dyk
Tak je. Jedine osobný vzťah s Ježišom.

Ježiš Vassule : "Veľa ľudí sa veľa modlí, ale máloktorá modlitba dôjde až ku Mne."

Toto je naozaj na zamyslenie. Jedine modlitba srdcom príde k Ježišovi.
apredsasatoci
Nič nové nám Vassula nepovedala.
To isté som ti mohla povedať aj ja pred rokom.
Na toto nepotrebujem byť prorok.
Trepifajksl
Autosugesce není osobní vztah s Ježíšem. Jde o sebeoblbování. Často se používá na psychiatrii k léčení.
štefan161
Chcel by som ťa upozorniť, že Ježišove slová sú zachytené vo Sv. Písme. Nikde inde
apredsasatoci
Myslíš, že Ježiš spravil chybu, keď nám za 2000 rokov zjavil ešte mnohé proroctva a zjavenia?
štefan161
Boh všetko zjavil vo svojom Synovi tu na zemi.
Od Boha tie zjavenia teda nie sú.
apredsasatoci
Aj napriek tomu, že sa splnili, plnia?
Viď. LevXIII, Emmerichova....?
štefan161
Boh povedal všetko vo svojom slove

65„Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi“ (Hebr 1, 1-2). Kristus, Boží Syn, ktorý sa stal človekom,
102 je jediné, dokonalé a definitívne Otcovo Slovo. V ňom Otec povedal všetko a nebude už iné slovo okrem tohto. Svätý Ján z Kríža to po toľkých iných vyslovuje jasne, keď …More
Boh povedal všetko vo svojom slove

65„Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi“ (Hebr 1, 1-2). Kristus, Boží Syn, ktorý sa stal človekom,
102 je jediné, dokonalé a definitívne Otcovo Slovo. V ňom Otec povedal všetko a nebude už iné slovo okrem tohto. Svätý Ján z Kríža to po toľkých iných vyslovuje jasne, keď komentuje Hebr 1, 1-2:

„Keď nám dal svojho Syna, ktorý je jeho jediné a definitívne Slovo, spolu a naraz nám týmto svojím jediným Slovom povedal všetko a nemá už čo povedať. Lebo čo predtým hovoril prorokom po častiach, nám už v ňom povedal všetko, keď nám ho dal celého, totiž svojho Syna.
516 Preto keby sa teraz niekto chcel Boha na niečo vypytovať alebo žiadať od neho nejaké videnie alebo zjavenie, nielenže by robil nerozumnú vec, ale urážal by Boha, neupierajúc svoje oči jedine na Krista
2717 alebo hľadajúc inú vec alebo novotu mimo neho.“33


Iné zjavenie už nebude

Tu je zdroj...

kbs.sk/dkc.php?in=kkc77
apredsasatoci
Takže Lev XIII., Emmerichova.... sú podvodníci a Pio si kreslil rany na rukách a nohách.

Prečo píšeš od veci?!
štefan161
Sú to podvodníci, prípadne je to robota diabla.

Ak Pán Ježiš poslal namiesto seba Tešiteľa - Ducha Sv. , tak kto sa tu má ešte zjavovať?
A ak je ten odkaz od veci, napíš na KBS
apredsasatoci
Teraz sa v priamom prenose ruhas Duchu Svätému! 😱
Gratulujem ti! 😲🥺
Otčenáš
Proč by se rouhal? Píšeš hlouposti.
apredsasatoci
Každý kto nazýva Ducha Svätého diablovym duchom ruha sa Duchu Svätemu.
To isté platí naopak!
Sám JK to hovorí v Evanjeliu.
fiat33
Pre Štefan 161. Pán Ježiš taktiež v písme hovorí" ešte vám mám toho veľa povedať ale teraz by ste to nezniesli." Čo tým chcel povedať?? Že mnohé veci nám budú vyjavene postupom času skrz nových prorokov.
štefan161
Akých prorokov?
Pápežov?
Pán Ježiš im to v tej chvíli nezjavil, lebo by nezniesli.Všetko bolo postupne zjavené cez listy apoštolov.

Proroctvá sú dávno ukončené, len do RKC to ešte nedorazilo.

1Kor 13:8: "Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie."
štefan161
Apredsasatoci.... ešte raz ti zopakujem, že som to skopíroval zo stránky kbs.
Tam sa píše, že Ján z kríža hovoril, že už NIČ zjavené nebude. A ja súhlasím.

Takže podľa toho sú všetky zjavenia od diabla, s čím tiež súhlasím.
Duch Svätý sa nikdy neprizná k tomu, čo prv nezjavil vo svojom sv. Písme.

Radšej sa zamysli nad tým, čo čaká tých, ktorí diablovu robotu vydávajú za prácu Ducha Svätého.
apredsasatoci
KBS od 2VK má svoje neslávne ovocie.
Takže, argumentovať s KBS, to môžeš rovno fazuľu o stenu hádzať.
Je až zarážajúce v akej zhode si s KBS.
Čím to je? Čím to je?
Prinajmenšom je to podozrivé!
Zbav sa toho odporného ducha!
Ale budem objektívna (aby si nepovedal) - Daj mi originál od Jána od Kríža, že už žiadne zjavenia!

Proroctva sa plnia.
Už aj malé decko vie, že diabol nepozná budúce časy. …More
KBS od 2VK má svoje neslávne ovocie.
Takže, argumentovať s KBS, to môžeš rovno fazuľu o stenu hádzať.
Je až zarážajúce v akej zhode si s KBS.
Čím to je? Čím to je?
Prinajmenšom je to podozrivé!
Zbav sa toho odporného ducha!
Ale budem objektívna (aby si nepovedal) - Daj mi originál od Jána od Kríža, že už žiadne zjavenia!

Proroctva sa plnia.
Už aj malé decko vie, že diabol nepozná budúce časy. Diabol nemôže prorokovat!
Stano Kobella
Štefan, si podvedený, popletený a vo tme. Žiaľ mnohí ľudia sú v podobnom stave ako ty. Veria lžiam akoby boli pravdou, bez najmenšej pochybnosti prijímajú učenia a kompilácie ľudí akoby boli pravdou. Tamtá kapitola katechizmu je lživá, vidno akého ducha sú ľudia, ktorí ju písali: ducha antikristovského a podvodného.

To čo cituješ citát od toho stredovekého "domnelo svätého" mnícha, je v priamom …More
Štefan, si podvedený, popletený a vo tme. Žiaľ mnohí ľudia sú v podobnom stave ako ty. Veria lžiam akoby boli pravdou, bez najmenšej pochybnosti prijímajú učenia a kompilácie ľudí akoby boli pravdou. Tamtá kapitola katechizmu je lživá, vidno akého ducha sú ľudia, ktorí ju písali: ducha antikristovského a podvodného.

To čo cituješ citát od toho stredovekého "domnelo svätého" mnícha, je v priamom rozpore s Ježišovými slovami: "Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klopte, a otvorí sa vám; lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň? Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?! Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia!" Matúš 7:7
A takisto Pavol učí z Ducha o rôznych daroch Ducha, medzi ktorými je i prorokovanie, napr. 1. Korinťanom 12, 1.Solúnčanom 5: 19 "Ducha neuhášajte. 20 Proroctvami nepohŕdajte. 21 Všetko zkúšajte; dobré podržte. 22 Každého druhu zlého sa chráňte." a to je veru pravda.

Ak však máš uhaseného ducha svojimi hriechmi, čiň pokánie, posti sa a "upieraj svoj duchovný zrak na Ježiša" - ako by to malo byť presne uvedené v tvojom citáte. Až potom v sebe rozpoznáš toho, ktorý dáva všetky dobré dary. Ale vlastný rozum ťa vovedie len do omylov a sebaklamu. Tak ako je prorokované v 2. Sol. 2 o týchto posledných časoch.
štefan161
Počkaj....ja netvrdím, že je svätý. Ja som iba súhlasil s jeho vetou a takisto som súhlasil v tomto smere s kbs.
To je všetko.
apredsasatoci
Lavirujes!!!
štefan161
Prečo?
Ja som protestant a nejakí "svatí" ma nezaujímajú. Teda okrem tých prvých...Augustína, Ireneja a tak.
Ale rád vyslovím súhlas s názorom, pokiaľ je správny.
apredsasatoci
Ako píšem lavirujes!!!
štefan161
Rada sa hádaš?
Z teba musí mať chlap radosť😬
apredsasatoci
Lavirovanie nie je nadávka!
Blahoslaveni milujúci Pravdu!
Hlavou ženy je muž. To je fakt.
Ale čo do obety, nie do hierarchie!
Žena je rovná mužovi.
To by sa ti hodilo, aby sa múdra žena postavila za somára.
Tomu rozumiem.🥱