Clicks199
hr.news

Nadbiskup Viganò odgovara na primjedbe kardinala Brandmüllera

Nadbiskup Viganò suprotstavio se na AldoMariaValli.it (4. srpnja) tvrdnji kardinala Brandmüllera da je Vatikan II. bio u kontinuitetu s katoličkom tradicijom i da bi se "hermeneutika sumnje" trebala izbjegavati.

On optužuje Brandmüllera za "legalistički stav" koji - u načelu - smatra nezamislivim da Sabor može poći po zlu.

Viganò tvrdi da su revolucionari u Vatikanu II. upotrebljavali etiketu "sabor" da bi nametnuli hereze "sa zlim namjerama i u subverzivne svrhe".

Citira oca Edwarda Schillebeecksa (+2009.), jednog od najaktivnijih teologa tijekom Vatikana II., koji je o dokumentima Sabora rekao: "Sada to izjavljujemo diplomatski, ali nakon Sabora izvući ćemo implicitne zaključke".

Iz ovoga Viganò zaključuje da se izraz "hermeneutika sumnje" koristi kako bi se osramotili oni koji "osporavaju pomirljivu prijevaru", iako naziv "sabor" na pakiranju ne odražava njegov sadržaj".

On Vatikan II. vidi kao "lukavo djelo obmane ljudi koji su notorno zaraženi modernizmom i koji nisu rijetko zavedeni čak ni u njihovom moralnom ponašanju".

Viganò primjećuje da se drvo poznaje po svojim plodovima: "Nije dovoljno govoriti o proljeću Sabora da bi se sakrila oštra zima koja zahvaća Crkvu."

Zauzimajući neokonzervativni argument da "Sabor nije promijenilo našu vjeru", Viganò zaključuje da se, ako je to istina, neokonzervativci također mogu vratiti katekizmu Pija X. i Misalu Pija V.

#newsPnubrlenlh