Nie wolno nam zgodzić się na dyktat cudzej pychy. To nie jest pokora. Nie. Pokorny jest skuteczny, …

O pysze. ks Marek Bąk z Łodzi. Źródło: radio Chrystusa Króla online z Łodzi O pysze. ks Marek Bąk z Łodzi. Źródło: radio Chrystusa Króla online z …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
910
,,Pokorny jak walczy to jest dzielnym rycerzem, jak bije, to bardzo skutecznie, jak mówi to tak, że nie ma słowa na odpowiedź. Pokorny to nie słabeusz. Nie ma pokory u człowieka zdeptanego, który się na to zgodził.''
Jadwiga Bob shares this
609
Iwona Sękowska-Kielar shares this
168
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Pokorny jak walczy to jest dzielnym rycerzem, jak bije, to bardzo skutecznie, jak mówi to tak, że nie ma słowa na odpowiedź. Pokorny to nie słabeusz. Nie ma pokory u człowieka zdeptanego, który się na to zgodził.''