Clicks29
lt.news

Pranciškus „Paaukštino“ aštuonis kardinolus - tarp jų Burke, Sarah, Brandmüller

Konsistorijoje, kurioje buvo patvirtintas septynių šventųjų kanonizavimas, Pranciškus taip pat „paaukštino“ aštuonis prelatus iš kardinonų diakonų laipsnio į kardinolinius kunigus.

Yra trys kardinolų kategorijos: diakonai, kunigai ir vyskupai. Šis reitingas turi istorines šaknis, tačiau - , išskyrus kardinalos vyskupus - nėra svarbus.

Šiuo metu yra 13 kardinolo vyskupų, trys Rytų patriarchai, 176 kunigai kardinolai ir 33 kardinolai diakonai. Aštuoni nauji kardinolai yra Burke'as, Amato, Sarah, Monterisi, Kochas, Piacenza, Ravasi, Brandmülleris.

„Konservatorių“ apiplėšimas apsimestiniais prizais Vatikane turi senas tradicijas. Ryškus to pavyzdys buvo 2001 m. sausio mėn. konsistorija, kai Jonas Paulius II paskyrė 44 (!) naujus kardinolus, iš kurių keturi buvo vokiečiai: du ereziarchai Kasperas ir Lehmannas, kurie tuo metu buvo palyginti jauni (67 ir 64 metų) ir toliau sukėlė dideles sumaištis Bažnyčioje. Siekdamas apgauti vokiečių „konservatorius“, Jonas Paulius II pridėjo du pagyvenusius „konservatorius“ - Joachimą Degenhardą, tada 75 m., ir Leo Scheffczyką, tada 81 m., kurie abu netrukus mirė.

Tai buvo konsistorija, kurioje taip pat buvo paskirti iki šiol gyvi kardinolai McCarrickas ir Bergoglio.

#newsYeusoiywsv