Clicks310
Edward7
2

Szczepionkowe paszporty: jeden paszport, aby wszystkimi rządzić

Jest wiele proponowanych lub obowiązujących paszportów szczepionek, ale wszystkie mają ten sam cel: ograniczenie przemieszczania się niezaszczepionych, a także zapewnienie rejestru zaszczepionych i niezaszczepionych.

Paszporty szczepień są głównym celem tych, którzy organizują Operację Koronawirus, choć nie są ostatecznym celem programu COVID. Cel paszportów szczepionek, jest jasny, pomimo słabych i mętnych wymówek podanych, aby je usprawiedliwić: ograniczenie ruchu niezaszczepionych lub mówiąc prostym językiem, ograniczenie ruchu tych, którzy przejrzeli program. Nie ma sprytnych argumentów prawnych, które mogłyby odwrócić uwagę od tej podstawowej prawdy: paszporty szczepionek są z natury dyskryminujące. W zdrowym społeczeństwie żaden naród, który choćby deklarował troskę o prawa człowieka, nie może twierdzić, że paszporty szczepionek są zgodne z istniejącymi przepisami dotyczącymi praw jednostki, wolności wyboru, swobody przemieszczania się, świadomej zgody i suwerenności medycznej. Jednak nie szczędzi się stwierdzeniem, że nie żyjemy w zdrowym świecie. Poniżej znajduje się krótka lista programów paszportów szczepionek, które są proponowane, mają zostać wprowadzone lub już istnieją . Jest to program na całym świecie, który jest szybko promowany i wdrażany.

Paszporty szczepień planowane w UE w 2018 r
Na długo przed tym, jak słowo „koronawirus” stało się światem domowym, a nawet zaistniało termin „COVID”, Unia Europejska (UE) planowała wprowadzenie scenariusza paszportu szczepionkowego. Komisja Europejska (organ wykonawczy UE) opublikowała 26 kwietnia 2018 r. Propozycję paszportów szczepionek w dokumencie zatytułowanym „Propozycja zalecenia Rady w sprawie wzmocnionej współpracy przeciwko chorobom, którym można zapobiegać przez szczepienia” . Przedstawia plan „paszportu szczepionki” lub „karty szczepień” i „portali szczepień”:

„NINIEJSZYM Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE ZAMIAR KOMISJI:

17. Zbadanie kwestii niewystarczającego wyszczepialności spowodowanego przez transgraniczne przemieszczanie się osób w UE i rozważenie możliwości ich rozwiązania, w tym opracowanie wspólnej karty szczepień / paszportu obywatela UE, zgodnej z elektronicznymi systemami informacji o szczepieniach i dopuszczonej do stosowania w całej UE. granice.

NINIEJSZYM Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE ZAMIAR KOMISJI DO PODJĘCIA NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ W ŚCIŚLE WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI:
1 . Cel w ustanowieniu europejskiego systemu wymiany informacji o szczepieniach (EVIS), koordynowanego przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), w celu:
a Wraz z krajowymi organami zdrowia publicznego,
b. zbadać możliwości ustanowienia do 2020 r. wytycznych dotyczących podstawowego unijnego harmonogramu szczepień, mających na celu ułatwienie zgodności krajowych harmonogramów i promowanie równości w ochronie zdrowia obywateli Unii, oraz następnie zapewnienie szerokiego wykorzystania podstawowego harmonogramu oraz wspólnych karta szczepień;
c. wzmocnić spójność, przejrzystość i metodologie oceny krajowych i regionalnych planów szczepień, dzieląc się dowodami naukowymi i narzędziami. przy wsparciu Krajowych Technicznych Grup Doradczych ds. Szczepień (NITAG);
d. opracować unijne metodologie i wytyczne dotyczące wymogów dotyczących danych w celu lepszego monitorowania wskaźników wyszczepialności we wszystkich grupach wiekowych, w tym pracowników służby zdrowia, w spółdzielniach ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Gromadzić takie dane i udostępniać je na szczeblu UE;
e. Do 2019 r. Należy ustanowić europejski portal informacyjny o szczepieniach, przy wsparciu Europejskiej Agencji Leków, aby dostarczać w Internecie obiektywnych, przejrzystych i aktualnych dowodów na temat szczepionek, ich korzyści i bezpieczeństwa oraz procesu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
f. Monitoruj dezinformację dotyczącą szczepionek w Internecie i opracuj oparte na dowodach narzędzia informacyjne i wytyczne, aby wspierać państwa członkowskie w przeciwdziałaniu niechęci do szczepień, zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zwalczania dezinformacji w internecie ”.


Co ciekawe, w paragrafie.13, dokument ten wymienia również termin "wahanie co do szczepionek" , jak to zaleca, „współ-działanie w szczepieniu, współ-finansowane przez III Program Unii - działań w dziedzinie zdrowia ... . Do szczepionekowych niezdecydowanych - wachających się. Wahanie co do szczepionek stało się również tematem w ramach operacji COVID, ponieważ tak wiele osób zdało sobie sprawę z tego, jak toksyczne mogą być szczepionki i jak szczególnie są one eksperymentalne ; w moim artykule z sierpnia 2020 roku ujawniłem, w jaki sposób badanie Yale analizowało, jak zwalczać wahanie, co do szczepionek i zwiększać ich użycie poprzez różnorodne techniki psychologiczne i manipulacje.

Europejskie paszporty szczepień
Biorąc pod uwagę powyższe dokumenty, nie jest wielkim zaskoczeniem, że Europa jest liderem we wdrażaniu paszportów szczepionek. Wielka Brytania i wiele krajów europejskich zbliża się do wprowadzenia systemu paszportowego; 17 marca 2021 r.
Komisja Europejska zaproponowała następujący projekt ustawy, aby stworzyć „ Cyfrowy zielony certyfikat ”, jak widać na tym dokumencie . W klasycznym przykładzie komisarz ds. Sprawiedliwości Didier Reynders powiedział:

„Wraz z cyfrowym zielonym certyfikatem przyjmujemy europejskie podejście, aby zapewnić obywatelom UE i członkom ich rodzin bezpieczne podróżowanie z minimalnymi ograniczeniami tego lata. Cyfrowy zielony certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym swobodnego przepływu i nie będzie w żaden sposób dyskryminować. Wspólne podejście UE nie tylko pomoże nam stopniowo przywrócić swobodny przepływ w UE i uniknąć fragmentacji.

Brak warunków wstępnych do ruchu? Nie dyskryminujesz w żaden sposób? Istotą paszportu szczepionkowego jest regulowanie i ograniczanie ruchu, a także dyskryminacja. W przeciwnym razie jaki to ma sens? To stały temat COVID op. Politycy tworzą zasady, które kontrolują twoje życie, a kiedy ogłaszają te zasady, twierdzą, że cię nie kontrolują. Czarny jest biały, góra jest dół, a tyrania to wolność.

Amerykańskie paszporty szczepień
Przyjeżdżają też do Ameryki. Stan Nowy Jork w USA był pierwszym stanem, który wprowadził program pilotażowy. Władze stwierdziły, że jest to opcjonalne, ale tak początkowo działają wszystkie te schematy kontroli; najpierw są opcjonalne, aby przełamać opór i przyzwyczaić ludzi, a potem są obowiązkowe. Nowy Jork nazywa swój paszport szczepionkowy „ Excelsior Pass ”, a oficjalne ogłoszenie stwierdza:

„Excelsior Pass, opracowany we współpracy z IBM, będzie wykorzystywać sprawdzoną, bezpieczną technologię potwierdzającą szczepienie danej osoby lub niedawny negatywny wynik testu COVID-19 poprzez poufny transfer danych, aby przyspieszyć ponowne otwarcie teatrów, stadionów i innych firm zgodnie z zgodnie z wytycznymi stanu Nowy Jork… Excelsior Pass będzie odgrywać kluczową rolę w przekazywaniu informacji do miejsc i witryn w bezpieczny i sprawny sposób, umożliwiając nam przyspieszenie ponownego otwarcia tych firm i przybliżenie nas o krok do osiągnięcia nowego normalnego . ”

Z drugiej strony są pewne stany, które zapobiegawczo zakazały paszportów szczepionek w takiej czy innej formie, w tym Floryda, Teksas, Arizona, Montana i Idaho. Jeśli chodzi o większość czasu trwania operacji COVID, poparcie lub opór wobec paszportów szczepionkowych w większości podąża za liniami partii, przy czym lewicowe państwa demokratyczne popierają to, a prawicowe państwa republikańskie opierają się temu.

Paszporty szczepień w Izraelu, Chinach i Indiach
Izrael zasłużył sobie na kolejne wątpliwe wyróżnienie, wiodąc na świecie pod względem wskaźników szczepień COVID i już wdrażając swój program paszportów szczepionkowych. Niezaszczepionym Izraelczykom zakazuje się odwiedzania tak zwanych mniej istotnych miejsc. Tyraniczny izraelski minister zdrowia Juli Edelstein ostrzegł:

„Kto się nie zaszczepi, wyjdzie tylko do supermarketu lub apteki, a zaszczepiony na stadiony i siłownie”.
Na tym tyrania się nie kończy. Izrael wydał także „ Bransoletki Wolności ”, które mają być noszone przez osoby przyjeżdżające do kraju z zagranicy. Parlament Izraela przyłączył się do działań podjętych wcześniej przez rząd Hiszpanii, zatwierdzając ustawę o utworzeniu rejestru osób odmawiających szczepienia przeciwko COVID. Co ciekawe, ostatnio widziano, jak minister brytyjskiego gabinetu gabinetu Michael Gove przybył do Izraela, jak mówią, „rozmowami o paszportach szczepionkowych”, ale w rzeczywistości od tych, którzy znają historię Syjonistycznego Nowego Porządku Świata (NWO), prawdopodobnie były to jego rozkazy marszu.

Chiny i Indie dołączyły do gry o paszport szczepionkowy. Chiny nazwały swoją wersję „międzynarodowym świadectwem zdrowia w podróży” (do pobrania z aplikacji mobilnej WeChat), podczas gdy Indie mają wersję certyfikatu z kodem QR .

Jeden paszport, by wszystkimi rządzić
Bez względu na to, jakie fantazyjne i różne nazwy mają te paszporty, aplikacje i kody QR, istnieją plany, aby połączyć je wszystkie za pomocą wspólnego oprogramowania lub struktury. Wiodący twórcy tej technologii to AOK Pass , Common Pass , Vaccination Credential Initiative , Good Health Pass Collaborative i IATA Travel Pass . Jest to wyraźny przejaw Agendy NWO Jednego Rządu Światowego ze szczegółowymi informacjami o każdej osobie (z wyjątkiem elity rządzącej) na Ziemi, która ma być jej poddanymi lub niewolnikami.

To nadchodziło od dawna. Wygląda na to, że dawno temu - ponad rok temu - Bill Gates zaczął rozpowiadać o potrzebie posiadania świadectw odporności i cyfrowych paszportów szczepionek . Plan nie jest ukryty, ale raczej szeroko otwarty. Oczywiście w całej sprawie brakuje logiki. Przede wszystkim, jak wyczerpująco udokumentowałem, nie ma dowodów na istnienie wirusa SARS-CoV-2. Ale odkładając na chwilę tę niewygodną prawdę, dlaczego naturalna odporność na wirusa nie kwalifikowała cię do paszportu szczepionkowego? Główne władze medyczne, którym poddano pranie mózgu, mogą powiedzieć, że dzieje się tak dlatego, że nadal można się ponownie zarazić. Jednak to samo dotyczy szczepionki… stąd wszystkie rozmowy na temat drugiego i trzeciego zastrzyku (w rzeczywistości plan jest taki, aby dać ludziom niezliczoną ilość zastrzyków podczas uaktualniania i ponownego podłączania systemu operacyjnego DNA). Jest to ta sama grupa szczepionek, które swoją drogą nie dają właściwej odporności, a nawet są dopuszczone, aby chronić tylko przed łagodnymi objawami i nie przerywać transmisji.

Nie chodzi o rzeczywistą odporność na choroby. Chodzi o ustalenie, kto jest zaszczepiony, a kto nie, a następnie ukaranie nieposłusznych, opornych niezaszczepionych.

Ci, którzy chcą mieć nowy, lśniący paszport szczepionkowy - pomyśl o tym. Co się stanie, kiedy władze powiedzą, że musisz być szczepiony… i szczepiony… i szczepiony… co roku… tylko po to, by zachować paszport i przywileje? Czy mamy zamiar stać w naszych wrodzonych prawach "soveriegnów", czy też czołgać się pod władcami niewolników, aby uzyskać przywileje przyznane przez rząd?

Końcowe przemyślenia
Prawda jest taka, że paszporty szczepionek to program, który ma zmusić ludzi do szczepień, aby stali się genetycznie zmodyfikowanymi ludźmi . Szczepionka jest prawdziwą bronią biologiczną , a nie wyimaginowanym wirusem. Paszporty szczepionek będą funkcjonować, aby uczynić życie niewygodnym, dla niezaszczepionych, a także jako system rejestracji umożliwiający rozróżnienie między zaszczepionymi i niezaszczepionymi, aby kontrolerzy NWO dokładnie wiedzieli, którzy obywatele mają osadzoną w sobie nanotechnologię - co można być pewnym momencie używane do wspierania wszelkich nikczemnych celów, które mają na myśli manipulatorzy NWO.
*****
Makia Freeman jest redaktorką alternatywnych mediów / niezależnego serwisu informacyjnego The Freedom Articles , autorką książki Cancer: The Lies, the Truth and the Solutions oraz starszym badaczem w ToolsForFreedom.com . Makia jest na Steemit i LBRY .
Źródła: thefreedomarticles.com
* https: //ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-244-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
* https: //ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1181
* https: //eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri = CELEX: 52021PC0130
* https: //www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-pilot-program-testing-excelsior-pass-madison-square-garden-and
* https: //www.nbcnews.com/news/us-news/these-states-are-attempting-ban-or-curtail-use-vaccine-passports-n1264665
* https: //www.timesofisrael.com/government-plans-to-punish-businesses-that-serve-unvaccinated-customers-report/
* https: //www.youtube.com/watch? v = qgd_mVbZBcU
* https: //www.politico.eu/article/spain-coronavirus-vaccine-refusal-registry-with-eu-countries/
* https: //www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-israel-law-personal-information-privacy/
* https: //jewishnews.timesofisrael.com/michael-gove-arrives-in-israel-for-vaccine-passport-talks/
* https: //asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/COVID-vaccines/China-rolls-out-vaccine-passport-aiming-to-revive-foreign-travel
* https: //www.hindustantimes.com/cities/others/got-covid-19-vaccine-you-ll-get-qr-code-certificate-on-phone-101610479579084.html
* https: //www.aokpass.com/
* https: //thecommonsproject.org/commonpass
* https: //vci.org/
* https: //www.goodhealthpass.org/
* https: //www.iata.org/en/programs/passenger/travel-pass/
* https: //truthunmuted.org/vaccine-passports-and-medical-martial-law/


Czy IBM zorganizuje holokaust, tworząc teraz paszporty „szczepionek”

Strzał nie polega po prostu na podaniu szczepionki w ramię. Ostatecznie chodzi o połączenie Cię z uruchomionym systemem cyfrowym w postaci paszportów szczepionek. Jak wyjaśniła była doradczyni Clintona i autorka Naomi Wolf (z którą będę przeprowadzać wkrótce wywiad) w wywiadzie ze Stevem Hiltonem z Fox News 28 marca 2021 roku: 21 , 22

„Paszport szczepionkowy” brzmi dobrze, jeśli nie rozumiesz, co mogą zrobić te platformy. Jestem dyrektorem generalnym firmy technologicznej. Rozumiem, co potrafią te platformy. Nie chodzi o szczepionkę, nie chodzi o wirusa, chodzi o twoje dane. Gdy to się stanie, nie będziesz mieć wyboru, czy być częścią systemu. Ludzie muszą zrozumieć, że każdą inną funkcjonalność można załadować na tę platformę bez żadnego problemu. Można go połączyć z kontem Paypal za pomocą cyfrowej waluty. Microsoft już mówi o połączeniu go z planami płatności.

"Twoja sieć może zostać wciągnięta", to geolokalizuje cię wszędzie, gdzie jesteś. Możesz dołączyć historię kredytową. Można uwzględnić całą twoją historię medyczną i zdrowotną… To absolutnie dużo więcej niż podanie szczepionki… Nie mogę wystarczająco podkreślić, że ma moc wyłączyć twoje życie lub włączyć twoje życie, aby pozwolić ci zaangażować się w społeczeństwo lub zostać zmarginalizowanym ”.


Niebezpieczne zakręty
Wolf zwraca również uwagę na przerażającą historię IBM, który opracował wyrafinowany system kart perforowanych, który pozwolił nazistowskim Niemcom na stworzenie dwupoziomowego społeczeństwa i ostatecznie ułatwił łapanie Żydów w celu eksterminacji. Przenieśmy się do dnia dzisiejszego, a IBM jest teraz liderem w branży paszportów szczepionkowych. Pisałem o tym w „ IBM Colluded With Hitler, Now Makes Vaccine Passports ”.

W nazistowskich Niemczech obsesja na punkcie czystości - zarówno pod względem higieny, jak i teorii rasy - doprowadziła do ludobójstwa Żydów, starych, upośledzonych i umysłowo upośledzonych.
W dzisiejszych czasach publiczna narracja niesamowicie podążała za schematem nazistowskich Niemiec ludobójstwa, zaczynając od kozła ofiarnego zdrowych ludzi, ponieważ szybkie rozprzestrzenianie się COVID-19 obwiniano bezobjawowe osoby, które nie maskowały się, dystansowały społeczne i izolowały się. To następnie przerodziło się w pielęgnowanie uprzedzeń wobec ludzi, którzy odmawiają noszenia masek , a teraz widzimy narastanie narracji w kierunku prześladowań tych, którzy nie chcą otrzymać szczepionki. Zacznie się od dyskryminacji, a już słyszymy o tym, że tylko osoby zaszczepione powinny mieć prawo do udziału w określonych działaniach społecznych. Jeśli jest to tolerowane, następnym nieuniknionym krokiem będą jawne prześladowania.

więcej - mercola.com/…23/should-unvaccinated-and-obese-be-penalized.aspx

Zastanawiające informacje… Komisja Europejska już od kilku lat pracowała nad paszportem szczepionkowym, więcej - pch24.pl/…kilku-lat-pracowala-nad-paszportem-szczepionkowym/

Ap.13. 16 I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia -imienia Bestii lub liczby jej imienia.
Edward7
Komunizm i nazizm, czyli jedna lewicowa rodzina – podobieństwa w pigułce
lacinska.pl/…yli-jedna-lewicowa-rodzina-podobienstwa-w-pigulce/

Komunizm, i nazizm wyrastają z tego samego socjalistycznego pnia. Innymi słowy, są to ideologie skrajne, zgadza się, ale skrajnie lewicowe. Różni je przede wszystkim podmiot kolektywnego zbawienia. W przypadku komunizmu rewolucję przeprowadza międzynarodowy …More
Komunizm i nazizm, czyli jedna lewicowa rodzina – podobieństwa w pigułce
lacinska.pl/…yli-jedna-lewicowa-rodzina-podobienstwa-w-pigulce/

Komunizm, i nazizm wyrastają z tego samego socjalistycznego pnia. Innymi słowy, są to ideologie skrajne, zgadza się, ale skrajnie lewicowe. Różni je przede wszystkim podmiot kolektywnego zbawienia. W przypadku komunizmu rewolucję przeprowadza międzynarodowy proletariat, natomiast w nazizmie – naród wybrany, a właściwie rasa wybrana....

1. Podobna wizja i wspólny wróg

Początkowo nazizm jest ruchem robotników, chłopów, drobnej burżuazji, wyrzutków kapitalizmu. […] Wypracowany w 1920 roku program NSDAP jest wyraźnie lewicowy, głosi upaństwowienie wielkich przedsiębiorstw, udział robotników w zyskach firm, korzystne emerytury… Takie żądania wysuwali wówczas także socjaliści. […] Nienawiść w stosunku do liberalnej demokracji i jej wartości: wolności, indywidualności, różnorodności – to wspólna cecha nazizmu i komunizmu. Ma ona źródło w łączącym obie ideologie wstręcie do burżuazji: ta klasa niosąca społeczeństwom nowoczesność była kozłem ofiarnym, na którego zrzucali całe zło świata Hitler, a wcześniej Lenin. (…) W nazizmie dostrzeżemy wiele obietnic komunizmu – albo vice versa. Hitler liczy na to, że stworzy solidarną i braterską wspólnotę narodową – przypomina ona społeczeństwo bezklasowego marksizmu-leninizmu. […] Język nazistów do złudzenia przypomina ten, którego używa Międzynarodówka Komunistyczna.

Źródło: Thierry Wolton, Historia komunizmu na świecie, T. 1: Kaci, s. 359.

2. Antychrześcijańska indoktrynacja młodzieży.

Niemieccy narodowi socjaliści, naśladując rosyjskich bolszewików, uznali, że najskuteczniejszym środkiem, gwarantującym przetrwanie i rozwinięcie się ich reżimu, będzie ateistyczna indoktrynacja od najmłodszych lat. W Rosji bolszewickiej temu celowi służyły organizacje pionierów i komsomolców. W III Rzeszy ich odpowiednikiem było Hitlerjugend.

Źródło: Grzegorz Kucharczyk, Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła, s. 286.

3. Narodowy socjalizm to prawdziwy socjalizm

Hitler obiecał również zwalczyć bezrobocie i przyrzeczenia dotrzymał. Narodowy socjalizm był prawdziwym socjalizmem, nawet jeśli nie miał cech marksistowskich. Należy pamiętać, że w totalitarnej tyranii, która nie jest państwem prawa, nie istnieje prawdziwa własność prywatna. Przedsiębiorcy III Rzeszy mieli w rzeczywistości taki sam status, co „patriotyczni kapitaliści” w Chinach za rządów Mao: zostali wykonawcami poleceń i administratorami swojej własności.

Źródło: Erik von Kuehnelt-Leddihn, Ślepy tor. Ideologia i polityka Lewicy 1789-1984, s. 347.

4. Współpraca przy niszczeniu socjaldemokracji

Poza tym w okresie tego rzeczywistego sojuszu wielu działaczy będzie przechodziło z obozu czerwonych do brunatnych i odwrotnie. KPD i NSDAP mają ten sam elektorat, obie są partiami rewolucyjnymi, których racja bytu oraz energia tkwią w odrzuceniu modelu kapitalistycznego i demokratycznego. (…) Osłabiając socjaldemokratów, komuniści działają wyraźnie na korzyść nazistów. Czerwono-brunatne walcowanie w końcu przynosi owoce. W ciągu czterech lat, od 1928 do 1932 roku, socjaldemokraci tracą jedną trzecią wyborców w różnych wyborach, podczas gdy poparcie dla nazistów wzrasta z 2,6 do aż 33,1 procent i stają się oni pierwszym ugrupowaniem w kraju, a komuniści poprawiają swój wynik z 10,6 do 16,9 procent.

Źródło: Thierry Wolton, Historia komunizmu na świecie, T. 1: Kaci, s. 351.

5. Mania socjalistycznego planowania

Naziści szybko przejęli sowieckie metody. Z Rosji sprowadzili: system jednopartyjny i dominację tej partii w życiu politycznym; najwyższą pozycję wyznaczoną tajnej policji; obozy koncentracyjne; administracyjną egzekucję lub więzienie wszystkich przeciwników; eksterminację rodzin podejrzanych i wygnańców; metody propagandowe; organizację afiliowanych partii za granicą i ich zatrudnienie do walki przeciw tamtejszym rządom oraz do szpiegostwa i sabotażu; wykorzystanie służb dyplomatycznych i konsularnych dla wzniecania niepokojów i jeszcze wiele innych rzeczy. (…) Miał na celu zniesienie leseferyzmu nie tylko w produkcji dóbr materialnych, lecz w nie mniejszym stopniu w produkcji ludzi. Führer był nie tylko wielkim menadżerem całego przemysłu; był także nadrzędnym zarządcą farm hodowlanych, które miały wychowywać lepszych ludzi i eliminować gorsze gatunki. Imponujący plan eugeniki miał zostać wprowadzony w życie zgodnie z zasadami „naukowymi”. (…) Jak każdy zwolennik planowania ekonomicznego ma na celu realizację jedynie własnego planu, tak każdy zwolennik planowania eugenicznego ma na celu wykonanie swego planu i chce sam występować w charakterze hodowcy ludzkiego stada.

Źródło: Ludwig von Mises, Planowany chaos, s. 101-103.

więcej - lacinska.pl/…yli-jedna-lewicowa-rodzina-podobienstwa-w-pigulce/