Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks68

Một Francis đầy "vinh dự" mất bình tĩnh

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsUnspwixoay