Clicks3.3K
Norain
5
Islám dobývá Evropu. Islám dobývá EvropuMore
Islám dobývá Evropu.

Islám dobývá Evropu
ľubica
Pre všetkých návštevníkov gloria tv, ktorí sa stretávajú na týchto stránkach s menami:
čtyři kněží – tři mniši (Eliáš Dohnal, OSBM; Metoděj Špiřík, OSBM; Markian Hitiuk, OSBM)
a jeden diecézní kněz (R. Oberhauser)....., ktorých podpisy môžete sledovať pod určitými materiálmi....

Ide o exkomunikovaných kňazov a Česká biskupská konferencia varuje veriacich pred spoluprácou s nimi.


AK CHCETE …More
Pre všetkých návštevníkov gloria tv, ktorí sa stretávajú na týchto stránkach s menami:
čtyři kněží – tři mniši (Eliáš Dohnal, OSBM; Metoděj Špiřík, OSBM; Markian Hitiuk, OSBM)
a jeden diecézní kněz (R. Oberhauser)....., ktorých podpisy môžete sledovať pod určitými materiálmi....

Ide o exkomunikovaných kňazov a Česká biskupská konferencia varuje veriacich pred spoluprácou s nimi.


AK CHCETE MAŤ JASNO V TEJTO OTÁZKE ponúkam vám odpoveď od pani karmel

karmel+pm— 14.12.2010 18:01:17:

Video o ukrajinskej kabalistickej sekte Antonína E. Dohnala: community.org.ua, uogcc.org.ua, societasbm.sk je sekta laicizovaných mníchov, bývalých kňazov a bývalých gréko-katolíkov, ktorí nie sú vôbec žiadny ukrajinský gréko-katolícky biskupi: Antonin Dohnal (Eliáš), Jiří Špiřík (Cyril), Richard Špiřík (Methodius, Metoděj), Vasiľ Hityuk (Markian), Robert Oberhauzer, tak ako je to uvedené v angličitine na oficiálnej stránke Ukrajinskej gréko-katolíckej cirkvi - UGCC, kde je info o ich veľkej exkomunikácii (kvôli tomu, že sa dali neoprávnene vysvätiť za biskupov bez povolenia Pápeža Benedikta XVI., Svätej Stolice, a aj za všetky ich ďalšie vážne bludy-herézy (ako donatizmus a i.) a o vylúčení z Baziliánskeho rádu (pre neposlušnosť atď.). Túto ich veľkú exkomunikáciu potvrdil Najvyšší súd Apoštolskej Signatúty vo Vatikáne.
- List z Ríma o ich vylúčení z rádu v ukrajinčine.
- Vyhlasujú preklínania (anathemy), exkomunikácie a odsudzovania všetkých Katolíckych biskupov a kardinálov na svete.
Táto sekta Antonína Dohnala sa snaží si iba nájsť priaznivcov a nasledovníkov psychologickou manipuláciou, klamlivo tvrdiac, že sú katolíci (zmanipulovali 5 kláštorov na Ukrajine zrejme pomocou neuro-lingvistického programovania a hypnotizujúcej Dohnalovej techniky modlitby, pričom sami prepadli okultizmu používajúc techniky okultnej ezoterickej Kabaly v modlitbovej technike vymyslenej Dohnalom). Títo laici sú heretici, r. 2009 spravili schizmu pod menom "ukrajinská ortodoxná gréko-katolícka cirkev" (uogcc). A teraz vypisujú listy všetkým biskupom, kardinálom a teológom na svete a dovoľujú si ich exkomunikovať, preklínať ich, aj s celými biskupskými konferenciami. Chcú aj posmrtnú exkomunikáciu ctihodného Jána Pavla II. !!! Vyhrážajú sa Benediktovi XVI., že i jeho exkomunikujú, ak beatifikuje Jána Pavla II. Ako keby na to mali moc a oprávnenie priamo od Boha! Strašné!
Oficiálne info na stránke Slovenskej biskupskej konferencie (www.tkkbs.sk):
1.) Oficiálne vyhlásenie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi-III.2008,
2.) List vrchného arcibiskupa kyjevsko-haličského kardinála Ľubomyra Husara o situácii v Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi-XII.2008,
3.) Vyhlásenie ČBK k otázke tzv. Ukrajinskej pravovernej gréckokatolíckej cirkvi -I.2010,
4.) Arcibiskup Zvolenský k trestom exkomunikácie kňazov Bratislavskej arcidiecézy (I-2010)
Iné stránky v slovenčine o uogcc a sbm:
1.) Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o exkomunikácii týchto 3 kňazov na TV Lux: http://www.tvlux.sk/archiv/play/2124www.tvlux.sk/archiv/play/2124
2.) online.katnoviny.sk: Cirkevné tresty majú vyliečiť z nesprávneho postoja,
3.) www.christ-net.sk: Ohľadom troch exkomunikovaných kňazov,
4.) blog.cms-antonak.sk: - Oddelil sa kúkoľ od pšenice?, - Exkomunikovaní kňazi–exkomunikujú hierarchov, - Pápež sa nesprával tak ako sa podľa nich má!, - RE: List Dohnalovej sekty bohoslovcom….
5.) www.changenet.sk: Príčiny schizmy treba hľadať v mlčaní predchádzajúcich rokov.
Stránky v angličtine:
- Sectarians Attempt to Seize Church in Ternopil Region
1.) Religious Information Service of Ukraine - old.risu.org.ua:
- Ukrainian Greek Catholic Head Denounces “Pseudo-Bishops”(III.2008),
- Schismatic Priests Try to Take Buildings of Greek Catholic Stryi Eparchy (VIII.2008),
- Trial of “Pidhirtsi Fathers” Finished (IX.2008)
- Vatican Says Excommunication of “Pidhirtsi Fathers” Final (XI.2008);
2.) Ukrainian greek-catholic church - ugcc.org.ua:
- The «Pidhirtsi Fathers» are neither bishops nor monks (V.2009).
- Why the “Dognal Group” was not registered (II.2010).
3.) en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Ortho…, 4.) christiantelegraph.com, 5.) blog.ancient-future.net/…/per-christum-en… , 6.) ruskij-sion.blogspot.com/…/who-over-boiled….
Stránky v ukrajinčine:
- Українська Греко-Католицька Церква-УГКЦ:
1.) Ocтоpoгa-IX.2008, 2.) «Підгорецькі отці» не тільки не єпископи, але й не монахи-V.2009, 3.) УГКЦ: дорогами випробувань - XI.2009.
- Релігійно-інформаційна служба України-РІСУ:
1.) Проти «підгорецьких отців» порушили кримінальну справу-VIII.2008, 2.) old.risu.org.ua/ukr/news/article;24112Підгорецькі отці» чинять спробу захопити Стрийську єпархію УГКЦ-VIII.2008, 3.) «Підгорецькі отці» не тільки не єпископи, але й не монахи-V.2009, 4.) Про духовні практики «підгорецьких»-IV.2009, 5.) Каббала по-підгорецьки-VIII.2009, 6.) "Підгорецьким монахам" офіційно відмовили у реєстрації Правовірної греко-католицької церкви-VIII.2009, 7.) I.2010, 8.) Апостольська Сигнатура-офіційне повідомлення-Група Догнала-II.2010, 9.) "Група Догнала" шляхом застосування сили намагалася захопити храм Преображення Господнього у Чорткові-XI.2010.
- Україна сектантская: ukrsekta.info/…/derzhkomrelgjj_…
- christusimperat.org: Догналівці або "підгорецькі отці"
Len opovážlivo preklínajú vyhlasovaním anathemy, exkomunikujú a odsudzujú všetkých kardinálov a všetkých biskupov celej Katolíckej Cirkvi, Božie Slovo hovorí jasne: ,,Kto vás počúva, mňa počúva, A KTO VAMI POHŔDA, MNOU POHŔDA. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal."(Lk 10, 16) Svätý Páter Pio toto Božie Slovo len potvrdzuje: ...Kto si ty?! Kto si, že tak hovoríš o biskupovi Cirkvi? Kto si?! ... Nauč sa pokore! Predovšetkým pokore! ... gloria.tv/post/nThinqnnpE7H3JLsbV9yYK2g8
Títo ex-kňazi, ex-mnísi a falošní biskupi podľa Sv.Písma - Sú to falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli Kristovými apoštolmi. (2 Kor 11, 13)
- V ľude však boli aj falošní proroci; tak budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly; budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu. (2 Pt 2, 1)
- Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. (Mt 24,24)
No o Katolícku Cirkev sa netreba báť, lebo ani títo exkomunikovaní ani žiadni nepriatelia nezmôžu nič proti Katolíckej Cirkvi a svätému otcovi.
KKC 552: „Vďaka zjaveniu, ktoré dostal od Otca, Peter vyznal: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16). Náš Pán mu vtedy povedal: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu (Mt 16,18). Ježiš Kristus, živý kameň, zaručuje svojej Cirkvi, postavenej na Petrovi, víťazstvo nad mocnosťami smrti. Peter pre vieru, ktorú vyznal, zostane neotrasiteľnou skalou Cirkvi. Jeho poslaním bude strážiť túto vieru, aby nikdy neochabla, a posilňovať v nej svojich bratov."
Katolícka Cirkev nikdy nezanikne, napriek prianiu mnohých jej nepriateľov. A koľko ich len v histórii bolo, koľkí si mysleli, že ju v priebehu niekoľkých rokov zničia napr. rozdelením, ako i komunisti si mysleli, že to bude za pár rokov, no ona je tu, a bude stále. Nikto ju nezničí. Vôbec nikto. Lebo je to prísľub nášho Pána Ježiša Krista.

..............................................................................................................
ľubica
Ashaddnapísal: — 25.1.2011 21:58:20:
Evropa si může sama za to,že fundamentalisté muslimští ji získávají.
......................................................................................

Ano súhlasím, každý kresťan katolík v Európe, keď nežije svoju vieru prakticky a nevyznáva hlavne svojimi postojmi že BOH je jeho jediný Pán, darca života a dopúšťa sa potratov priamo či nepriamo..., keď …More
Ashaddnapísal: — 25.1.2011 21:58:20:
Evropa si může sama za to,že fundamentalisté muslimští ji získávají.
......................................................................................

Ano súhlasím, každý kresťan katolík v Európe, keď nežije svoju vieru prakticky a nevyznáva hlavne svojimi postojmi že BOH je jeho jediný Pán, darca života a dopúšťa sa potratov priamo či nepriamo..., keď sa nepostaví na obhajovu svojej viery ako napr. tá odvážna matka Asisa, ktorá je väznená...pre vyznanie svojej viery, ako tí otcovia v Nemecku keď nesúhlasia s násilným sexuálnym programom na školách...ako tí čo svojou poctivou prácou a snahou o dialóg sa snažia presadiť kultúru života.... keď sa nepostaví za obhajobu sv. Otcov a predstaviteľov Katolíckej Cirkvi... ale naopak brojí všetkými možnými spôsobmi proti Jánovi Pavlovi II., proti Benediktovi XVI., vypisuje im listy a radí im čo mali a nemali robiť a čo majú a nemajú robiť, ked vypisuje listy všetkým biskupom a rehoľným predstaveným na svete, keď vypisuje listy všetkým EU prezidentom , nemeckej kancelárke A.Merkel a iným osobnostiam....
...a robí úplne opačne - rozbíja jednotu Kat.Cirkvi osočovaním, ohováraním, nactiutŕhaním jej predstaviteľov hocikde na svete, aj na Slovensku i v Čechách - a hlavne tu, na portáli Gloria TV....

....pripravuje pôdu pre nepriateľa...

Každá ľudská duša je ako malá Európa... čo do nej vpustíš, to budeš mať, čo seješ...to budeš žať... podobné dejiny zažili aj židia, ktorí koketovali s hriechom až to vyústilo, že skončili v Babylonskom zajatí.... ak my ako jednotlivci i celé narody koketujeme s hriechom... skončíme žiaľ podobne....
........................................................................................
Každý náš osobný hriech je dlaždica pre terén Božieho protivníka...každé klamstvo, úlisnosť ,faloš, pretvárka,slovný útok v podobe ironických poznámok, vulgarizmov, nactiurtrhání, nadávok, vyhrážok, neposlušnosť voči autoritám KC - ak tvrdošijne propaguje materiály v podobe videí, textov a pod. od exkomunikovaných kňazov... a snaží sa tu loviť duše pre tzv. UPGKC ....
................................................................................................

Je mi ľúto že p. Eva vonkoncom nepochopila môj príspevok zo včera...
🥴

Nakoniec pripajam prehlad kultury zivota a smrti za posledný mesiac
Preposielam správy z inštitutu Leva XIII.

Kliknutí na modré písmená budete presmerovaní na zdroj

Prehľad správ o kultúre života/smrti:

(od 18. 12. 2010 do 18.01.2011 ):
Legenda:
modrá - kultúra života
červená - kultúra smrti


CIRKEV

PÁPEŽ - Skutečný pokoj je třeba vytvářet obranou náboženské svobody - !!!
Fantasticky Prejav Sv. Otca, v ktorom zhrnuje všetky veľké hrozby dnešnej doby. Výborné čitania na ziskanie uceleného obrazu o smutnej situácii vo svete.

PÁPEŽ: Lekári MUSIA rešpektovať život už od počatia
TALIANSKO, Rím, 18. november 2010, V liste účastníkom 25. Medzinárodnej konferencie pápežského koncilu pre ministerstvo zdravotníctva sa pápež Benedikt XVI. vyjadril: „Svet zdravotníctva by nemal unikať pred morálnymi zásadami. Mal by sa tiež vyhnú...

VAT - Kardinál Pell kárá křesťanské POLITIKY
"Je ale nepatřičné, aby někdo jednu chvíli tvrdil, že je tak dobrý katolík jako papež, a pak hlasoval v rozporu s křesťanskou tradicí." Řekl také, že je australským občanem a má tak právo jako každý jiný občan říkat lidem, jak si myslí, že by měli hlasovat.


PÁPEŽ - "Rodinu ohrozujú nové ideológie, ktoré „znevažujú ľudské telo“,

TALIANSKO, Rím, 11. november 2010 – Nové ideológie, ktoré „znevažujú ľudské telo“ a prekrúcajú účel a zmysel manželstva, vyvíjajú na rodinu neustály nátlak. Vyjadril sa tak pápež Benedikt XVI. v apoštolskej exhortácií...


Španělsko: Cordobský biskup varuje před UNESCO
"Kardinál Antonelli mi před několika dny řekl v Zaragoze, že UNESCO připravuje plán, aby se během příštích 20 let stala polovina světové populace homosexuální." Prostřednictvím různých programů se má implementovat genderová ideologie, která už je přítomna v našich školách.

UK - Anglikáni přestupují ke katolíkům, ale praktikujících katolíků ubývá
Podle oficiálních údajů přestoupilo v loňském roce na katolicismus více než 5 200 anglikánů, což je o 20 % více než o rok dříve. Sílící tendence přestupů do katolické církve dokládá aktuálnost papežského rozhodnutí o zřízení zvláštní struktury pro věřící pocházející z anglikánského společenství.

VAT - Pápež zvolil nových KARDINÁLOV. Aký sú?
VATIKAN, 20. oktober 2010 – Pápež Benedikt XVI. vymenoval do svojho poradného zboru nových biskupov. Medzi kardinálmi je aj bývalý arcibiskup Raymond Louis Burke, hrdina za pre-life hnutie. Aj ostatní biskupi sú horlivými zástancami života a rodiny. Tu sú niekto...


ĽUDSKÝ ŽIVOT

VB - Škótsky návrh zákona na eutanáziu zamietla väčšina
Edinburg, Škótsko, 18. november 2010 - Výbor škótskeho parlamentu zamietol návrh zákona, ktorý mal legalizovať asistovanú samovraždu v Škótsku. Väčšina členov výboru sa vyjadrila k návrhu negatívne a neodporúčala zásady zákona na schválenie. Liberálny demokrat, člen ...

USA - Nový 4-D ultrazvuk na klinikách môže ZÁCHRANIŤ NENARODENÝCH pred smrťou
ORANGE COUNTY, Kalifornia, jún 2010 - Celkovo štyri farnosti Kolumbových rytierov v Kalifornii sa rozhodli pomôcť nenarodeným deťom, ktoré čelia potenciálnej hrozbe potratu. Charitatív...


HOL - Za list odsudzujúci potraty hrozili novinárke mučením a smrťou
Den Bosch, Holandsko - Pro-life novinárka Mariška Orbán de Haasová dostala po zverejnení otvoreného listu, ktorý napísala poslankyni za interrupcie, stovky vyhrážných listov o smrti a viac ako desať hrozieb mučenia. V liste novi...


VB - HUMÁNNA ALTERNATÍVA získania kmeňových buniek - KRV Z PUPOČNÍKA, zlepšila zdravotný stav dieťaťa
VEĽKÁ BRITÁNIA, Londýn, 10. november 2010 - Zdravotný stav trojročného dieťaťa s obrnou v Británii sa po liečbe tkanivami z kmeňových buniek odobraných z pupočníkovej šnúry zmrazenej po narodení zlepšil. V novembri o tom informoval denník Daily Mail. Sasha Browneová je doteraz...

Herec Caviezel "Největší morální defekt západního světa je POTRAT!"
Herec James (Jim) Caviezel, který hrál Ježíše ve filmu Mela Gibsona „Utrpení Krista“, potvrdil v jednom interview, že potrat pro něj představuje „největší morální defekt západního světa“.


USA - Prolife kongresman tvrdí, že POTRATY OHROZUJÚ CIELE OSN
USA, New York, júl 2010 - Americký kongresman Chris Smith, ktorý je zároveň aj pro-life zástancom ľudských práv, vypovedal na stretnutí OSN ohľadom vízie organizácie s názvom Miléniové rozvojové ciele (Millennium Development Goals). Poukázal na jasné...

USA - SEDEMNÁSŤ OBETÍ POTRATU, ktoré našli na SMETISKU, pochovali na katolíckom pohrebe
USA, Michigan, 10. november 2010 – Pozostatky potratených detí, ktoré sa našli ešte vo februári 2010 na michiganskom smetisku, konečne pochovali. Pohreb...


RODINA

FRA - Najvyšší súd sa zaoberal prípadom požadujúcim homosexuálne „manželstvo“
FRANCÚZSKO, Paríž, november 2010 – Francúzsky najvyšší súd vzal v rámci národnej legislatívy ohľadom manželstva do úvahy výzvu na zmenu ústavy. Tá v súčasnosti na...


LITVA - Parlament zvažuje prijatie zákona, ktorý by zakazoval propagáciu homosexuality
Litva, Vilnius, november 2010 - Po násilí pri poslednom Gay Pride Parade vo Vilniuse v máji litovský parlament prehodnocuje pasáž v zákone, ktorá by mohla zakázať ďalšie demonštrácie homosexuálov. Návrh zákona ...


ČÍNA - Desivé svedectvo o hroznej praxi čínskej politiky jedného dieťaťa
ČÍNA, Peking, október, 2010 - Obeť čínskej donucovacej politiky presadzujúcej jedno dieťa ponúka svetu horkú osobnú skúsenosť s despotickou štátnou kontrolou pôrodnosti. Štátne násilie...


KOLUMBIA - Súd ODMIETA prijať HOMOSEXUÁLNE „manželstvá“
Kolumbia, Bogota, 16. novembra 2010 – Ultra-liberálny kolumbijský ústavný súd sa prekvapivo rozhodol zamietnuť žiadosť uzákoniť v štáte homosexuálne “manželstvá”. V konečnom rozhodnu...


VB - Odmietla hlasovať v PROSPECH ADOPCIE DETÍ HOMOSEXUÁLMI a prišla o postavenie
VEĽKÁ BRITÁNIA, Londýn, 16. novembra 2010 - Britská kresťanská pediatrička sa odvolala na Európsky súd. Kvôli svojmu presvedčeniu, že deti na adopciu sa majú najlepšie v rodinách s matkou a otcom, bola zosadená z Rady pre adopcie v Northamptonshire. Sheilu Matthewsovú, d...

VÝCHOVA a KULTÚRA

PERU- Obamova vláda zaplavuje Peru miliónmi kondómov
Lima, Peru, november 2010 – Amerika zaplavila Peru viac ako 18-timi miliónmi kondómov. Ide o akciu v rámci amerického programu pre medzinárodný rozvoj (ďalej USAID). José An...


Paraguaj - odmieta homosexualistickú dohodu za práva mládeže
Paraguaj, november 2010 - I napriek veľkému tlaku zo strany medzinárodných organizácií a národných médii poslanecká snemovňa v Paraguaji odmietla ratifikovať latinskoamerický dohovor o právach mládeže. Ide o dokument,...


HOL - Grafický sexuálny sprievodca pre mládež sa stal bestsellerom
HOLANDSKO, Den Bosch, november 2010 - Popredný svetový poskytovateľ potratov aj naďalej podporuje grafické brožúry obhajujúce príležitostný sex medzi mládežou. Podľa Medzin...

ÍRSKO - KULT CELEBRÍT odsúva ETICKÝCH VÝSKUMNÍKOV na vedľajšiu koľaj, tvrdí svetoznámy doktor
ÍRSKO, DUBLIN, november 2010 - Vo vedeckom výskume, ktorý kŕmi bombastická mediálna kampaň, sa kvôli plytkému „kultu celebrít“ brzdí financovanie etického výskumu kmeňových buniek. Tvrdí to svetový v...

EU - STUDIA otriasla svetom - Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě!!
Ředitelka archivu dokumentů (Observatory), dr. Gudrun Kuglerová říká: „Netolerance a diskriminace křesťanů znamená, že se odnímá křesťanům právo na svobodné vyjádření názorů a právo na svobodu svědomí. Náboženská svoboda je obzvláště ohrožena ve své veřejné a institucionální dimenzi. Dostáváme také ...

CZ - Stížnost na TV NOVA kvůli podněcování nenávisti vůči krestanum
Mluvčí VORP, Anna Brychtová, doplňuje: "Vyjadřujeme své znepokojení nad úvodní zprávou Televizních novin TV Nova, v níž bylo uvedeno, že ministr školství je prý pod vlivem radikálních křesťanů. A žádáme vysvětlení."


www.instituteofleoxiii.org
www.zakrestanske.sk
www.zapapeza.sk
One more comment from ľubica
ľubica
Eva Chrástecká— 25.1.2011 22:58:00:

Asthald "Přestaňte kritizovat míroví ateizmus a bojujte proti tomu,co může ustřelit hlavu vašemu papeži doslova dopísmene.To myslím vážně!"

To vypadá na vážné nebezpečí v říjnovém Assisi - pro sv. Otce.
---------------------------------------------------------------------------

p. Eva, asthad povedal, aby sme bojovali proti tomu, čo môže zasiahnuť / ustrel…More
Eva Chrástecká— 25.1.2011 22:58:00:

Asthald "Přestaňte kritizovat míroví ateizmus a bojujte proti tomu,co může ustřelit hlavu vašemu papeži doslova dopísmene.To myslím vážně!"

To vypadá na vážné nebezpečí v říjnovém Assisi - pro sv. Otce.
---------------------------------------------------------------------------

p. Eva, asthad povedal, aby sme bojovali proti tomu, čo môže zasiahnuť / ustrelit/ hlavu nášmu pápežovi doslova do písmene..../

Vy a ostatní dohnalovci: lenka, figlio1, rúženec, l. halík,romero7, ignac72, jeremias09, miloslav......robíte ale presný opak toho, k čomu vás povzbudzuje asthad... vy sv. Otcom: Benediktovi XVI. a J.Pavlovi II. sa snažite prostredníctvom vašich prispevkov: videií, textov a slovnych nechutnych poznámok 'zostreľovať hlavu' už dlhšiu dobu...
Týmito 'trefami' podnikáte útoky na hlavy Katolíckej CIRKVI.

Vy okrem tohto 'stínania hláv ' morálnym autoritám Kat. Cirkvi , ponúkaním vašich štvavých materiálov ozbíjavate navštevníkov GTV o vieru akú - takú... a rozosievate semená pochybností, ktoré možu vzklíčiť do odmietania až odhodenia Cirkvi...Svojimi štvavými videami získavate 'nové ovečky'pre svoje zámery, aby ste sa zaregistrovali na ministerstve. Toto má byť ovocie vašej novej cirkvi?
.............................................................................................................
Tu na GTV veľmi urážate Katolícku cirkev a jej námestníkov. A tým ste sa dopustili aj pohoršenia.

Moja odpoveď pre vás nemôže byť iná ako táto : Mt 18, 6.... len neprovokujte dlho Božie Milosrdenstvo, aby ste mali čas na oľutovanie ( o ktorom píše o. Halík v texte ohľadne Božieho služobníka Jána Pavla II.) svojich činov a aby vám dobrotivý Boh poskytol aj čas na pokánie – nápravu a odvolanie všetkých rúhaní a to takým spôsobom akým ste sa dopustili tohto hriechu – čiže verejne sa ospravedlniť....a odvolať všetky vaše slová namierené voči sv. otcom Jánovi Pavlovi II. a Benediktovi XVI.
..............................................................................................................
Co to hráte na asthalda , p.Eva? Aké vážné nebezpečí? Vy a vaši kumpáni ste útočníkmi už teraz!!! A pre svoju dušu ste vo veľmi vážnom nebezpečenstve vy sama....

Zo slov asthada vyplýva, aby sme bojovali proti všetkému a každému, kto bojuje proti pápežovi...., kto ho ohrozuje a siaha mu na život.... na česť a dobré meno....Takže nás vyzýva na obranu sv. Otca.

Takto ste to mala pochopiť aj vy, p. Eva , aj vaši sukmenovci....

Takže dakujem asthaldovi za slová povzbudenia.

😇
Ashadd
Říkám že soudě podle mediálního odkazu vašeho papeže je silně protiateistický,což mu nezazlívám,ale moc ne protiislámský.Buď ze strachu,nebo z nevědomosti.Islám opravdu může církev zničit.Ano jsem muslim také.Ale jak víte antifundamentalistický.Nás umírněných muslimů je hojně např.V Egyptě(můj domov),v Sýrii,Jordánsku,včetně súfistů...atd.To zkončí,pokud fanatický islám zaznamená úspěchy,…More
Říkám že soudě podle mediálního odkazu vašeho papeže je silně protiateistický,což mu nezazlívám,ale moc ne protiislámský.Buď ze strachu,nebo z nevědomosti.Islám opravdu může církev zničit.Ano jsem muslim také.Ale jak víte antifundamentalistický.Nás umírněných muslimů je hojně např.V Egyptě(můj domov),v Sýrii,Jordánsku,včetně súfistů...atd.To zkončí,pokud fanatický islám zaznamená úspěchy,znamenalo by to hrůzu pro ženy i děti a moudré muže.
Ashadd
Evropa si může sama za to,že fundamentalisté muslimští ji získávají.Je to špatné pro samotný islám.Ale fajn jde tu o křesťanství.TAkže vám říkám.Přestaňte kritizovat míroví ateizmus a bojujte proti tomu,co může ustřelit hlavu vašemu papeži doslova dopísmene.To myslím vážně!