Vírus hrozí dramaticky zmeniť USA a kresťanskú civilizáciu

V tejto kritickej dobe pandémie a krízy Cirkvi treba poznať princípy katolíckej sociálnej náuky a riadiť sa nimi. USA, 6.5.2020 (Tradition, Family & Property) 026 311 - Amerika a svet v súčasnosti …
Dudko
V týchto súvislostiach (...) sa mi ako kresťanovi vynára otázka, čo môže byť podstatou oného veľkého súženia, ktoré má nastať tesne pred Parúziou? Z Písma poznáme k tomu niekoľko súvislostí, ale primálo na to, aby sme odhalili podstatu.
Peter(skala)
hlavne 3 dni tmy, o ktorých sa píše aj v Evanjeliách:

„Pozrie sa na zem a hľa, hustá tma a svetlo sa zotmie v jej mrákote!“(Iz 5,30).
.........................................................
- „Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom.“(Iz 13,10).
.............................................................…More
hlavne 3 dni tmy, o ktorých sa píše aj v Evanjeliách:

„Pozrie sa na zem a hľa, hustá tma a svetlo sa zotmie v jej mrákote!“(Iz 5,30).
.........................................................
- „Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom.“(Iz 13,10).
......................................................................
- „Strážca povedal: „Príde ráno, ale aj noc. Ak sa dozvedáte, dozvedajte sa, vráťte sa znovu!“(Iz 21,12).
........................................................................
- „I sčervenie mesiac a zahanbí sa slnko, veď Pán zástupov kraľuje na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími má slávu.“(Iz 24,23).
..............................................................................
- „Videl som zem: hľa, pustá je a prázdna; a nebesá: ich svetla nebolo.“(Jer 4, 23).
....................................................................................
- „Vzdajte chválu Pánovi, svojmu Bohu, kým sa nezotmie a kým vám nohy nenarazia na mračné vrchy; potom budete čakať na svetlo, obráti ho však na noc, urobí z neho tmu.“ (Jer 13,16).
................................................................................
- „Ten deň je deň hnevu, deň úzkosti a zvierania, deň víchra a víchrice, deň tmy a temnoty, deň oblakov a mrákavy.“(Sof 1, 15).
-------------------------------------
„Hľa, ide deň Pána ukrutný, rozhnevaný a rozpálený, aby urobil zo zeme púšť a jej hriešnikov z nej vyhubil! Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom. Strescem zločin na svete a na zločincoch ich vinu a spravím koniec nadutosti pyšných a hrdosť násilníkov pokorím. Ľudí spravím vzácnejšími než zlato...“ (Izaiáš 13:3-8)
--------------------------------------

Znamenia konca Jeruzalema. Veľké súženie - Mk 13,14 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, kde nemá byť - kto číta, nech pochopí -, vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 15 kto bude na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo stadiaľ, 16 a kto bude na poli, nech sa nevracia nazad zobrať si oblek. 17 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 18 Modlite sa, aby to neprišlo v zime, 19 lebo tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude. 20 A keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. 21 Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je,“ neverte. 22 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 23 Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred.

Druhý príchod Krista - 24 V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.


26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27 On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta kraja zeme až po kraj neba.
------------------------------------------------------------

„A keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie; slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv; nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor.(Zj 6, 12-13
***


„Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prídem ako Kráľ milosrdenstva.

Skôr ako nadíde Deň spravodlivosti, ľuďom bude dané znamenie na nebi.


Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi.

Vtedy sa objaví na nebi znak kríža a z otvorov, kde boli prebité ruky a nohy Spasiteľa,


bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem.

Bude to krátko pred posledným dňom.“


Ježiš Kristus sv.Faustíne Kowalskej
Krakow - Poľsko / r.1928

--------------------------------------------------------------------

II. príchod Ježiša Krista

"Blahoslavení, ktorí ma očakávajú, tým udelím zvláštnu milosť…

Prídem so strašným hukotom hromu na zemeguli v jednu studenú noc zimného mesiaca.


(* 3. TREST)

Horúci vietor, prinášajúci piesok, bude predchádzať ošklivému počasiu a údery ako údery cepu rozryjú zem.

- V množstve oblakov a červených požiarov sa budú mihotať ničivé blesky, ktoré všetko spália.

- Všetko, čo sa milkovalo s hriechom a čo je ním nakazené a hnije, musí byť zničené.

- Vzduch sa naplní jedovatými plynmi, sírou a smrtiacimi výparmi, budú rozmetané pyšné stavby, ktoré boli vybudované zo smelosti, šialenstva a opojenia ako znamenie zlovôle, ktorá všetkým opovrhuje.

Anjel skazy a hnevu spustoší ich život, ríšu a vyhladí navždy falošný omyl, ktorý nikdy nebol učením môjho evanjelia.

Za studenej zimnej noci bude dunieť hrom, až sa budú triasť hory. Zatvorte rýchle okenice a dvere, vaše zvedavé pohľady nemajú znesväť to, čo sa bude diať, pretože to bude svätý Boží hnev, ktorý očistí zem. Pre teba, zástupca, ktorý si mi zostal verný. Zhromaždite sa k modlitbe pred mojím krížom. Volajte strážcu a pastiera svojich duší.

Zverte sa pod ochranu mojej Matky a nestrachujte sa o tieto veci, pretože vám nemôžu uškodiť. Dúfajte v dôvere v moju lásku a nedopusťte, aby ste pochybovali o svojej záchrane. Čím silnejšie budete dôverovať v moju lásku, tým nepreniknuteľnejšia bude hradba, ktorou vás obklopím.

Bojujte za duše, ktoré sú blízke môjmu srdcu. Obetujte svoje skúšky, ťažké pokušenia, viditeľné a neviditeľné súženia, ktoré vás budú trápiť, za hriešne duše, ktoré miluje moje srdce, za mojich zblúdilých kňazov, aby som im mohol v poslednej hodine darovať milosť dokonalej ľútosti. Moja láska vám to vynahradí.


II. príchod Ježiša Krista (3 dni predtým)

Čakajte jeden deň a noc a deň a noc, a ešte jeden deň a noc, ktorá príde, utíši hrôzy a s nastávajúcim ránom vyjde opäť slnko so svojím svetlom a teplom, a po hrôzach dlhých temnôt príde nový život spolu s pokornou vďakou.

Žite podľa môjho ducha, proste skromne, v mieri a láske!"

(Ježiš Kristus - Terezia Neumannova / 1946)
----------------------------------------------------------------------

Blahoslavená Anna Maria Taiga (1769-1837)

(* 3: TREST)

„Bůh sešle dva tresty:

jeden ve formě válek, revolucí a dalších násilností – ty vzniknou na Zemi.


Druhý bude mít svůj původ z nebe:

na celou Zemi padne naprostá temnota, která potrvá
tři dny a tři noci.

- Nebude možno nic vidět a vzduch bude otráven, což postihne – nikoli výlučně, nýbrž hlavně – nepřátele náboženství. Nebude možné užít jakékoli přirozené světlo během těchto událostí, nýbrž jen posvěcené svíce.

- Kdokoli ze zvědavosti otevře okno nebo opustí dům, padne na místě mrtev.

- V těchto třech dnech lidé ať zůstanou ve svých domech, modlí se růženec a prosí Boha o slitování.“

- „Všichni nepřátelé Církve, známí či skrytí, zahynou po celé Zemi během této všeobecné temnoty, s výjimkou mála těch, které Bůh brzy obrátí.

- Vzduch bude plný démonů, kteří se ukáží pod všemi možnými příšernými podobami.“

„Lidé říkají, že čas papežů už minul, Kristův Zákon a samotný Kristus je na vymření, že věda brzy odsune takzvaného Syna Božího do říše pohádek..

To bude Boží odpověď na růst bezbožnosti a nevěry.

----------------------------------------------------

Evanjelium podľa Matúša 27,45

"Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní."


----------------------------------------------

Nežný Otec,
nenechaj dopadnúť Svoj hnev na túto generáciu,
aby úplne nezanikla.
Neponechaj Svoje stádo napospas strachu a úzkosti,
keď vody vyschnú a príroda spustne,
všetko zhynie v Tvojom hneve a zmizne bez stopy.

Žiara Tvojho Dychu zapáli zem a obráti ju na pustinu!
Na obzore sa objaví hviezda.
Noc bude ničivá a popol bude padať
ako sneh v zime, prikrývajúc Tvoj ľud ako prízraky.


Zmiluj sa nad nami, Bože
a neposudzuj nás prísne.
Rozpomeň sa na srdcia,
ktoré sa radujú v Tebe a Ty v nich.
Rozpomeň sa na Svojich verných,
a nenechaj na nás dopadnúť Svoju mocnú ruku,
ale radšej nás vo Svojom Milosrdenstve pozdvihni
a vtlač Svoje nariadenia do každého srdca.
Amen.

(28.11.2009 / Ježiš Kristus - Vassule Ryden)

***


Marie -Julie oznámila, že nastanú 3 dni temna, počas ktorých budú uvoľnené pekelné sily a budú hľadať všetkých Božích nepriateľov. Tie tri dni budú štvrtok, piatok a sobota – Dni súvisiace so Svätou Obetou a s Bolesťami Panny Márie. (4. január, 1884).

Panna Maria 20. 9. 1882.: „..peklo bude vypustené na Zem. Hrmenie a blýskanie zapríčiní, že tí, čo nemajú vieru a vieru v Moju Silu, zomrú od strachu.“

Počas týchto troch dní desivej temnoty nesmie byť otvorené žiadne okno, pretože nikto nebude schopný pozerať na zem a na príšerné farby, ktoré bude mať – bez toho, aby v tom momente nezahynul.”

Obloha bude v plameňoch , zem dostane trhliny. Treba všade nechať svietiť požehnané sviečky. Žiaden iný objekt svetlo nevydá. JEDNA sviečka postačí na celé trvanie noci pekla. V domoch skazených a rúhačov sviečky nevydaju svetlo.”


“NIKTO mimo úkrytu neprežije. Zem sa zatrasie ako pri súde a strach bude obrovský. Áno , budeme počúvať modlitby tvojich bratov. Budeme ich potrebovať na oslavu Kríža. … “

(8. december 1882).

“Panna Mária hovorí: „Všetko sa zatrasie , okrem toho kusu nábytku, kde bude horieť sviečka. Zhromaždite sa okolo môjho požehnaného obrazu a okolo kríža. To vás udrží mimo tohto teroru.“


“Počas tejto tmy budú diabli nadobúdať ohavné tvary. Oblaky červené ako krv sa

budú pohybovať po oblohe. Hromy budu otriasať zemou a blesky pretínať nebo. Zem sa bude otriasať v základoch. More sa zdvihne a jeho hučiace vlny sa rozlejú na pevninu…”

“Planéta sa stane obrovským cintorínom . Mŕtvoly hriešnikov budú pokrývať zem. Tri štvrtiny populácie na planéte zahynie. ”


Viac tu: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a3-dni-tmy/
Dudko
Tie súkromné zjavenia nekorešpondujú s Písmom, takže ich môžeme oželieť. Pýtal som sa na podstatu eschatologického veľkého súženia, ktoré má prísť tesne pred koncom sveta. Nikto o tom nevie nič bližšie povedať, len sa špekuluje a na to nedám.
Tu sa uvažuje o tom, že veľké súženie bude nadprirodzeného charakteru, teda niečo ako Boží trest. Písmo nám ale naznačuje, že to bude niečo iné:
20 A keby …More
Tie súkromné zjavenia nekorešpondujú s Písmom, takže ich môžeme oželieť. Pýtal som sa na podstatu eschatologického veľkého súženia, ktoré má prísť tesne pred koncom sveta. Nikto o tom nevie nič bližšie povedať, len sa špekuluje a na to nedám.
Tu sa uvažuje o tom, že veľké súženie bude nadprirodzeného charakteru, teda niečo ako Boží trest. Písmo nám ale naznačuje, že to bude niečo iné:
20 A keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni.
Peter(skala)
... tak si pozri lepšie len tie, ktoré su z Biblie, aj tých je tam dosť a prideš na to, že tie 3 dni temnoty su o Božom Treste
Peter(skala)
inač tie 3 dni už su skrátením Trestu a nie že ich ešte skráti.
Za tie dni bude Zem očistená ohňom, aby ked po nich príde Pán, tak mohol sudiť a obnoviť Zem pre večný život

Pokial ide o to, čo sa bude diať počas tých 3 dnoch, tak na to su tie mimobiblické proroctvá, ktorými ludia zbytočne pohrdaju, lebo potom sa nedozvedia čo bude v tých dňoch. Môžu sa len domnievať alebo dokonca si ich doplnať …More
inač tie 3 dni už su skrátením Trestu a nie že ich ešte skráti.
Za tie dni bude Zem očistená ohňom, aby ked po nich príde Pán, tak mohol sudiť a obnoviť Zem pre večný život

Pokial ide o to, čo sa bude diať počas tých 3 dnoch, tak na to su tie mimobiblické proroctvá, ktorými ludia zbytočne pohrdaju, lebo potom sa nedozvedia čo bude v tých dňoch. Môžu sa len domnievať alebo dokonca si ich doplnať vlastnými predstavami až víziami, ktoré naponok už budu tiež sukromnými zjaveniami, i ked si to nebudu chcieť pripustiť.
Janka S.
3 dni temnoty prídu tesne pred druhých návratom Krista na zem. To, čo bude počiatkom Veľkého súženia je Ohavnosť spustošenia na svätom mieste. Táto udalosť odštartuje Veľké súženie trvajúce 3 a pol roka. Podľa môjho názoru sa táto ohavnosť týka odstránenia každodennej Kristovej obety. Začne to vo Vatikáne, čiže na svätom mieste a rozšíri sa to po celom svete.Súbežne s tým, zaujme svoje miesto vo …More
3 dni temnoty prídu tesne pred druhých návratom Krista na zem. To, čo bude počiatkom Veľkého súženia je Ohavnosť spustošenia na svätom mieste. Táto udalosť odštartuje Veľké súženie trvajúce 3 a pol roka. Podľa môjho názoru sa táto ohavnosť týka odstránenia každodennej Kristovej obety. Začne to vo Vatikáne, čiže na svätom mieste a rozšíri sa to po celom svete.Súbežne s tým, zaujme svoje miesto vo Vatikáne antikrist, ktorý už je pripravený a čaká na svoj čas,ktorý už je za dverami.
Dana22
Štát nesmie zasahovať

www.lumendelumine.cz/index.php

Mučednící a zrádci zpovědního tajemství

Neporušitelnost zpovědního tajemství je jedním z pilířů katolické morálky. Nový Katechismus katolické církve to připomíná v článku 1467:

Kvůli choulostivosti a velikosti této služby a kvůli patřičné úctě k osobám Církev prohlašuje, že každý kněz, když zpovídá, je pod velmi přísnými tresty zavázán …More
Štát nesmie zasahovať

www.lumendelumine.cz/index.php

Mučednící a zrádci zpovědního tajemství

Neporušitelnost zpovědního tajemství je jedním z pilířů katolické morálky. Nový Katechismus katolické církve to připomíná v článku 1467:

Kvůli choulostivosti a velikosti této služby a kvůli patřičné úctě k osobám Církev prohlašuje, že každý kněz, když zpovídá, je pod velmi přísnými tresty zavázán zachovávat naprosté tajemství o hříších, které mu vyznali jeho kajícníci.62 Není mu dovoleno ani mluvit o tom, co se dověděl ve zpovědi o životě kajícníků. Toto tajemství, které nepřipouští výjimky, se nazývá „svátostná pečeť“, protože to, co kajícník odhalil knězi, zůstává „svátostí“ zapečetěno.
Nový Kodex církevního práva postihuje exkomunikací latae sententiae kněze, který by porušil svátostnou pečeť (kán. 1388 §1). Pro církev neexistuje žádný rozumný důvod, který by ospravedlnil porušení zpovědního tajemství, protože, jak vysvětluje sv. Tomáš, kněz se seznamuje s hříchy nikoliv jako člověk, ale jménem Božím (Summa teologicae Suppl.11,1, ad 2).
Katolické státy vždy chránily kněze zpovědníka. Alexander Dumas ve svém historickém románu Travička připomíná epizodu z Tractatus de confessariis libanonského arcibiskupa Rodrigo da Cunha y Silva (1577-1643): Jeden Katalánec narozený v Barceloně byl odsouzen k smrti pro vraždu, které se dopustil a ke které se přiznal, a odmítal se před popravou vyzpovídat. Několikrát se pokoušeli ho přemluvit, ale tvrdošíjně se zpěčoval a vyvolal podezření, že se u něho jedná o pomatenost vyvolanou blížící se smrtí. Upozornili na to sv. Tomáše z Villanova (1486 -1555). Tento vysoký prelát se rozhodl, že se pokusí přemluvit delikventa, aby se vyzpovídal a jeho duše tak nezahynula spolu s tělem. Byl však velmi překvapen, když se zeptal na důvod jeho odmítání, odsouzenec mu odpověděl, že má v nenávisti zpovědníky, protože byl odsouzen k smrti právě z důvodu vyznání, které učinil ve zpovědi. Nikdo nevěděl o této vraždě kromě preláta, kterému se vyzpovídal nejen ze zločinu, ale sdělil mu místo, kam ukryl mrtvolu a další podrobnosti deliktu. Kněz pak všechno sdělil úřadům, takže nemohl svůj skutek popírat. Provinilec se pak dověděl, že dotyčný zpovědník byl bratrem zavražděného a pokládal pomstu za důležitější, než jakýkoliv jiný závazek. Svatý Tomáš pokládal toto prohlášení za důležitější než proces, protože se jednalo o prestiž náboženství. Zavolal si kněze, který se přiznal k prozrazení zpovědního tajemství, a přiměl soudce, aby proto odvolali svůj rozsudek a vraha propustili. Záležitost vyvolala velký ohlas a potlesk veřejnosti. Zpovědník byl odsouzen k nejvyššímu trestu, který sv. Tomáš zmírnil s ohledem na vstřícnost kněze a především pro satisfakci, že soudci respektovali zpovědní tajemství.
Západní právní tradice vždy respektovala zpovědní tajemství, ale sekularizační proces posledních desetiletí, který by podle některých měl prospívat církvi, vyvolává změnu také této situace. V posledním článku v deníku Il Messaggero vatikanista Franco Giansoldati napsal, že zrušení zpovědního tajemství je hypotéza, která neúprosně postupuje v různých zemích i přes silnou opozici episkopátů (20. prosince 2018).
Fakta mu bohužel dávají zapravdu. V Austrálii v oblasti Canberra schválili zákon, který ukládá kněžím nedodržovat zpovědní tajemství, pokud se touto cestou dovědí o případech sexuálního zneužívání. V Belgii 17. prosince otec Alexander Stroobandt byl odsouzen tribunálem v Brugách za to, že neupozornil sociální úřady na starce, který projevoval úmysl spáchat sebevraždu. Podle poroty zpovědní tajemství není absolutní a musí být porušeno v případech zneužívání mladistvých nebo prevence sebevraždy.
V Itálii kasační soud usnesením č. 6912 z 14. února 2017 schválil rozhodnutí, že řeholníci povolaní za svědky v procesu zneužívání se dopustí křivého svědectví, jestliže odmítnou ve jménu zpovědního tajemství podat svědectví.
O těchto tématech se pravděpodobně bude jednat na sumitu papeže s předsedy biskupských konferencí z celého světa, který se bude konat 21. – 24. února 2019 k tématu Ochrana nezletilých v církvi. Ovšem papež a církevní hierarchie projevují ochotu podrobit se požadavkům světa, když rozlišují mezi hříchy, které laické úřady pokládají za zločin, jako je pedofilie,a jiné naopak moderní stát hájí, jako je homosexualita. Pro ty první lidé církve požadují nulovou toleranci, ke druhým mlčí. V důsledku toho lze předvídat, že legislativa moderních států uloží církvi aplikovat nulovou toleranci proti pedofilii a zbavit zpovědního tajemství kněze, kteří se dovědí o těchto zločinech. V opačném případě dojde k pronásledování pro zpovědní tajemství. Pokud v historii církve začne platit výjimka, stane se v budoucích letech pravidlem. Proto je nezbytná duchovní pomoc těm, kteří necouvnou ani před smrtí, mají-li zachovat Boží zákon.
Slavné je mučednictví sv. Jana Nepomuckého (1330-1383), který byl mučen a utopen v řece Vltavě v Praze, protože odmítl králi Václavovi prozradit, z čeho se zpovídala jeho manželka. Méně známý je případ mexického kněze sv. Matouše Correa Magallanese (1866-1927). Během povstání cristeros proti zednářské vládě generál Eulogio Ortiz zastřelil jednoho svého vojáka, protože nosil škapulíř, dal umístit do vězení otce Matouše a nařídil mu zpovídat v celách „bandity“ cristeros, kteří měli být další den zastřeleni. Chtěl pak po knězi, aby mu referoval, co se ve zpovědích dověděl. Kněz vyzpovídal zajatce, ale rozhodně odepřel jeho žádost. 6. února ho generál zastřelil vlastní pistolí u hřbitova v Duango. Matouš Correa Magallanes byl blahořečen 22. listopadu 1992 a svatořečen 21. května 2000 papežem Janem Pavlem II.
Opomenutý zůstává mučedník P. Pedro Marieluz Garcéz (1780-1825), Peruánec. Tento řeholník z řádu kamiliánů se účastnil válek o nezávislost Peru jako kaplan španělského vicekrále Juana de la Serna a jeho oddílů pod velením José Ramona Rodil y Campillo (1789 – 1853). Po porážce monarchistického vojska v bitvě u Ayacucho (1824) bylo Rodilovo vojsko obleženo v pevnosti Callao a P. Marieluz zůstal s vojáky, aby jim poskytoval duchovní služby. V září 1825 demoralizace vojáků vyvolala uvnitř pevnosti spiknutí. Věc byla odhalena a generál Rodil uvěznil třicet podezřelých důstojníků, kteří existenci konspirace však popírali. Generál nařídil, aby byli zastřeleni, a poslal P. Marieluza, aby je vyzpovídal a připravil na smrt. V devět večer byli všichni popraveni. Protože generál neměl jistotu, zda odhalil všechny, zavolal kaplana a žádal ho jménem krále, aby mu sdělil, co se při zpovědích dověděl. P. Marieluz to rozhodně odmítl a odvolával se na zpovědní tajemství. Rodil mu pohrozil, že ho obviní ze zrady krále, vlasti a svého generála. »Jsem věrný králi, praporu a mým představeným, ale nikdo nemá právo žádat ode mne, abych zradil Boha. V tomto bodě vás nemohu poslechnout«, řekl kněz s velkou rozhodností. Rodil otevřel dveře a poručil čtyřem vojákům, aby vstoupili se zbraní připravenou ke střelbě. Pak poručil řeholníkovi, aby si klekl a zvolal: »Jménem krále tě žádám naposled: Mluv!« - »Jménem Boha nemohu promluvit«, byla klidná odpověď Pedro Marieluza Garcese, který za několik okamžiků padl k zemi jako mučedník zpovědního tajemství. Rodil po návratu do vlasti byl vyznamenán titulem markýz, stal se poslancem, senátorem, předsedou rady ministrů a velmistrem zednářské lóže. Pedro Marieluz čeká na své blahořečení v církvi.
Roberto de Mattei. Corrispondenza Romana
dalila
Johanika, RKC?
johanika
Najprv by sme museli poznať život v USA, aby sme mohli reagovať na tieto obavy. Mám blízkeho príbuzného v USA, všetko je tam už dávno o peniazoch. Ak nezaplatíte cirkvi, keď ste na tom finančne horšie, príde vám z farnosti šek. Nikoho nezaujíma, či máte peniaze na lekára... ak chcete byť súčasťou kresťanského spoločenstva, musíte zaplatiť.
dalila
Kallistratos
Inu, i Církev musí zkrátka fungovat a k tomu jsou třeba peníze. Zde jsme v Čechách zhýčkaní. Ke všemu máme připomínky a dvacku v ruce převalujeme... V nekatolických sborech je to mnohem náročnější, platí tzv. "desátky" a podporují různé akce a k tomu je zkrátka třeba peněz... i času... i osobního nasazení... My katolíci si často zasedneme do "autobusu" a máme pocit, že svátosti a nedělní "…More
Inu, i Církev musí zkrátka fungovat a k tomu jsou třeba peníze. Zde jsme v Čechách zhýčkaní. Ke všemu máme připomínky a dvacku v ruce převalujeme... V nekatolických sborech je to mnohem náročnější, platí tzv. "desátky" a podporují různé akce a k tomu je zkrátka třeba peněz... i času... i osobního nasazení... My katolíci si často zasedneme do "autobusu" a máme pocit, že svátosti a nedělní "splnění" a je to vše... není. Mimochodem - 5. církevní přikázání znamená přispívat církvi na její potřeby... A jde-li o USA - ano, tam je to hodně okatě o penězích, nelíbí se mi ten styl, nicméně i Německo má něco co by se našincům nelíbilo - církevní daň.
Coburg
Toto je jeden zo spôsobov útoku na Cirkev, takú aká funguje dnes. Už som videl u nás tv reláciu, o tom, ako kňazom chýba tzv. "zvonček", teda na sv. omšiach vyberané peniaze. A to sú len dva mesiace "karantény" - to je len začiatok. To dramatické pokračovanie vidíme v predaných kostoloch na Západe na komerčné účely, - a vidíme to čiastočne už aj u našich susedov v Čechách. Dôjde rad aj na …More
Toto je jeden zo spôsobov útoku na Cirkev, takú aká funguje dnes. Už som videl u nás tv reláciu, o tom, ako kňazom chýba tzv. "zvonček", teda na sv. omšiach vyberané peniaze. A to sú len dva mesiace "karantény" - to je len začiatok. To dramatické pokračovanie vidíme v predaných kostoloch na Západe na komerčné účely, - a vidíme to čiastočne už aj u našich susedov v Čechách. Dôjde rad aj na Slovensko. Vzhľadom na postkomunistické megalomanské a hlavne nerozmyslené projekty bude Cirkev nútená predávať ľudoprázdne semináre a iné zariadenia. Cirkev reštituovala majetky, ktoré nevie spravovať ani zúročiť. To za druhé. Teda - o všetko príde. Babičky, ktoré sa zatiaľ zbierajú, pomaly vymrú. Ďaľší zádrheľ je viazanosť na štát. To bude ďaľšia páka - použitá proti Cirkvi. Nuž, je to diabolský plán a ako sa zdá, zatiaľ ho Cirkev neberie vážne. Alebo áno?
Dudko
Coburg, ale čo s majetkami, ktoré dnes Cirkev len drží, ale nevyužíva na svoj rozkvet a evanjelizáciu? Raz budeme musieť aj z našich majetkov vydávať účet, ako sme ich používali pre spoločné dobro a väčšiu Božiu slávu.
Apropo, na Slovensku pred rokmi vznikla asociácia kresťanských policajtov (KPA), ktorá od začiatku zápasí s nedostatkom peňazí na svoju činnosť a rozvoj. Už sa predstavili aj v …More
Coburg, ale čo s majetkami, ktoré dnes Cirkev len drží, ale nevyužíva na svoj rozkvet a evanjelizáciu? Raz budeme musieť aj z našich majetkov vydávať účet, ako sme ich používali pre spoločné dobro a väčšiu Božiu slávu.
Apropo, na Slovensku pred rokmi vznikla asociácia kresťanských policajtov (KPA), ktorá od začiatku zápasí s nedostatkom peňazí na svoju činnosť a rozvoj. Už sa predstavili aj v reportáži TV LUX, majú kontakty na našich hierarchov i kresťanských politikov, ale žiaľ, kde treba aj niečo dať, tam ťažko otvárame svoju dlaň pre blížneho.
www.krestanskapolicajnaasociacia.sk/historia/
johanika
Peniaze sú útokom na cirkev. Slováci (ako celok) nie sú takí bohatí, aby mohli mesačne platiť cirkvi. (Bežne rodiny žijú z 500,-EUR.) Mnohí Slováci znášajú svoj ťažký život len s pomocou Boha, ak sa nebudú môcť zúčastňovať svätých omší... stratia "záchytný bod". Ak je náboženstvo spoplatnené, je to vždy diabolský plán. Alebo chceme sektársky spôsob ovládania ľudí?To jasne vidíme, že keď člen …More
Peniaze sú útokom na cirkev. Slováci (ako celok) nie sú takí bohatí, aby mohli mesačne platiť cirkvi. (Bežne rodiny žijú z 500,-EUR.) Mnohí Slováci znášajú svoj ťažký život len s pomocou Boha, ak sa nebudú môcť zúčastňovať svätých omší... stratia "záchytný bod". Ak je náboženstvo spoplatnené, je to vždy diabolský plán. Alebo chceme sektársky spôsob ovládania ľudí?To jasne vidíme, že keď člen sekty ako dobrý prispievateľ ju chce opustiť, vedenie sekty sa všetkými prostriedkami snaží o "zachovanie zdroja peňazí".