Weronika....S
@Tymoteusz Obecnie to co czynią władze biskupie EP to promocja bezbożnej masońskiej ideologii, która pod hasłem kowidu zyskuje aprobatę ogółu kapłanów.
Tymoteusz
Abp Stanisław Gądecki ( Hartmann – pochodzenie żydowskie - Źródło) :

Potrzebujemy znacznie gorliwszej modlitwy o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło nam głosicieli i szafarzy sakramentów (...)”. Źródło.

Niech się nie łudzi sanhedrynPolin” (KEP), że Pan Jezus - Bóg będzie błogosławił posoborowemu modernistycznemu kościołowi w Polsce. Nie będzie powołań, bo diabelstwu …More
Abp Stanisław Gądecki ( Hartmann – pochodzenie żydowskie - Źródło) :

Potrzebujemy znacznie gorliwszej modlitwy o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło nam głosicieli i szafarzy sakramentów (...)”. Źródło.

Niech się nie łudzi sanhedrynPolin” (KEP), że Pan Jezus - Bóg będzie błogosławił posoborowemu modernistycznemu kościołowi w Polsce. Nie będzie powołań, bo diabelstwu Bóg Trójjedyny Prawdziwy nigdy nie pobłogosławi !!!