Clicks510
pat74

LITANIA NA NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA NA NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

31 maja 2016


L_ITANIA NA NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, która sprawiłaś tak wielką radość Elżbiecie, módl się za nami.

O Maryjo, która ukryłaś swoją wielkość przy nawiedzeniu świetej Elżbiety…

O Maryjo, która stałaś się przyczyną, iż Jan Chrzciciel został poświęcony w łonie swojej matki …

O Maryjo, która napełniłaś błogosławieństwem cały dom Elżbiety …

O Maryjo, która pozostałaś przez trzy miesiące u Elżbiety …

O Maryjo, którą święta Elżbieta powitała słowami : Błogosławiony owoc żywota Twojego …

O Maryjo, którą Elżbieta nazwała Matką Pana swego …

O Maryjo, na której powitanie dzieciątko w łonie swojej matki poruszyło się z radości …

O Maryjo, która dlatego, żeś uwierzyła, zostałaś nazwana szczęśliwą …

O Maryjo, która wyrzekłaś : Wielbi dusza moja Pana …

O Maryjo, której duch rozradował się w Panu …

O Maryjo, od wszelkiego lenistwa w służbie Bożej, zachowaj nas wstawieniem się Twoim.

O Maryjo, od wszelkiego niedbalstwa w pełnieniu obowiązków naszego stanu …

O Maryjo, od wszelkiej obrazy bliźniego …

O Maryjo, od miłości własnej i próżnej chwały …

O Maryjo, od ducha pychy …

O Maryjo, przez Twoje pokorne nawiedzenie …

O Maryjo, przez Twoją trudną podróż przez góry …

O Maryjo, przez pełne łaski Twoje wstąpienie do domu kapłana Zachariasza …

O Maryjo, przez Twoje pełne radości pozdrowienie i wspaniały hymn wychwalajacy Boga …

O Maryjo, przez usługę naznaczoną miłością, którą wyświadczyłaś świętej Elżbiecie …

My grzeszni, … prosimy Cię wysłuchaj nas

Abyś nasze dusze duchowo nawiedzić raczyła …

Abyś nam prawdziwą pokorę i łagodność wyprosić raczyła …

Abyś w naszych sercach miłość dobroczynną dla bliźniego zaszczepić raczyła …

Abyś nas do chwalenia Boga w każdym czasie i przy każdej okazji pobudzać raczyła …

Abyś zwłaszcza w godzinę śmierci miłościwie odwiedzić nas raczyła …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniu Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen