Clicks4
ms.news

Viganò Menggelarkan Francis "Argentinian Liquidator”

Telah lama, sebelum Vatican II, kuasa Kepercayaan telahpun lemah, tulis Archbishop Viganò pada 24hb Jun kepada Father Itali, Alfredo Morselli (MarcoTosatti.com, 14hb Julai).

Viganò menjelaskan bahawa terdapat banyak bishop dari Vatican II yang rosak dari segi intelek, sejak kejadian di mana dokumen yang tersedia elok boleh ditukarkan dengan teks inovasi murahan.

Bagi Viganò, Vatican II merupakan "operasi yang tidak jujur" dan "penipuan yang menjalankan rancangan untuk menentang penganut dan klergi.”

Sejak penubuhan Vatican II, jelasnya, Gereja berjalan dalam "slippery, unfortunate and destructive path” (laluan yang licin, malang dan penuh kemusnahan) yang akhirnya tiba di status "bankrupsi sebuah syarikat yang berada di bawah pencair wang yang berbangsa Argentina" yang "sedia mengedarChurch of Mercy Co.(Syarikat Gereja Berbelasan) kepada tangan Dunia Baharu.”

Viganò berasa sangsi akan sikap Francis yang begitu yakin untuk memberikan "sesetengah watak pengurusan" dalam struktur baharu ini "jika hanya luar daripada pengiktirafan kerja-kerja kemusnahan yang telah dicapai olehnya."

#newsJnxdjonziy