vy, kteří budete schopni najít ten paprsek světla, který vám pomohu vidět, budete znovu svobodní

BUĎ V POKOJI A LÁSCE, NIC SE TI NESTANE, TVŮJ BŮH TĚ OCHRÁNIL PŘED TÍMTO ROZKLADEM PEKELNÉHO NEPŘÍTELE.

VLOŽENO NA 3. ledna 2022

Carbonia 01-01-2022 - (umístění v 16:20)

Buď v pokoji a lásce, nic se ti nestane, tvůj Bůh tě ochránil před tímto rozkladem pekelného nepřítele.

Svatá Maria : Žehnám ti ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.

Očekávám svůj zásah pro vás, kteří jste zde, a pro všechny, kteří nás poslouchají ze svých domovů...z dálky.

Mé děti, chci vás ujistit, že vás nikdy neopustím samotné, že Mě budete mít vždy po svém boku, že budete vždy zahaleni mým pláštěm v každé situaci.

Moji milovaní, buďte hrdí na to, že jste byli vybráni pro toto poslední poslání, ... buďte láskou mezi sebou, ... buďte svědky celému světu, buďte těmi, kdo se projevují skrze lásku, světlo zmrtvýchvstalého Krista.

Chci vás doprovázet tímto svatým růžencem, mé děti, chci vás doprovázet se vší svou láskou jako Matka, chci vás vést k vysokým vrcholům, kde na vás všechny čeká Ježíš, aby vás obejmul a postavil do nového království, plné lásky a štěstí.

Tento život byl těžký, únavný, s velkými překážkami a bolestmi. Pekelný nepřítel všude vypustil své následovníky, moje děti jsou nuceny umrtvovat, neuvědomují si, že jsou Satanovými služebníky a přidávají se do jeho služeb.

Mé milované děti, vy, které svýma očima vidíte světlo zmrtvýchvstalého Krista a ve svém srdci cítíte lásku svého Otce, v pravdě vám říkám: buďte v pokoji a v lásce, nic se nestane tebe, tvůj Bůh, tě ochránil před touto smrtí pekelného nepřítele. Určitě si projdeš bolestmi, budeš mít těžké situace, ale nikdo ti už nebude moci ublížit, protože Ježíš je s námi! Už je na Zemi a pracuje na uskutečnění svého plánu spásy, všude umisťuje své děti, ty, kteří brzy zasáhnou, aby skoncovali s tímto světem zločinců, ... vyženou mocné Země, vrazi shora, ti, kteří zotročují tento svět pekelné diktatuře.

Jsem s vámi, děti moje, nebojte se, až ucítíte, jak se k vám otevírá vůně lilií, vězte, že toto je ta chvíle, kdy vás Ježíš bere do náručí a pozvedává k sobě.

Vše je připraveno! Vaše prázdniny brzy začnou v rozkoších nebeského světa, světa stvořeného speciálně pro Boží děti.

V tomto novém světě budete suverénní v lásce a budete navždy šťastní.

Vpřed, uchovávám vaše srdce na mém Neposkvrněném Srdci a ukládám vás do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, představuji vás Bohu Otci, Duch svatý vás obklopuje!

Buďte požehnáni na této Zemi, mé děti, postupujte beze strachu z čehokoli.

*****

Carbonia 01bis-01-2022 - (v 16:41 )

Člověk si zvolil špatnou cestu, míří ke smrti!

Svatý archanděl Michael: Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.

Jsem služebník Boží, jsem svatý Michael archanděl, přicházím, abych vám přinesl světlo Páně, přicházím, abych vás podpořil v této bitvě, přicházím, abych vám dal poslední výzvu k obrácení.

Pojďte, vraťte se k Pánu, pospěšte si, protože hodiny skončily, bouře přichází, vše bude náhle a pro ty, kteří se k Pánu neuchýlili, pro ty, kteří se k Němu nevrátili, se ocitnou v temnota, ... v srdci mu bude zima a Bůh ho nebude moci zahřát, protože ho v něm nepozná. Kdo opustil Pána, bude jím opuštěn.

Člověk si zvolil špatnou cestu, míří ke smrti! Bůh truchlí nad ztrátou svých dětí, ale také vyčítá jejich vliv.

Bůh Otec: Mé děti, čiňte rychle pokání, znovu vás volám, ... miluji vás celým svým srdcem, stvořil jsem vás a chci vás všechny své, chci vám dát věčné štěstí ve světě plném lásky a štěstí, to štěstí, které na Zemi jako zoufalí bohové hledáte a nemůžete je najít, protože neexistuje. Tato Země je prokletá! ... to řídí Satan, mé děti, propůjčujete svou stranu Zlu, on vás svádí, dělá si z vás své služebníky a ničeho si nevšímáte, honíte se za jeho světly a fascinováni jeho sváděním nemůžete ani zastavit na chvíli k zamyšlení. Rychle se napravte, děti moje, bouře už je na vás, a pokud nejste připraveni, překvapí vás a vezme vás s sebou.

archanděla Michaela. ... Vám zde přítomným chci věnovat všechnu svou lásku a Vám všem, kteří následujete z dálky, vkládám do vašeho srdce znamení Boha Otce všemohoucího, ... ryji vaše srdce svým mečem světla a vést vás do boje silou a láskou.

Vpřed! Dny budou temnější a temnější, protože jsou řízeny Zlým, ale vy, kteří se vrátíte k Pánu, ... vy, kteří budete schopni najít ten paprsek světla, který vám pomohu vidět, budete znovu svobodní , vzdálíte se ze Satanova otroctví a vstoupíte a budete si užívat všeho, co Pán pro své děti připravil.

Ježíš: Já, Pán, se brzy ukážu světu! Ve své spravedlnosti zasáhnu! Připravte se, protože ten den je mezi vámi. Jste mi velmi blízcí, děti moje, neztrácejte se nyní v nesmyslných zprávách, ve lžích nepravého muže a dokonce ani ve světlech, která vás oslňují.

Já jsem Pán, váš Bůh, jsem celý váš, mé děti, i já jsem zde mezi vámi, abych vám mohl říci, že vše je pravda, že celé nebe čeká na vaše obrácení, že má Láska je nekonečná a já se neopomenu roztrhat pryč od pařátů Satana, aby tě přivedl zpět ke Mně.

Moje matka SS. je tu s vámi, Ježíš je s vámi, svatý Michael archanděl je s vámi, Duch svatý vás obklopuje! SS. Trinity vás obklopuje mé děti! Bůh Otec pouze očekává návrat svých dětí do svého domu.

Žehnám vám spolu se svou Nejsvětější Matkou, svatým Michaelem Archandělem a celým nebem, podepisuji vás jménem Otce, Syna i Ducha svatého.

Pokračuj! Buďte silní v bitvě, buďte smělí, nebojte se svého protivníka, protože ve Mně jste již vítězi, Já jsem, kdo jsem! Já jsem Spasitel, já jsem král králů.

Jsem! Amen.

text z:
colledelbuonpastore.eu/…preservati-da-questo-sfacelo-del-nemico-infernale/

Obrázek nemá žádnou přímou souvislost z poselstvím, jen jsem chtěla jej proložit aktuálním obrázkem úkazů na nebi.
Omlouvám se, pokud se někomu jeví, že by se nemělo slučovat s nesouvisejícími obrázky. (třeba jen zdánlivě)

Obrázky z:
(3) PLANET X FOR REAL | Facebook (před 11h.)