danutadubiel
Jasno i bardzo wyraźnie.
Łacina jest SAKRALNYM JĘZYKIEM KOŚCIOŁA.
Jeśli ktoś tego nie rozumie - to niech prosi Ducha Świętego o Światło.
Chyba, że krytykuje powyższe z pełną świadomością i prowokacją. Ale niech ma świadomość, że tą krytyką godzi w samego Boga.