Clicks569
Libor Halik
1

Prečo neuveritelným tempom pribúda celosvetovo žien ve vrcholných funkciách?

20.03.2019 09:37 Proč neuvěřitelným tempem přibývá celosvětově žen ve vrcholných funkcích?
(Foto: Čaputová)

Ženy sú majoritne (95%-Gauss) ľahšie emočne manipulovateľné a hlavne majú úzky (i keď intenzívny) rozptyl (diapazón) detekcie, vyhodnocovania a riadenia dlhodobých nosných, nízkofrekvenćných socionaturálnych procesov. Súvisí to s jej druhovým predurčením ako matky dieťaťa. Muž má inú nielen fyzickú, ale hlavne logickú štruktúru mozgu. Myslí štatisticky pravdepodobnostne predurčene, viac dlhodobo na zabezpečenie rámca rodiny.
Muž i žena majú tak geneticky až 2-násobne bližšie k svojim
ekvivalentom u vyšších primátov (napr. šimpanz), ako navzájom v rámci svojho druhu. Toto každý sociálny i asociálny inžinier dobre vie a preto sa na kartu feminacizmu cielene systematicky hrá. Keď tam totiž dosiahnete kvóty na ženy v politike, je nevyhnutne koniec danej kultúre, národu.
Tých 5% žien sú výnimkami z pravidla a majú v rôznych krajinách, kultúrach rôzne špecifické pomenovania a nezastupiteľnú funkciu. To je ale uź iná náväzná téma.
Inak má žena nezastupiteľnú funkciu aj pri výchove dieťaťa.
Ostatne tak, ako aj otec, no inú principiálne nezastupiteľnú.
Viď publikácie KSB I, II; Ina škola je nám treba; či Štát- to sú muži, ženy a deti; a ďalšie..Alebo proste príslušná odborná špecializácia n VŠ, či jednoducho ZSR – zdravý sedliacky rozum.
Teda:
ROVNOCENNOSŤ,
nesmie znamenať
ROVNAKOSŤ.
Táto zámena je pre každú kultúru, národ pomerne rýchlo,
behom 2-3 generácii
fixácie daného regresného algoritmu v objekte, smrteĺná.

Zdroj: leva-net.webnode.cz/…/proc-neuveritel…