olek19801
DEKLARACJA
lekarzy i naukowców o zbrodni rządów i BigPharmy przeciwko ludzkości

Ponad 3000 lekarzy i naukowców podpisało deklarację oskarżającą "decydentów COVID-19" o zbrodnię przeciwko ludzkości. Deklaracja lekarzy wydana przez międzynarodowe stowarzyszenie lekarzy i naukowców medycznych zdecydowanie potępia globalną strategię leczenia COVID-19, oskarżając decydentów o potencjalne „…
More
DEKLARACJA
lekarzy i naukowców o zbrodni rządów i BigPharmy przeciwko ludzkości

Ponad 3000 lekarzy i naukowców podpisało deklarację oskarżającą "decydentów COVID-19" o zbrodnię przeciwko ludzkości. Deklaracja lekarzy wydana przez międzynarodowe stowarzyszenie lekarzy i naukowców medycznych zdecydowanie potępia globalną strategię leczenia COVID-19, oskarżając decydentów o potencjalne „zbrodnie przeciwko ludzkości” poprzez uniemożliwianie lekarzom właściwego leczenia ratującego życie pacjentom oraz tłumienie otwartej dyskusji naukowej.
Dokument stwierdza, że zalecenia dotyczące leczenia wszystkich „jedną miarą” doprowadziły do niepotrzebnych chorób i śmierci. Według stanu na w piątek 24 września 2021 roku o godzinie 13:00, deklarację podpisało ponad 3100 lekarzy i naukowców z całego świata.
Grupa lekarzy i naukowców spotkała się w Rzymie we Włoszech na początku tego miesiąca, na trzydniowym Globalnym Szczycie COVID-19, aby mówić „prawdę do władzy o badaniach i leczeniu pandemii COVID-19”. Szczyt, który odbył się w dniach 12-14 września 2021 roku, dał lekarzom możliwość porównania badań i oceny skuteczności różnych terapii opracowanych w szpitalach, gabinetach lekarskich i laboratoriach badawczych na całym świecie.
Tysiące ludzi zmarło z powodu COVID-19 w wyniku odmowy wczesnego leczenia ratującego życie. Deklaracja jest krzykiem lekarzy, którzy na co dzień walczą o prawo do leczenia swoich pacjentów i prawo pacjentów do otrzymywania tych zabiegów – bez obawy o ingerencję, karę lub cenzurę ze strony rządu, aptek, korporacji farmaceutycznych i wielkich technologii - które będą dla nich najbardziej optymalne.

Żądamy, aby te grupy odsunęły się na bok i uszanowały świętość i integralność relacji pacjent-lekarz, fundamentalną maksymę „Po pierwsze nie szkodzić” oraz wolność pacjentów i lekarzy do podejmowania świadomych decyzji medycznych. Od tego zależy ludzkie życie.


Dokument pochodzący z tej konferencji zamieszczono poniżej w całości:

DEKLARACJA RZYMSKA

z 14 września 2021 roku
w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości popełnianych przez rządy państw w związku z narzucaniem lekarzom i zabranianiem określonych metod leczenia pacjentów w okresie tzw. pandemii COVID-19

My, światowi lekarze, zjednoczeni i lojalni wobec Przysięgi Hipokratesa, uznając, że zawód lekarza znajduje się na rozdrożu, jesteśmy zmuszeni oświadczyć, co następuje:

ZWAŻYWSZY
, że naszym najwyższym obowiązkiem jest podtrzymywanie i przywracanie godności, integralności, sztuki i nauk medycznych;

ZWAŻYWSZY, że mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na naszą wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad naszymi pacjentami;

ZWAŻYWSZY, że decydenci polityczni zdecydowali się wymusić strategię leczenia wszystkich „jedną miarą”, co skutkuje niepotrzebnymi chorobami i śmiercią, zamiast podtrzymywać podstawowe koncepcje zindywidualizowanego podejścia do opieki nad pacjentem, które okazuje się być bezpieczne i bardziej skuteczne;

ZWAŻYWSZY, że lekarze i inni pracownicy służby zdrowia pracujący na pierwszej linii, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu epidemiologii, patofizjologii i farmakologii, często jako pierwsi identyfikują nowe, potencjalnie ratujące życie terapie;

ZWAŻYWSZY, że coraz częściej lekarzy zniechęca się do angażowania w otwarty dyskurs zawodowy i wymiany poglądów na temat nowych i pojawiających się chorób, godząc nie tylko w samą istotę i powołanie do zawodu lekarza, ale, co ważniejsze - bardziej tragicznie narażając przez to życie naszych pacjentów;

MAJĄC NA UWADZE, że tysiące lekarzy nie może zapewnić leczenia swoim pacjentom w wyniku barier stawianych przez apteki, szpitale i agencje zdrowia publicznego, co sprawia, że w obliczu choroby ogromna większość świadczeniodawców jest bezradna wobec ochrony swoich pacjentów. Obecnie lekarze doradzają swoim pacjentom, aby po prostu poszli do domu (pozwalając wirusowi na replikację) i wrócili, gdy ich choroba się pogorszy, powodując tym samym setki tysięcy niepotrzebnych zgonów z powodu niepowodzenia w leczeniu;

ZWAŻYWSZY, że to nie jest ani właściwym sposobem leczenia, ani nie jest właściwą troską o zdrowie i życie pacjentów, i taka polityka może w rzeczywistości stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości.

DLATEGO TU I TERAZ:
STWIERDZAMY, że relacja lekarz-pacjent musi zostać przywrócona. Sednem medycyny jest taka relacja, która pozwala lekarzom jak najlepiej zrozumieć swoich pacjentów i ich choroby, formułować i dobierać zabiegi, które dają największą szansę na sukces, zaś pacjent ma być aktywnym uczestnikiem ich opieki.

STWIERDZAMY, że polityczna ingerencja w praktykę medyczną i relację lekarz-pacjent muszą się zakończyć. Lekarze i wszyscy pracownicy służby zdrowia muszą mieć swobodę uprawiania sztuki i nauk medycznych - bez obaw o karę, cenzurę, oszczerstwa lub działania dyscyplinarne, w tym możliwą utratę prawa do wykonywania zawodu i przywilejów zawodowych, utratę kontraktów ubezpieczeniowych i ingerencję ze strony organów państwowych oraz inne organizacje (izby lekarskie – przyp. tłum.) – które dodatkowo uniemożliwiają nam opiekę nad potrzebującym pacjentem. Bardziej niż kiedykolwiek należy chronić prawo i możliwość wymiany obiektywnych odkryć naukowych, które pogłębiają nasze zrozumienie choroby.

POSTANAWIAMY bronić swojego prawa do zalecania leczenia mając na względzie zasadę: PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ
. Lekarze nie mogą być bowiem ograniczani w przepisywaniu bezpiecznych i skutecznych terapii. Ograniczenia takie nadal powodują niepotrzebne choroby i śmierć. Prawa pacjentów do pełnego poinformowania ich o zagrożeniach i korzyściach związanych z każdą możliwą dla nich metodą leczenia muszą zostać przywrócone.
WZYWAMY lekarzy na całym świecie i wszystkich pracowników służby zdrowia do przyłączenia się do nas w tej szlachetnej sprawie, gdzie czynimy starania o przywrócenie zaufania, uczciwości i profesjonalizmu w praktyce medycznej.

WZYWAMY naukowców w dziedzinach badań biomedycznych z całego świata, którzy przestrzegają najwyższych standardów etycznych i moralnych do prowadzenia i publikowania obiektywnych, empirycznych badań - bez obawy przed represjami, w tym przed negatywnymi konsekwencjami dla ich kariery, pozycji zawodowej oraz przed groźbą pozbawienia źródeł utrzymania.

WZYWAMY pacjentów, którzy wierzą w znaczenie relacji lekarz-pacjent i możliwość aktywnego uczestnictwa w ich opiece, do kategorycznego żądania dostępu do opieki medycznej opartej na najnowszej wiedzy medycznej i badaniach naukowych w naukach medycznych;

NA DOWÓD CZEGO, podpisujemy niniejszą Deklarację z datą jej pierwszego sporządzenia.


itvwrzeczysamej.blogspot.com/…021/09/deklaracja-rzymska-lekarzy-i-naukowcow.html