alex 7
We Francji buduje się nowe meczety, a stare gotyckie kościoły są niszczone. Są puste, a ich remont jest za drogi. Dla władz samorządowych świątynie nie stanowią ani wartości religijnej, ani nawet kulturowej. Trzeba się ich pozbyć. Według raportu Senatu we Francji w ciągu najbliższych kilku lat zostanie wyburzonych ok. 2800 katolickich kościołów. Od 2000 r. zburzono już 18 świątyń, 242 kolejnych …More
We Francji buduje się nowe meczety, a stare gotyckie kościoły są niszczone. Są puste, a ich remont jest za drogi. Dla władz samorządowych świątynie nie stanowią ani wartości religijnej, ani nawet kulturowej. Trzeba się ich pozbyć. Według raportu Senatu we Francji w ciągu najbliższych kilku lat zostanie wyburzonych ok. 2800 katolickich kościołów. Od 2000 r. zburzono już 18 świątyń, 242 kolejnych może zostać zniszczonych w najbliższej przyszłości. Katedry św. Jakuba /fr. Saint-Jacques/ w Abbeville już nie ma. Burzenie katedry św. Jakuba w Abbeville odbyło się od 13 lutego do 29 kwietnia 2013 roku.

A HIERARCHOWIE RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM W POLSCE WYWYŻSZAJĄ RELIGIĘ ISLAMSKĄ I ŻYDOWSKĄ I WPUSZCZAJĄ ICH WYZNAWCÓW DO NASZYCH ŚWIĘTYCH KOŚCIOŁÓW A ONI NAS ZABIJAJĄ. TYLKO W RELIGII KATOLICKIEJ JEST ZBAWIENIE, CZY HIERARCHOWIE TEGO NIE WIEDZĄ? ONI POWINNI NAUCZAĆ WSZYSTKICH INNOWIERCÓW O JEDYNYM BOGU KTÓRY JEST ZBAWICIELEM I NIE MA INNEGO.
youtu.be/2oN43zXbnMc – Upadek Kościoła we Francji
MementoMori+++
Skoro wierni katolicy zechcieli potracić wiarę, odwrócili się od Boga, pouciekali z kościołów to cóż się dziwić? Na co komu puste budowle. Gdzie pustka duchowa, tam diabeł wchodzi. Gdyby wierni trzymali się za wszelką cenę Mszy świętej i nie dali się pod żadnym pozorem wyganiać z kościołów, to co się dzieje nie miałoby miejsca. A samo powpuszczanie imigrantów czy nachodźców nie jest pretekstem i …More
Skoro wierni katolicy zechcieli potracić wiarę, odwrócili się od Boga, pouciekali z kościołów to cóż się dziwić? Na co komu puste budowle. Gdzie pustka duchowa, tam diabeł wchodzi. Gdyby wierni trzymali się za wszelką cenę Mszy świętej i nie dali się pod żadnym pozorem wyganiać z kościołów, to co się dzieje nie miałoby miejsca. A samo powpuszczanie imigrantów czy nachodźców nie jest pretekstem i usprawiedliwieniem aby się wyrzekać wiary w Boga w Trójcy Świętej. To co się dzieje we Francji to wybór większości francuzów. Ci co będą chcieli znaleźć kościół to go znajdą. A ci no nie będą chcieli to znajdą sobie usprawiedliwienie.

Co chcesz osiągnąć przez głoszenie takiego fałszu ? Chcesz doprowadzić aby kościoły były puste i pozajmowane i wyburzone jak na zachodzie ?

@alex 7 "A HIERARCHOWIE RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM W POLSCE WYWYŻSZAJĄ RELIGIĘ ISLAMSKĄ I ŻYDOWSKĄ I WPUSZCZAJĄ ICH WYZNAWCÓW DO NASZYCH ŚWIĘTYCH KOŚCIOŁÓW A ONI NAS ZABIJAJĄ."

To jest nieprawda i wielkie oszczerstwo. Chodzę do różnych kościołów i jeszcze nigdy nie usłyszałem aby którykolwiek ksiądz wywyższał inną religię prócz wiary katolickiej w Jezusa Chrystusa. U nas muzułmanie nie robią co im się podoba, nie niszczą kościołów jak wojujące feministki . A poza tym kościoły to nie muzea dla świętych ale szpitale dla grzeszników. Mogą do kościołów przychodzić ludzie innych wyznań, i mogą się nawracać. Od pewnego księdza wiem że we Francji środowiska żydowskie i muzułmańskie się nawracają, ale katolicy dają anty świadectwo i się im to nie podoba gdy widzą ich w kościele... Taka postawa "ja mogę a inni nie" uważam za sprzeczną z Ewangelią Jezusa, gdzie nie było podziału na lepszych i gorszych, bo wszyscy ludzie według tej samej natury są grzesznikami po grzechu pierworodnym

Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: "Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!" Ten odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Mt 21 28-31
Jota-jotka
,,Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc,
pokładają nadzieję w koniach,
mają ufność w mnóstwie rydwanów
oraz w bardzo wielkiej sile jazdy,

a nie pokładają ufności w Świętym Izraela
ani się nie radzą Pana

.
A przecież On również potrafi sprowadzić niedolę;
On słów swoich nie cofa,
powstanie przeciw domowi złoczyńców
i przeciw pomocy dla źle postępujących.
Egipcjanie to ludzie, a nie …
More
,,Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc,
pokładają nadzieję w koniach,
mają ufność w mnóstwie rydwanów
oraz w bardzo wielkiej sile jazdy,

a nie pokładają ufności w Świętym Izraela
ani się nie radzą Pana

.
A przecież On również potrafi sprowadzić niedolę;
On słów swoich nie cofa,
powstanie przeciw domowi złoczyńców
i przeciw pomocy dla źle postępujących.
Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg;
ich konie to ciało, a nie duch!
Gdy Pan wyciągnie rękę,
runie wspomożyciel, upadnie wspomagany,
i zginą oni wszyscy razem
. Iz 31 1-3,,