54:36
TerezaK
1389
S. Messa 18/05/22 S. Venanzio (1168) Panna Maria: Poslední tajemství z Fatimy bylo tak strašné, že nebylo odhaleno - Kniha Pravdy Pondělí, 22. července 2013 v 20:17 Mé dítě, klam, kterému bude čelit …More
S. Messa 18/05/22 S. Venanzio (1168)

Panna Maria: Poslední tajemství z Fatimy bylo tak strašné, že nebylo odhaleno - Kniha Pravdy

Pondělí, 22. července 2013 v 20:17

Mé dítě, klam, kterému bude čelit svět, bude tak těžké rozpoznat, že jen ti, kteří se odevzdají Bohu a vloží veškerou svou důvěru v mého Syna, budou schopni snést zkoušky, které přicházejí.

Světu jsem dala proroctví v roce 1917, ale poslední tajemství z Fatimy nebylo odhaleno, tak bylo hrozné pro ty v katolické církvi.

Poslední fatimské tajemství ještě zůstává Božím dětem neznámé, ačkoliv část z něj jsem vám odhalila 26. ledna 2012. Velmi málo lidí v katolické církvi je o tom informováno. Nyní musí být odhalena další část posledního fatimského tajemství, abych mohla varovat lidstvo před důsledky přehlížení mého zásahu na pomoc k záchraně duší.

Církev byla v nitru zamořena nepřáteli Boha. Oni – je jich dvacet, kteří ji ovládají zevnitř – vytvořili ten největší klam. Zvolili muže nikoliv z Boha, zatímco Svatý otec, hodný údělu Petrovy koruny, byl pečlivě odstraněn.

Zjevila jsem podrobnosti, že v konci časů budou Petrovu korunu nosit dva muži. Jeden bude trpět v důsledcích lží, smyšlených k jeho znevážení a které z něho učiní faktického vězně. Druhý zvolený přivodí zničení nejen katolické církve, ale všech církví, které uctívají mého Otce a přijímají učení mého Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa.

Může existovat pouze jedna hlava církve na zemi, zmocněná mým Synem, která musí zůstat papežem až do své smrti. Kdokoliv jiný, kdo prohlašuje, že sedí na Petrově stolci, je podvodník. Tento podvod má jediný smysl – předat duše Luciferovi a pro takové duše bude málo času k jejich záchraně, nebudou-li moudřejší.

Děti, nyní musíte dbát jen jednoho varování. Neodchylujte se od učení mého Syna. Zpochybňujte každou novou doktrínu, která vám může být předložena a která hlásá, že pochází z pozemské církve mého Syna. Pravda je prostá. Nikdy se nezmění. Odkaz mého Syna je velmi jasný. Nedovolte nikomu zastřít vaši soudnost.

Fatimská proroctví budou brzy dávat smysl. Vše se nyní uskutečňuje před nevěřícím světem, žel, jen nemnozí porozumí, než bude příliš pozdě. Modlete se, modlete se, modlete se můj nejsvětější růženec tak často, jak je to jen možné, každičký den, aby se zmírnil vliv zla, které vás obklopuje.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy
TerezaK
Může existovat pouze jedna hlava církve na zemi, zmocněná mým Synem, která musí zůstat papežem až do své smrti. Kdokoliv jiný, kdo prohlašuje, že sedí na Petrově stolci, je podvodník. Tento podvod má jediný smysl – předat duše Luciferovi a pro takové duše bude málo času k jejich záchraně, nebudou-li moudřejší.

Děti, nyní musíte dbát jen jednoho varování. Neodchylujte se od učení mého Syna. Zpoch…
More
Může existovat pouze jedna hlava církve na zemi, zmocněná mým Synem, která musí zůstat papežem až do své smrti. Kdokoliv jiný, kdo prohlašuje, že sedí na Petrově stolci, je podvodník. Tento podvod má jediný smysl – předat duše Luciferovi a pro takové duše bude málo času k jejich záchraně, nebudou-li moudřejší.

Děti, nyní musíte dbát jen jednoho varování. Neodchylujte se od učení mého Syna. Zpochybňujte každou novou doktrínu, která vám může být předložena a která hlásá, že pochází z pozemské církve mého Syna. Pravda je prostá. Nikdy se nezmění. Odkaz mého Syna je velmi jasný. Nedovolte nikomu zastřít vaši soudnost.