Clicks54
vi.news

Sarah: "Người Công giáo không thể giữ im lặng được nữa"

Các hành động làm ô uế các nhà thờ và tượng tiếp tục gia tăng ở châu Âu, Hồng Y Robert Sarah nhận thấy trên Twitter.com (ngày 10 tháng 1).

Ông đề cập đến việc mạo phạm các bức tượng Đức Mẹ gần đây ở Pháp. Điều này cho thấy một "mối hận thù man rợ" và "kêu gọi phản ứng", Sarah viết, "Người Công giáo không còn có thể giữ im lặng nữa" - mặc dù, trên thực tế, họ vẫn im lặng.

Chín bức tượng Đức Mẹ đã bị phá hủy vào ngày 9 tháng 1, ở vùng tây nam Béarn.

#newsAyiqazlgcd