Clicks15
vi.news

Điều gì sẽ thay đổi với sự bãi bỏ Tự Sắc Nghi Lễ Phụng Tự? Không gì cả

Bergoglio không hiểu phụng vụ và do đó không quan tâm đến nó chút nào, Caminante-Wanderer.Blogspot.com (ngày 7 tháng 6) viết.

Blog giải thích rằng Francis không có khả năng nhận thức được chiều siêu nhiên của Giáo hội và sự mầu nhiệm được diễn tả trong phụng vụ, "Đối với ông ta, Giáo hội chỉ đơn thuần là một nhân tố quyền lực, tốt nhất, để duy trì một trật tự xã hội nhất định."

Do đó, phụng vụ đối với ông ta là một "sự xa hoa suy đồi và không cần thiết" và một sự "lãng phí thời gian" một cách phi lý và những người thích phụng vụ nhất thiết phải "ốm yếu," hoặc "cứng nhắc" - trong mọi trường hợp "họ không phải là những người bình thường."

Caminate nêu ra điều thú vị là "tình hình sẽ không thay đổi chút nào" nếu Tự Sắc Nghi Lễ Phụng Tự bị hạn chế trong cái cách mà nó đang bị rỉ ra: các cơ sở Cựu Ước sẽ không được đụng vào, chỉ các linh mục giáo phận mới cần sự cho phép của các giám mục của họ "chuyện này đã xảy ra rồi."

Blog giải thích rằng "quyền uỷ quyền hay không ủy quyền cho Nghi thức, trên thực tế, luôn nằm trong tay giám mục giáo phận" bởi vì cơ quan thực hiện - cựu Ủy ban Hội thánh của Đức Chúa Trời - không có quyền lực cưỡng chế để thực thi quy tắc.

Hình ảnh: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsKngrfljzqa