Martin - Patrón Svätý Malachiáš and one more user link to this post
Marieta Ria
Paráda, výborne zhodnotené, zrozumiteľné, na základe oficiálnych faktov!!