Views by countries

 1. 389

  Germany
 2. 113

  Austria
 3. 44

  Switzerland
 4. 12

  United States
 5. 5

  Italy
 6. 4

  Liechtenstein
 7. 4

  Poland
 8. 3

  Belgium
 9. 2

  Sweden
 10. 1

  Mexico
 11. 1

  Bosnia & Herzegovina
 12. 1

  Czechia
 13. 1

  Estonia
 14. 1

  Norway
 15. 1

  Slovenia
 16. 1

  Albania
 17. 1

  Romania