Clicks1.4K
Coburg
12

Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. októbra 2021: Keď vás chcú dať do pút a využiť vás, to nie je od Boha.

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

26 októbra, 2021

2021

77
1 minute read

„Drahé deti! Vráťte sa k modlitbe, pretože kto sa modlí nebojí sa budúcnosti. Kto sa modlí, je otvorený pre život a má v úcte život druhých. Kto sa modlí, deti moje, cíti slobodu Božích detí a radostným srdcom slúži pre dobro brata, človeka. Pretože Boh je láska a sloboda. Preto, deti moje, keď vás chcú dať do pút a využiť vás, to nie je od Boha, pretože Boh je láska a svoj pokoj daruje každému stvoreniu. Preto ma poslal, aby som vám pomohla rásť vo svätosti.

svetlomariino.sk/…-25-oktobra-2021-cez-vizionarku-mariju-lunettiovu/
dominikguzman
Pozeral som si včera to posolstvo, a musím povedať, že skutočne tým, keď nás chcú dať do pút a využiť nás, nie je od Boha, Matka Božia jasne poukazuje na to, že toto všetko tu je od satana.
Metod
Zem je dočasne v moci Zlého, vydržať, otočí sa to, lebo posledné slovo bude u Boha!
dominikguzman shares this
391