Clicks22
vi.news

Bãi bỏ chế độ độc thân: Hồng y Marx vẫn hy vọng

“Không có Giáo hội Công giáo nào mà không có các linh mục, nhưng tương lai của các linh mục sẽ như thế nào”, Hồng y Marx ở Munich đã hỏi trong một bài giảng hôm thứ Bảy:

"Có lẽ chúng ta cũng sẽ có những linh mục không sống độc thân - tại sao không?" - ông đột ngột thay thế bài giảng bằng chính trị giáo hội.

Marx hy vọng rằng "đại dịch Corona" sẽ khuyến khích những "cuộc tranh luận" này trong nhà thờ, mặc dù Covid-19 đã đẩy nhanh sự di tản của các tín hữu Đức và do đó làm giảm nhu cầu về linh mục.

Hình ảnh: Reinhard Marx, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsPqodqytsax