Radość jest obowiązkiem prawdziwego chrześcijanina i katolika

W IV wieku Ewagriusz z Pontu wyliczał osiem "złych myśli" ("duchów zła"): obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedia, próżność, pycha. Była to pierwsza lista grzechów głównych. Współ…
przeciwherezjom
Smutek pochodzi również od grzechów, wyrzutów sumienia, niepokoju moralnego- np. przez złe decyzje wyborcze. Bóg widzi, na kogo większość głosuje: na człowieka, który odpowiada za aborcje w Polsce, za przymusowe szczepienia; za parady gejów; za mianowanie na najważniejszą funkcję sędziowską w Polsce zwolennika
legalizacji homozwiązków; za podpisanie specustawy wprowadzającej sanitarny reżim i …More
Smutek pochodzi również od grzechów, wyrzutów sumienia, niepokoju moralnego- np. przez złe decyzje wyborcze. Bóg widzi, na kogo większość głosuje: na człowieka, który odpowiada za aborcje w Polsce, za przymusowe szczepienia; za parady gejów; za mianowanie na najważniejszą funkcję sędziowską w Polsce zwolennika
legalizacji homozwiązków; za podpisanie specustawy wprowadzającej sanitarny reżim i prześladowanie Kościoła katolickiego, za... za...