CÓRKA MARYI
211.8K

JEZUS: Ci, którzy należą do Mojej Armii Reszty, będą pozbawieni ego, pychy i potrzeby uciekania się do naukowej oceny Mojego Słowa

JESUS: Those within My Remnant Army will be devoid of ego, pride or the need to rely on the scientific evaluation of My Word

KSIĘGA PRAWDY

środa, 19 czerwca 2013 roku, godz. 3.00

Moja szczerze umiłowana córko, Moje pragnienie uformowania rdzenia Mojej Armii na ziemi spełnia się w tym czasie. Będą rozrzuceni jak małe żołędzie, ale rozrosną się i rozprzestrzenią wszędzie.

Moja córko, fundament jest ważną częścią. Jest z nim podobnie jak z dzieckiem, które kształtuje się w łonie. A potrzeba czasu i szczególnej troski, aby zapewnić dobry stan zdrowia dziecku, które otrzymuje pożywienie z łożyska. Będzie ono rosło powoli, ale doskonale, w końcu wyjdzie z łona matki i będzie gotowe żyć życiem danym mu przez Mojego Ojca.

Narodziny Mojej Armii Reszty będą identyczne. Nastąpią wielkie przygotowania, zanim będzie gotowa zająć swoje miejsce na świecie, ale jej fundament jest trwały, a dusze, które są elementami tworzącymi, splotą się w jedno, aby uformować budzącą respekt Armię. Wtedy ta Armia od razu się rozszerzy i rozrośnie wszędzie z taką siłą, że trudno będzie ją zignorować.

Ci, którzy należą do Mojej Armii Reszty, będą pozbawieni ego, pychy i potrzeby uciekania się do naukowej oceny Mojego Słowa, czego będzie się od nich żądać dla udowodnienia Prawdy Bożej.

Nauka jest Darem od Boga, jednak nauka nie potrafi wyjaśnić Tajemnicy Boga. Tak więc ci, którzy potrzebują wygodnych logicznych wyjaśnień odnośnie do tego, w jaki sposób porozumiewam się z dziećmi Bożymi na ziemi w tym czasie, będą rozczarowani. Nie ma odpowiedzi, która by ich zaspokoiła.

Jednym z największych Darów danych człowiekowi jest Miłość. Miłość nie może zostać wyjaśniona naukowo lub udowodniona, bo ona pochodzi od Ducha Bożego. Jest On obecny w każdym z was. Odczuwacie Go. Jest to więź, która łączy ludzkość i której moc zła nie zdoła podważyć.

Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Bogiem. To jest jedno i to samo. Bez Miłości nie moglibyście mieć życia. Miłość was zjednoczy, wzmocni, będzie trzymać was razem. Miłość pomoże wam przyprowadzić do Mnie dusze.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-miloscia-ja-jestem-bogiem-to-jest-jedno-i-to-samo
CÓRKA MARYI
"Miłość was zjednoczy, wzmocni, będzie trzymać was razem. Miłość pomoże wam przyprowadzić do Mnie dusze."