Pápež vymenoval 21 nových kardinálov, kreovať ich bude 27. augusta

Pápež vymenoval 21 nových kardinálov, kreovať ich bude 27. augusta

Mená 21 nových kardinálov oznámil pápež František dnes, v nedeľu 29. mája na poludnie po udelení požehnania z okna Apoštolského paláca.
Slávnosť ich kreovania, ktorá bude už ôsmou počas jeho pontifikátu, ohlásil na termín 27. augusta.
Medzi novými kardinálmi je 16 v aktívnom veku: traja z Rímskej kúrie a 13 z diecéz v rôznych častiach sveta. Okrem toho pápež František vymenoval piatich kardinálov nad hranicou 80 rokov, ktorí tak nebudú mať právo voliť.

Novomenovanými kardinálmi sú:
1. Mons. Arthur Roche – prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (Angličan),

2. Mons. Lazarus You Heung-sik – prefekt Kongregácie pre klerikov (Kórejčan),
3. Mons. Fernando Vérgez Alzaga LC – predseda Pápežskej komisie pre Mestský štát Vatikán a predseda Governatorátu Mestského štátu Vatikán (Španiel),
4. Mons. Jean-Marc Aveline – arcibiskup metropolita Marseille (Francúzsko),
5. Mons. Peter Ebere Okpaleke – biskup Ekwulobie (Nigéria),
6. Mons. Leonardo Ulrich Steiner OFM – arcibiskup metropolita Manausu (Brazília),
7. Mons. Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão – arcibiskup Goy a Damão (India),
8. Mons. Robert Walter McElroy – biskup San Diega (USA),
9. Mons. Virgilio Do Carmo Da Silva SDB – arcibiskup Dili (Východný Timor),
10. Mons. Oscar Cantoni – biskup Coma (Taliansko),
11. Mons. Anthony Poola – arcibiskup Hyderabadu (India),
12. Mons. Paulo Cezar Costa – arcibiskup metropolita Arcidiecézy Brasília (Brazília),
13. Mons. Richard Kuuia Baawobr MAfr – biskup Wa (Ghana),
14. Mons. William Goh Seng Chye Goh – arcibiskup Singapuru (Singapur),
15. Mons. Adalberto Martínez Flores – arcibiskup metropolita Asunciónu (Paraguaj),
16. Mons. Giorgio Marengo IMC – apoštolský prefekt Ulanbátaru (Mongolsko, pôvodom Talian).

Za členov kardinálskeho kolégia ďalej pápež František vymenoval päť emeritných osobností, ktorými sú:
1. Mons. Jorge Enrique Jiménez Carvajal – emeritný arcibiskup Cartageny (Kolumbia),
2. Mons. Lucas Van Looy SDB – emeritný arcibiskup Gentu (Belgicko),
3. Mons. Arrigo Miglio – emeritný arcibiskup Cagliari (Taliansko),
4. Páter Gianfranco Ghirlanda SJ – kňaz, profesor teológie v odbore kánonického práva, niekdajší rektor Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme (Talian),
5. Mons. Fortunato Frezza – kňaz, kanonik Baziliky sv. Petra vo Vatikáne (Talian).

Po oznámení všetkých mien pápež František pozval veriacich k modlitbe za nich: „Modlime sa za nových kardinálov, aby mi potvrdzovaním svojej oddanosti Kristovi pomáhali v mojej službe Rímskeho biskupa pre dobro celého svätého veriaceho Božieho ľudu.“

Biografické údaje o novomenovaných kardináloch (v tal.)
Kardinálske kolégium v súčasnosti tvorí 208 kardinálov, z ktorých 117 je voličov (voliteľov, elektorov) a 91 nevoličov. Kreovaním nových kardinálov 27. augusta sa celkový počet perspektívne zvýši na 229, z toho bude 132 voličov. Kardinálske kolégium by tak ku spomenutému dátumu pozostávalo z 52 kardinálov kreovaných Jánom Pavlom II. (11 voličov), 64 kreovaných Benediktom XVI. (38 voličov) a 113 kreovaných Františkom (83 voličov). Geograficky budú kardináli rozdelení takto: Európa 107 (54 voličov), Amerika 60 (38), Ázia 30 (20), Afrika 27 (17), Oceánia 5 (3).

Svätý Otec zároveň oznámil, že 29. a 30. augusta, dva dni po konzistóriu, sa uskutoční stretnutie všetkých kardinálov zamerané na reflexiu novej apoštolskej konštitúcie o Rímskej kúrii Praedicate Evangelium – Hlásajte evanjelium. Pripomeňme, že tento pápežský dokument, ktorým sa reformuje Rímska kúria, vstúpi do platnosti na Turíčnu nedeľu 5. júna 2022.

-jb-
Pápež vymenoval 21 nových kardinálov, kreovať ich bude 27. augusta