Clicks222
Bazsó-Dombi Attila

Nincs tovább!(?) – Mit kell tennie bármely állítólagos keresztény nemzeti kormánynak miután kiderült, hogy tömeggyilkos világpolitikai érdekkörök manipuláltjaként biológiai-vegyi fegyverek bevetésével saját nemzetét tizedeli?!

A címbeli megfogalmazás sajnos tragikus erkölcsi imperatívusz, a biológiai-vegyi fegyverek bevetése pedig lényegében elterelő hadművelet. A rég megkezdett ideológiai háború végső szakasza tombol, amely a megtámadott egyénektől az életet, a nemzeti és egyházi közösségektől a létet, a támadóktól pedig az üdvösséget látszik elragadni.

Háborúban az agresszorokkal szemben védekezni kell, ideológiai háborúban pedig az Anyaszentegyház hivatott a tagjai számára üdvös útmutatást adni. Azonban Szűz Mária Országa Egyházában a hatalmat viselők nem vettek sem fáradtságot, sem bátorságot, hogy legalább nevén nevezzék a kiúttalannak mutatkozó szörnyű állapotot. Ehelyett az egykori békepapok még elvetemültebb szellemi utódai módján nemzeti és egyházi közösségeik kiszolgáltatói lettek.

A Nemzet és az Egyház öntudatosabb tagjai nem mulaszthatják el keresni a védekezés lehetőségeit. Isten jutalma várja mindazokat, akik a védelem szükségességéről és annak mikéntjéről, akár rövidebb vagy hosszabb terjedelemben megosztják a gondolataikat itt, vagy magánüzenetben, saját néven vagy "pszeudoním" alatt.