Clicks903
csk.news
32

Nostalgia: Nová konferencia Amazonských biskupov hlási zánik a deštrukciu, chcete pomôcť „matke Zemi“

Počas Zoom konferencie z 26. júna a 29. júna, vytvorili biskupi amazonskej oblasti už 11. medzinárodnú biskupskú konferenciu: Biskupskú konferenciu Amazonie. “

Predsedom skupiny je kardinál Claudio Hummes, 85, ktorý si podľa všetkého v starobe stále hľadá miesta.

Pri tejto príležitosti preláti prelievali svoje zvyčajné mantry ako „plač zeme a domorodého obyvateľstvo“ a „náš spoločný dom“ a zvestovali svoje posolstvo chmúrnosti a záhuby zeme, ktorá je „zdevastovaná a zničená“.

Chcú tiež „reagovať na výkriky chudobných a Matky Zeme“. Chudobní biskupi sa však o chudobných starajú málo a radšej sa pridajú k protestantským sektám.

Skutočným cieľom skupiny je „uviesť do praxe“ konečný dokument Amazonskej synody, t.j. predstaviť ženatých kňazov a protestantskú cirkevnú štruktúru.

Stále dúfajú, že sa z Amazonu stane „skúšobňou“ pre univerzálnu Cirkev, hoci ich koronavírus obral o ich šou. Zvyšok biskupov teraz skočil na vlak s koronavírusom a zabudol na Amazoniu.

#newsWnvamiezjh
Namor
Věří vůbec pravoslavní v pravou přítomnost Krista ve svaté hostii a v pravou krev Krista v proměněném vine, když tak zastávají Husa, který v to nevěřil? Nějak to nejde dohromady - "svatořečit" Husa, který nevěřil v tuto reálnou přítomnost Krista...
Kallistratos
Tomu nerozumíš Joske... Mnoho slov, prázdný krov, jak by to nazval básník Onderka. 😊
Joske
Velmi příhodná poznámka, která některým z vás může pomoci chápat jisté souvislosti. František byl nemocný, jak mnozí vědí. Proto snadno podlehl pohanským kultům, o kterých přivezli zprávy místní kupci, kteří čile obchodovali se zeměmi jižní a východní Asie. To, co František v horečkách vybásnil, můžeme směle nazvat synkretismem. Ostatně i proto městečko Assisi bylo vybráno plánovači nového …More
Velmi příhodná poznámka, která některým z vás může pomoci chápat jisté souvislosti. František byl nemocný, jak mnozí vědí. Proto snadno podlehl pohanským kultům, o kterých přivezli zprávy místní kupci, kteří čile obchodovali se zeměmi jižní a východní Asie. To, co František v horečkách vybásnil, můžeme směle nazvat synkretismem. Ostatně i proto městečko Assisi bylo vybráno plánovači nového světového pořádku k mezináboženskému setkávání. Na Františkův synkretismus kontinuálně navazuje zednář Bergoglio, který si jméno František ostentativně přivlastnil, aby ospravedlnil začlenění pohanského kultu Pachamamy do katolické církve.
Země není naše matka, i když o tom básnil duševně nemocný František. Do země se pohřbívá a země spolupracuje s podsvětím, jak o tom svědčí zápis v Písmu svatém. 28Mojžíš řekl: Podle toho poznáte, že mě poslal Hospodin, abych učinil všechny tyto skutky, a ne já sám: 29Jestliže tito zemřou smrtí všech lidí a postihne je úděl všech lidí, neposlal mě Hospodin. 30Jestliže však Hospodin stvoří něco nového, země otevře svůj chřtán, pohltí je i všechno, co jim patří, a sestoupí zaživa do podsvětí, poznáte, že tito muži znevážili Hospodina. 31I stalo se, když domluvil všechna tato slova, že se země pod nimi rozpoltila, 32země otevřela svůj chřtán, pohltila je i jejich domy i všechny lidi, kteří patřili ke Kórachovi, i všechen jejich majetek. 33Oni i všichni, kdo k nim patřili, sestoupili zaživa do podsvětí, země je přikryla a zmizeli zprostřed shromáždění. Nu 16:28-33
V Písmu svatém se také píše: 9Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. 2J 1:9 V učení Kristově nezůstává, kdo přijal pohanskou pověru o matce zemi.

dalila
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
To je od sv. Františka z asissi
dalila
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
To je od sv. Františka z asissi
Namor
Sv.Frantisek velebil BOHA skrze JIM stvořené věci a to je obrovský rozdíl, než když se někdo klaní nějaké neexistující pachamame
zaba
Hm, jenomže úřad velekněze by měl být o stálém připomínání konečné naděje, kterou je jedině Bůh. Jakékoli evokování naděje nižší než té konečné ze strany Kristova vikáře je rezignování na svoji službu, ale to my víme už dávno, že jsme tento úžasný nástroj jednoty, kterým mělo být papežství, fakticky ztratili a zbývá nám už jen naděje v předpovědi dané na počátku prvnímu papeži, že Bůh nedopustí, …More
Hm, jenomže úřad velekněze by měl být o stálém připomínání konečné naděje, kterou je jedině Bůh. Jakékoli evokování naděje nižší než té konečné ze strany Kristova vikáře je rezignování na svoji službu, ale to my víme už dávno, že jsme tento úžasný nástroj jednoty, kterým mělo být papežství, fakticky ztratili a zbývá nám už jen naděje v předpovědi dané na počátku prvnímu papeži, že Bůh nedopustí, aby brány pekelné jeho církev pohltily. Naší snahou by teď mělo být: chtít patřit do Kristova ovčínu (jeho mystické tělo, o kterém protestanté asi dobře tvrdili, že bude z větší části neviditelné).
Joske
Země není naše matka. Nepodléhejte zednářským průpovídkám o tom, že Bůh je otcem všech lidí a že naší matkou je zem. Tak to není. Bůh je stvořitelem člověka, Bůh stvořil člověka z prachu země. Bůh se stává Otcem učedníků Ježíše Krista, kteří uvěřili evangeliu nebeského království a zachovávají Ježíšovo slovo.
„Všeobecné lidské bratrství" je vynález vládce tohoto světa, kterým chce spoutat lidi …More
Země není naše matka. Nepodléhejte zednářským průpovídkám o tom, že Bůh je otcem všech lidí a že naší matkou je zem. Tak to není. Bůh je stvořitelem člověka, Bůh stvořil člověka z prachu země. Bůh se stává Otcem učedníků Ježíše Krista, kteří uvěřili evangeliu nebeského království a zachovávají Ježíšovo slovo.
„Všeobecné lidské bratrství" je vynález vládce tohoto světa, kterým chce spoutat lidi do daleko horšího žaláře, než jaký lidé dosud mohli poznat.
Namor
Jen souhlasím, musíme mít otevřené oči a srdce ke Kristu a držet se pravdy. Ten kdo neví co je pravda, tomu odpovi sám Kristus: JA JSEM CESTA, PRAVDA a ZIVOT. NE nějaká pachamama...
zaba
Tentokrát Joske nemohu souhlasit, protože podle odvěké věrouky duše každého člověka vyšla z ruky Otcovi, mimo duši antikrista. Proto jsou všichni lidé objektivně děti Boží byť nezdárné nebo rodičů (Boha) zapírající. Na rozdíl od padlých andělů se však díky Božímu milosrdenství můžeme vrátit do plného společenství se svým Otcem. Tento výklad daleko více odpovídá evangeliu o marnotratném synu než …More
Tentokrát Joske nemohu souhlasit, protože podle odvěké věrouky duše každého člověka vyšla z ruky Otcovi, mimo duši antikrista. Proto jsou všichni lidé objektivně děti Boží byť nezdárné nebo rodičů (Boha) zapírající. Na rozdíl od padlých andělů se však díky Božímu milosrdenství můžeme vrátit do plného společenství se svým Otcem. Tento výklad daleko více odpovídá evangeliu o marnotratném synu než prezentovaný názor, evokující situaci proběhlého soudu v němž už došlo k rozdělení na dobré a zlé, to platí až po smrti a za tu zase nevidíme. Všichni žijící mají šanci a dobrý Kristův následovník dělá vše pro to, aby přivedl ke Kristu své bližní a On aby je uzdravil. Můžeme to samozřejmě dělat laskavou pravdivou a pevnou připomínkou jeho učení (pozor na házení perel před...), ale vždy to můžeme dělat postojem naděje, které z nás vyzařuje pro každého našeho bližního ať je momentálně jakýkoli; apoštol Pavel a jiní svatí byli před svým obrácením také pěkní ptáčci.
Pavol IV
zaba Tvoje tvrdenie je v prikrom rozpore s Pismom Svetym !!! Pismo jasne hovori: 11 Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. 12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; 13 tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Jn;1
To co tvrdis ty, je LOZ !!!
Neber to prosim ako utok na teba, ale ako pomenova…More
zaba Tvoje tvrdenie je v prikrom rozpore s Pismom Svetym !!! Pismo jasne hovori: 11 Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. 12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; 13 tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Jn;1
To co tvrdis ty, je LOZ !!!
Neber to prosim ako utok na teba, ale ako pomenovanie skutocnosti.
Joske
Podobenství o marnotratném synovi není důkazem o tom, že všichni lidé jsou bratři. Ježíš v podobenství uvádí, že „Jeden člověk měl dva syny." Lk 15:11. Marnotratný syn už synem byl, když od otce odcházel. Potom ale je v podobenství jmenováno jisté množství dalších osob, kteří nejsou dětmi zmíněného člověka. Hospodář v daleké zemi, nádeníci...
Joske
Lidé snadno podlehnou manipulacím, pokud pochází od osob, které jsou považovány za autority. Jednou z nejnebezpečnějších manipulací je idea, že všichni lidé jsou bratři.
Je proto velmi prospěšné, aby se každý dobře seznámil s učením Ježíše Krista, které nic takového, jako je všeobecné bratrství, neobsahuje.
Pokud povolaný učedník obdrží dar vlitého poznání, rozeznává, co je od Boha a co od zlého.…More
Lidé snadno podlehnou manipulacím, pokud pochází od osob, které jsou považovány za autority. Jednou z nejnebezpečnějších manipulací je idea, že všichni lidé jsou bratři.
Je proto velmi prospěšné, aby se každý dobře seznámil s učením Ježíše Krista, které nic takového, jako je všeobecné bratrství, neobsahuje.
Pokud povolaný učedník obdrží dar vlitého poznání, rozeznává, co je od Boha a co od zlého. Proste o dar rozeznávání duchů.
obyčajná veriaca žena
Božie deti sú len tie, ktoré prijali spásonosný život Ježiša Krista.
Otrok neostáva v dome navždy, iba syn.
Svätý Malachiáš(prorok)
Theodorá-Máriá

Teba neskutočne oblbla dohnalová sekta aj tie herézy a bludy sektarské čo stále šíriš. Škoda reči tebe niet pomoci. Nechcel by som byť na tvojej strane a zmýšľaní po smrti pred Bohom. Včera musela si komentár zmazať čo som napísal,že jezuitov založili svätci a ty neustále osočuješ jezuitský rád a pravú RKC. Boh plače nad tebou a nevidíš skutočnú pravdu a Božie slovo. Aj čo som …More
Theodorá-Máriá

Teba neskutočne oblbla dohnalová sekta aj tie herézy a bludy sektarské čo stále šíriš. Škoda reči tebe niet pomoci. Nechcel by som byť na tvojej strane a zmýšľaní po smrti pred Bohom. Včera musela si komentár zmazať čo som napísal,že jezuitov založili svätci a ty neustále osočuješ jezuitský rád a pravú RKC. Boh plače nad tebou a nevidíš skutočnú pravdu a Božie slovo. Aj čo som čítal teba včera,že aká si si istá tým,že do očista nepôjdeš,ale rovno pôjdeš do neba. Vedie teba pýcha a namysenosť tak ako padlých anjelov. S tvojím chovaním a správaním asi veľmi ťažko. Za všetko tie tvoje pozemské svetské sektarské drísty človeka vedú do temnoty a skázy. Nechcem ťa strašiť,ale je to pravda.
sk.m.wikipedia.org/wiki/Spoločnosť_Ježišova
Svätý Malachiáš(prorok)
Napísal som to tu aby si to nemohla vymazať.
Theodorá-Máriá
Jsi na velkém omylu. Když se mi poprve dostaly do ruk
Listy z Ukrajiny, žasla jsem nad tím /cca rok 2008-9/
to vše byly odpovědi na otázky které jsem si jako
absolventka katechetského kurzu po Něžné revoluci"
kladla. A od té doby se stále vzdělávám modlím a
prosím aby mi Svatý Duch ukazoval pravdu, kterou
zde sdílím s těmi kteří to příjímají neboť se jim oči
otvírají-o tobě se to zatím nedá říci …More
Jsi na velkém omylu. Když se mi poprve dostaly do ruk
Listy z Ukrajiny, žasla jsem nad tím /cca rok 2008-9/
to vše byly odpovědi na otázky které jsem si jako
absolventka katechetského kurzu po Něžné revoluci"
kladla. A od té doby se stále vzdělávám modlím a
prosím aby mi Svatý Duch ukazoval pravdu, kterou
zde sdílím s těmi kteří to příjímají neboť se jim oči
otvírají-o tobě se to zatím nedá říci spíš spánkem
hlubokým.
Blahovec01
Pre Svätý Malachiáš prorok:

Myslím si, že žiješ v katastrofálne veľkom životnom omyle. Jezuitov už zakázal istý pápež v minulosti pre ich zločiny. Zisti si to ty mudrlant v histórie. Neustále napádaš iných a kŕmiš tu svojou psychopatickou chorou demagógiou iných. Napádaš iných a nemáš nijaký argument. Žiaden. Proste demagóg a fanatik. Iní operujú argumentami a citátmi s Biblie, z Evanjelia, ale …More
Pre Svätý Malachiáš prorok:

Myslím si, že žiješ v katastrofálne veľkom životnom omyle. Jezuitov už zakázal istý pápež v minulosti pre ich zločiny. Zisti si to ty mudrlant v histórie. Neustále napádaš iných a kŕmiš tu svojou psychopatickou chorou demagógiou iných. Napádaš iných a nemáš nijaký argument. Žiaden. Proste demagóg a fanatik. Iní operujú argumentami a citátmi s Biblie, z Evanjelia, ale ty to popieraš a zhadzuješ. Komu ty vlastne slúžiš, a akú úlohu ty plníš na tomto portáli. myslím že si nastrčený troll na vyvolávanie ešte väčšej nenávisti a zmätku. Takých nastrčených "agentov" je tu viac. Rýchlo potom manipulujú, mažú a prekrúcajú. Komu ty slúžiš? neviem na to odpovedať, ale odpoveď viem, komu neslúžiš. Neslúžiš Kristoviu a jeho Evanjeliu. Spamätaj sa človeče, kým nebude pre teba neskoro! To, čo sa vyhrážaš iným sa týka teba.

Pozri sa pravde do očí a skús ju pochopiť. Z Jezuitov sa zrodili Ilumináti, najhoršia satanistická zberba a čvarga na tejto planéte. Jezuiti majú podiel na najstrašnejších zločinoch a rád bol založený na boj a vyvražďovanie tzv. protestantov. Kresťanov, ktorí sa odmietli podrobiť svätému rímskemu cisárovi, zvanému pápež. Koľko krvi má na svedomí tento rád sa nedá ani odhadnúť.

Známa je aj veta: "Pozabíjajte ich všetkých, pán Boh si už svojich roztriedi!".

Tu ti uvádzam pre doštudovanie prísahu tých tvojich "svätcov":

Jezuitská prísaha

Po prečítaní tohto, sa sami seba opýtajte: Je toto naozaj cirkev Ježiša Krista?? PRISAHA POSLEDNIHO POMAZANI!

Opakuj nyní po mně:

Já, (jméno), nyní v přítomnosti všemohoucího Boha, svaté Panny Marie, svatého archanděla Michala, svatého Jana Křtitele, svatých apoštolů, svatého Petra a Pavla a všech svatých nebeských zástupů. ...(dále kněz přísahá) - slibuji, že nebudu mít své žádné vlastní názory, že uposlechnu každý příkaz od svých nadřízených, že půjdu kamkoli do světa a udělám cokoli, o co budu svým představeným nebo papežovým agentem požádán, že budu vyvolávat války - tajně nebo otevřeně - a že budu bojovat proti protestantismu, že budu dělat vše pro to, abych odstranil protestantismus ze světa, ať jsou to lidé z jakékoli sekty a jakéhokoli věku. ...

Dále přísahám a prohlašuji, že kdykoliv se naskytne příležitost, vyprovokuji válku, skrytě nebo otevřeně proti všem heretikům, protestantům a liberálně smýšlejícím lidem tak, jak je mi nařízeno, abych je vykořenil a odstranil z tváře celé země. Abych nešetřil nikoho s ohledem na věk, pohlaví nebo stav... ... a budu tyto odpadlíky věšet, upalovat, ničit ohněm a pohřbívat zaživa, vařit, likvidovat, stahovat jim kůži, škrtit je, párat jim břicha a těhotným ženám párat lůna, zabíjet jejich ne- mluvňata tím, že je budu vrhat hlavou proti zdi, abych je roztříštil o zeď za tím účelem, abych zničil navěky toto zlořečené pokolení...

V případě, že to nebudu moci dělat otevřeně, pak to udělám tajně. Budu tajně používat jed a otrávených nápojů, škrcení a škrticích provazů, tenkých ocelových dýk nebo kulek bez ohledu na postavení, vážnost, pocty, úctu, hodnost, důstojnost nebo autoritu člověka nebo lidí, bez ohledu na jejich životní podmínky, veřejné či soukromé, kdykoliv mne k tomu vyzve agent papeže nebo vedoucí Bratrstva svaté víry, Tovaryšstva Ježíšova."
Theodorá-Máriá
Ustašovci - Krysie diery
Zde poslední nám známe plody jezovitské lásky
k bližnímu. A všimnite si koho měli po dohodě
s Hitlerem zničit? Židy a buď obrátit na římskou
společnost - nebo zlikvidovat Pravoslavné Srby. 🥺 🤕
Co se stalo s vrahy a roganizáry ukrývali se
s pomocí vatikánu a na základě falešných dokladů
mizeli lodí v Jižní Americe.
Svätý Malachiáš(prorok)
Vaše sektárske dristy ma nezaujímajú od blahovec a theodora maria. Ste oklamani samotným diablom,ale to je vaša vec. Ste chorí duchovne. Spamätajte sa keď ešte žijete. Vaše choré vyplody čo nemajú s Božím slovom a skutočnou pravdou dočinenia nepotrebujem. Ste jak petrab falošní kresťania. Ja žiadne sekty falošné a falošné náboženstva nepodporujem ani neuznávam iba jedinú svätu katolicku …More
Vaše sektárske dristy ma nezaujímajú od blahovec a theodora maria. Ste oklamani samotným diablom,ale to je vaša vec. Ste chorí duchovne. Spamätajte sa keď ešte žijete. Vaše choré vyplody čo nemajú s Božím slovom a skutočnou pravdou dočinenia nepotrebujem. Ste jak petrab falošní kresťania. Ja žiadne sekty falošné a falošné náboženstva nepodporujem ani neuznávam iba jedinú svätu katolicku apoštolsku Kristovu Cirkev a jedinu pravu katolickú vieru bez heréz, bludov a svetských pozemských vymyslených falošných sektarskych predstav a pojmov iba s pravou tradíciou,tradičnými hodnotami,náukov,dogmou,vierou,liturgiou.
Kallistratos
Byla jsi asi špatnou absolventkou Theo a pochybuji, že se vzděláváš :) Asis byla rychlokvaška. A jde-li o jezuity, tak to byl stejný přešlap jako s templáři... A Jirásek tomu dodal...
apredsasatoci
Chudáci, riešia tu všetkých možných, len seba neriešia. 🤔
Pán Ježiš povedal: Nado mnou neplacte, ale nad sebou placte!
Nechajte, nech špina špini, skodna škodí, o nich je už postarané!
Do neba nepríde nič nečisté!

Dve posledné vety patria Svätý Malachiáš(prorok),
aby pre dvoch somarov nebo nestratil.
Svätý Malachiáš(prorok)
Aj to je choré plno som si od vás prečítal,ale pripomeniem ešte od Theodora-maria napr. píše na stalina či lenina ako by mal byť svätec a určite je v nebi. Taky určite už majú svoju odplatu aj odmenu ako judaš,ktorý skončil naveky v pekle.
Kallistratos
Jezuité byli schopní, vzdělaní a šikovní.... František Xaverský a co Karel Slavíček? Kdo zná toho posledního? Nebuďme na bratr jezuity zlí.... 😉

Ohledně Theodory a svatořečení Stalina a málem i Beriji je třeba se na to dívat právě jakoby tím prizmatem staré nevzdělané dámy vyučené za totality. Amorálnost se za velkorysost nedá vyměnit. Strach z trýznitele se stává někdy opiem trýzněného.
apredsasatoci
Čo je chore?
zaba
Blahovec01: je nik, který evokuje blaho, ale skrývá se za ním vlk ....
Theodorá-Máriá
Ten článek co jsi uvedl je slušný i když nepřihlíží
k tomuto:
Pravoslavní svatí otcové, kteří byli 1000 let římskou církví považovní za heretiky a nesmělo se o …
Když uvádíš Namore články z lumen. prosím jaké
mají pro své čtenáře východisko, kam vás vedou,
jste stále při mších spojeni ve víře/jak to farář praví
při mši v jednotě víry s papeži. Napiš prosím něco
o tom.
zaba
Hus byl též evidentně heretik, když tvrdil, že platnost svátostí i výkonu světské pravomoci závisí na přítomnosti milosti posvěcující ve vysluhovateli nebo světském vládci, jinak není hoden poslušnosti-nic takového Kristus přece nehlásal, ale říkal co je císařovo dávejte císaři... Přesto my katolíci jsme nikdy netvrdili, že Hus i husité vysluhovali svátosti neplatně, proto dokud naše jednota s …More
Hus byl též evidentně heretik, když tvrdil, že platnost svátostí i výkonu světské pravomoci závisí na přítomnosti milosti posvěcující ve vysluhovateli nebo světském vládci, jinak není hoden poslušnosti-nic takového Kristus přece nehlásal, ale říkal co je císařovo dávejte císaři... Přesto my katolíci jsme nikdy netvrdili, že Hus i husité vysluhovali svátosti neplatně, proto dokud naše jednota s úřadujícím papežem evidentně nepopře Kristovu přítomnost v eucharistii, tak není důvod strašit neplatností naší dosavadní kněžské služby. I vaši oblíbení pravoslavní by v tomto šli s Vámi určitě do sporu a jistě by hájili platnost naší duchovní služby, tak jako my nezpochybňujeme základ jejich duchovní služby. Tím ovšem nepopírám, že se tento malér v katolické církvi nemusí záhy stát, zvažuji-li bedlivě a nepředpojatě stále pseudoekumeničtější kroky Bergoglia.
Namor
Právě včera jsem si procházel pár autentických videí ohledně obřadu pachamamy z Amazonie. Pročetl jsem si pár stránek o historii pachamamy. Pak jsem si prohlédl "obřad" na zahájení"synody" o Amazonii ve Vatikánských zahradách. A VIDIM, jakými mílovými kroky katolická církev utíká dozadu... Dochází k duchovní DEVOLUCI katolické církve. Ptám se dám sebe, kde je naplnění Kristových slov o …More
Právě včera jsem si procházel pár autentických videí ohledně obřadu pachamamy z Amazonie. Pročetl jsem si pár stránek o historii pachamamy. Pak jsem si prohlédl "obřad" na zahájení"synody" o Amazonii ve Vatikánských zahradách. A VIDIM, jakými mílovými kroky katolická církev utíká dozadu... Dochází k duchovní DEVOLUCI katolické církve. Ptám se dám sebe, kde je naplnění Kristových slov o evangelizaci: Běžte do celého světa, hlasejte Boží slovo a křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého... Máme být poslušní... a to v první řadě poslušní Tomu, kdo nás stvořil a těm, kdo pravoverne Boha ve třech osobách následují. Nemůžu poslouchat někoho kdo Krista nehlásá a nás od Něj odděluje... Mějte oči otevřené a DÍVEJTE SE NA KRISTA!!! Nejste povinni poslouchat nikoho kdo nas od Krista vzdaluje a to ani kněze, ani biskupa ani"papeže".... Jste každý sám za sebe zodpovedni, neváhejte zodpovědnost za spásu dvě duše na nikoho jiného. Modleme se za dar rozlišování. Myslite si že Cyril s Metoděj, kteří přišli na pohanskou Moravu šli a připojili se k pohanským praktikám, aby získali nejdřív lidi na svoji stranu a až pak začali hlásat slovo Boží a křtít?
Na závěr slovo z Amazonie, patra, který všechny zvyky z Amazonie zná lépe jak celý Vatikán ...
www.lumendelumine.cz/index.php
Kallistratos
Těžko rozlišíme určité věci podmíněné dobou a hlásáním Evangelia. Jsme v úplně jiné situaci... To je jako milovat detektiva Poirota a zároveň neznat Leopolda II. Belgického a co dopustil.... Takže Namore, nesouhlasím s Tebou a rád. 😊
Namor
Každý má právo na svůj názor,já jsem napsal svůj bez očekávání obdivu😊
Kallistratos
Samozřejmě, každý má právo na názor. Proč ale hned řeči o obdivu? 😉 Jde spíše o fakta a tam považuji fakta za ústřel a nepochopení stavu věcí.
Namor
Tvůj názor, neberu ti jej. Přečti si první přikázání z Desatera - zde není ani nejmenší místo pro tzv.pachamamu...