Clicks38
sl.news

Cerkev ni kot mednarodna hotelska veriga - kardinal Müller pojasnjuje Frančišku

Kardinal Gerhard Müller v izjavi z dne 19. julija ugotavljal, da Frančišek želi z Traditions Custodes ubiti rimski obred.

Dvomi o kakovosti besedila TC in kritizira citat sv. Avguština, uporabljen v Frančiškovem spremnem pismu. Citat uporablja razlikovanje svetega Avguština glede pripadnosti Cerkvi "po telesu" ali "po srcu", da poudari poslušnost. Vendar Müller pojasnjuje, da citat ne govori o avtoritarnosti, temveč o enotnosti v veri, ki "nikakor ne zahteva sterilne enotnosti v zunanji liturgični obliki.

Müller poskuša, da bi Frančišek razumel, da Cerkev ni kot "mednarodne hotelske verige s homogeno zasnovo."
Zato po Tridentskem koncilu Pij V. ni zatrl različnih obredov , ampak je hotel omejiti zlorabe.

Tako kot Frančišek tudi Müller vztrajata pri "brezpogojnem" priznanju [propadlega] drugega vatikanskega koncila, vendar opaža, da njegove nauke o odrešenju, cerkvi, razodetju in zakonu zanika "večina nemških škofov" - pa ne samo oni. Ti so prav tako nasprotovali Frančišku in "odločno" spodbujajo blagoslov homoseksualcev in naravno nečistovanje.

V tem kontekstu Müller opaža nesorazmerje med Frančiškovim nepomembnim odzivom na množične napade Nemcev na cerkveno enotnost (itd.) in ostrim zatiranjem manjšine rimskega obreda, tako da je Müllerju na misel padla podoba faliranega gasilskega društva , ki - namesto da bi rešilo gorečo hišo - najprej poskrbi za majhen hlev ob njej.

Frančišek ignorira religiozna čustva pogosto mladih udeležencev rimske maše, piše Müller: "Namesto da bi pastir svoje ovce cenil, jih tukaj močno udari s svojo palico."

Slika: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsVwhhxjzept