lt.news
9

Tucho "visiškai palaiko" (sic) koptų pareiškimą prieš "Fiducia Supplicans"

Gegužės 22 d. koptų ortodoksų popiežius Tawadrosas II priėmė Tucho Fernándezą, kad aptartų kovo mėn. koptų sprendimą nutraukti teologinį dialogą su Vatikanu dėl Pranciškaus homoseksualumo propagandos …More
Gegužės 22 d. koptų ortodoksų popiežius Tawadrosas II priėmė Tucho Fernándezą, kad aptartų kovo mėn. koptų sprendimą nutraukti teologinį dialogą su Vatikanu dėl Pranciškaus homoseksualumo propagandos teksto "Fiducia supplicans".
Koptų ortodoksų bažnyčios (CopticOrthodox.church) pranešime spaudai, kuris negalėjo būti paskelbtas be Tucho sutikimo, sakoma, kad Tucho palaiko koptų kovo mėnesio pareiškimą prieš "Fiducia supplicans":
"Kardinolas Victoras Fernándezas pabrėžė, kad Katalikų Bažnyčia visiškai remia šį pareiškimą ir yra įsipareigojusi laikytis visko, kas jame išdėstyta, turint omenyje, kad tai yra Šventojo Rašto mokymas", - sakoma pranešime spaudai.
Susitikimo pabaigoje Tawadros II kalbėjo apie Bažnyčios ir koptų "meilės kelią" bei "dialogo svarbą" ir perdavė linkėjimus Pranciškui. Šiame kontekste sąvokos "meilė" ir "dialogas" turi būti abipusio apgaudinėjimo sinonimai.
AI vertimas