Slawek
1205

ZDROWAŚ MARYJO...

Maria Valtorta - ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE” Mówi Jezus: „Zdrowaś, Maryjo”. Błogosławione te usta i te kraje, w których się mówi: „Zdrowaś, Maryjo”. Zdrowaś: pozdrawiam cię. Od najmłodszego do …More
Maria Valtorta - ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE”
Mówi Jezus:
„Zdrowaś, Maryjo”. Błogosławione te usta i te kraje, w których się mówi: „Zdrowaś, Maryjo”.
Zdrowaś: pozdrawiam cię. Od najmłodszego do najstarszego, od dziecka do rodzica, od podwładnego do zwierzchnika, [wszyscy] zobowiązani są - według zasad ludzkiego wychowania - wypowiadać pozdrowienie często, z należnym szacunkiem, z miłością, stosownie do okoliczności. Mój brat nie może więc odmówić aktu miłości i szacunku wobec Mamy doskonałej, którą posiadamy w Niebie.
Zdrowaś Maryjo - to pozdrowienie oczyszczające usta i serce. Nie można bowiem wypowiadać tych słów świadomie i z uczuciem, a nie odczuwać, że stajemy się lepsi! Jest to jak przybliżenie się do źródła anielskiego światła i do oazy rozkwitłych lilii.
Zdrowaś - to słowo anioła wolno wam wypowiedzieć, żeby pozdrowić Tę, którą z miłością pozdrawiają Trzy wieczne Osoby. To wołanie zbawia. Miejcie je coraz częściej na ustach. Jednak niech to nie będzie bezwiedne poruszanie …
More
Slawek
We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 7 października w Kalwarii Pacławskiej na spotkaniu modlitewnym “Różaniec do granic” zgromadziły się rzesze wiernych.

przemyska.pl/2017/10/07/matko-dopomoz-nam/