FATIMSKÁ SOBOTA S. O MARIÁNOM KUFFOM – POZÝVAME DO ŽAKOVIEC!!

FATIMSKÁ SOBOTA S. O MARIÁNOM KUFFOM – POZÝVAME DO ŽAKOVIEC!!

„Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier…“ Mária prosila vo Fatime o zasvätenie Ruska a o odprosujúcu pobožnosť počas prvých sobôt v mesiaci. Svätý Otec 25.3. Rusko zasvätil podľa požiadaviek Panny Márie.
Druhá časť prosby však zatiaľ ostáva nevyplnená…
Slovenský dohovor za rodinu Vás všetkých pozýva k vykonaniu si prvých 5 sobôt (tzv. fatimské soboty). Začíname 7.5. o 15:00 zo Žakoviec s o. Mariánom Kuffom. SRDEČNE VÁS POZÝVAME K OSOBNEJ ÚČASTI V ŽAKOVCIACH, budeme vysielať aj NAŽIVO online. Nasledujúce prvé soboty v mesiaci budeme vysielať z rôznych pútnických miest.
Program:
11:00 Balónový ruženec pre deti
15:00 – Korunka Božieho Milosrdenstva
cca 15:30 – sv.omša s o. Mariánom Kuffom
1Fatimská sobota – modlitby

PREČO POBOŽNOSŤ K NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE?

Pobožnosť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie je osobitný dar pre dnešné časy. Počas fatimských zjavení (1917) po hrozivom videní pekla, deti z Fatimy (František, Hyacinta a Lucia), počuli z Máriiných úst slová: ,,Videli ste peklo, do ktorého idú duše úbohých hriešnikov. Aby ich Boh zachránil, chce šíriť na svete pobožnosť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak sa urobí, čo vám poviem, mnohí budú pred peklom zachránení a vo svete nastane mier.“

O niekoľko rokov neskôr, 10. decembra 1925, sa ukázala sestre Lucii (ktorú ako jedinú z pastierikov Boh ponechal na zemi) s Dieťaťom v náručí a so srdcom ovinutým tŕňmi. Dieťatko povedalo: ,,Maj súcit so srdcom tvojej Najsvätejšej Matky, ovinutým tŕňmi, ktorými Ju nevďační ľudia stále nanovo zraňujú, pričom niet nikoho, kto by úkonom vynáhrady tieto tŕne vytrhal.“

Prečo práve zmierne prijímania počas prvých sobôt v mesiaci?
Počas nočnej modlitby z 29. na 30. mája 1930 Pán Ježiš povedal sestre Lucii: «Dcére moja, dôvod je veľmi jednoduchý: je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:
1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu.
2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej
3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia.
4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.
5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny

Je potrebné zadosťučiňovať za tieto hriechy, ktoré sa dostávajú Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Pobožnosť fatimských sobôt je úzko spätá s prvopiatkovou pobožnosťou. Význam prvopiatkovej pobožnosti je v odčiňovaní hriechov a urážok, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo. Prvopiatková a fatimská pobožnosť nasledujú hneď po sebe a tak podmienka pre splnenie fatimských sobôt je o to ľahšia, že sviatosť zmierenia ktorú si konáme počas prvých piatkov nám platí aj na prvú sobotu v mesiaci. Nech sa nám stane pobožnosť fatimských sobôt práve takou dôležitou a samozrejmou, ako pobožnosť prvých piatkov, aby sme tak žili svoje osobitné zasvätenie sa Panne Márii. A tak zároveň splníme podmienky zasvätenia sa jej Nepoškvrnenému srdcu, ktoré od nás Panna Mária žiada vo Fatime.

Čo treba na prvú sobotu treba spraviť?
urobiť si dôkladnú svätú spoveď
ísť na svätú omšu, sväté prijímanie obetovať ako zmierenie za urážky, ktoré sa dostávajú Nepoškvrnenému Srdce Panny Márie
pomodliť sa svätý ruženec
rozjímať aspoň 15 minút nad tajomstvami svätého ruženca
Úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie má prenikať nielen sviatosť zmierenia, ale aj všetky ostatné prvky pobožnosti prvých sobôt.

Príď aj ty 7.5. na fatimskú sobotu do kostola vo svojom meste. Aj vďaka tebe môže vo svete nastať mier!

„NAKONIEC MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE ZVÍŤAZÍ…“
FATIMSKÁ SOBOTA S. O MARIÁNOM KUFFOM – POZÝVAME DO ŽAKOVIEC!!

S konaním pokánia a odprosovaním môžeme začať už vo štvrtok pred prvým piatkom a to svätou hodinkou zmiernej adorácie, o ktorú prosil Pán Ježiš sv. Máriu Margitu Alacoque. S Ježišom tak môžete bdieť v Getsemanskej záhrade a mať tak podiel na smrteľnej úzkosti, ktorú prežíval. Vysielame pre vás pravidelne vždy vo štvrtok o 23:00! Viac informácií ako aj živé vysielanie nájdete tu:
Svätá hodinka – domáca nočná adorácia: Svätá hodinka - domáca nočná adorácia - Slovenský dohovor za rodinu

Prvé piatky odčiňujeme urážky, ktoré sa dostávajú Božskému Srdcu Ježišovmu. Preukazujeme tak aspoň kúsok lásky Jeho Najsvätejšiemu Srdcu, ktoré je našimi hriechmi tak veľmi urážané. Ježiš nám za to pripravil hojné milosti.

Viac o pobožnosti prvých piatkov sa dočítate tu:
Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu – dôležitosť prvých piatkov: Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu - dôležitosť prvých piatkov - Slovenský dohovor za rodinu

S prvými piatkami kedy odčiňujeme za urážky, ktoré sme spôsobili Božskému Srdcu Ježišovmu je úzko spätá aj pobožnosť fatimských sobôt, o ktorej si môžete viac prečítať tu:
Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci – fatimské soboty: Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci (fatimské soboty) - Slovenský dohovor za rodinu
Panna Mária prosí o zasvätenie Ruska a… Zadosťučinenie!: Panna Mária prosí o zasvätenie Ruska a.... zadosťučinenie! - Slovenský dohovor za rodinu
FATIMSKÁ SOBOTA S. O MARIÁNOM KUFFOM – POZÝVAME DO ŽAKOVIEC!!
maja prus
Mohli by ste dat uto kázeň o. Kuffu, rada by som si ju vypočuť. Ďakujem
Petrus.klasikus
Kazen o.Kuffu bola perfektná!!!