Adrianna7
1416
"Używajmy wody święconej"
wordpress.com

Używajmy wody święconej

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1166), określa sakramentalia w następujący sposób: „Sakramentalia są świętymi znakami, przez które na podobieństwo sakramentów są oznaczone i …
andreaswelt shares this
2
SAKRAMENTALIA.
BENEDYKT16More
SAKRAMENTALIA.

BENEDYKT16