Clicks111

VI: Serilál Vyhlásenie hory za pútnické iesto - k 30. výročie zjavenia Panny Márie - 5. augusta 2020

Coburg
August 2008 - Hora Zvir