Wielki ucisk i intronizacja pachamamy

autor: David Gordon • ChurchMilitant.com • 31 lipca 2020 r Wydaje się, że świat jest przeklęty z powodu jawnego bałwochwalstwa popieranego przez Rzym w tygodniach poprzedzających niesławny Synod …
wacula25wp.pl
Weronika-S.Piszesz -[ JPII siedząc w ciemności, tyłem do jasnej przestrzeni, miał ręce oparte na krzyżu, ale jestem przekonana itd ]--,Demon bardzo często przybiera w postaci świętych ROBI TO CELOWO gdy widzi człowieka słabej wiary
woj_tek shares this
912
Elkam
Edward7
Odpowiada się pod postem , a nie na samej górze

Masoneria promuje naturalizm , czyli kult natury, i człowieka. Kult matki ziemi jest odpowiedni co do ich "doktryny" ...
A co jeśli "papież" jest masonem - to było do dawna w planach masonerii.
Szef wywiadu watykańskiego w Argentynie: "Jestem masonem, tak samo jak Bergoglio"
Czy mason może być papieżem? gloria.tv
Niepoprawna "rezygnacja" - Alex…More
Odpowiada się pod postem , a nie na samej górze

Masoneria promuje naturalizm , czyli kult natury, i człowieka. Kult matki ziemi jest odpowiedni co do ich "doktryny" ...
A co jeśli "papież" jest masonem - to było do dawna w planach masonerii.
Szef wywiadu watykańskiego w Argentynie: "Jestem masonem, tak samo jak Bergoglio"
Czy mason może być papieżem? gloria.tv
Niepoprawna "rezygnacja" - Alexis Bugnolo gloria.tv
To też masoneria (nieoficjalna), a jest jej honorowym członkiem - Masoński Rotary Club gloria.tv

Zgodnie z Ewangelią nie może być dwóch papiery , Benedykt XVI nadal jest jedynym prawdziwym Papieżem gdyż nie ma funkcji w Kościele "Papież emeryt".
Dodatkowo ekskomunika za przynależność do masonerii, nadal jest aktualna, a zadana osoba w stanie ekskomuniki nie może pełnić żadnej funkcji w Kościele...
woj_tek
" Czy mason może być papieżem?

W związku z ostatnimi publikacjami, które wskazują że obecny biskup Rzymu jest honorowym członkiem Rotary Club, mam następujące pytanie.
Czy jeśli jest to prawdą, to wybór takiej osoby jest zgodny z Prawem Kościoła Katolickiego i ważny?


Oto co pisze Stanisław Krajski?
Czy kard. Bergoglio był honorowym członkiem Rotary Club?
Na stronie jednego z dystryktów Klubu …More
" Czy mason może być papieżem?

W związku z ostatnimi publikacjami, które wskazują że obecny biskup Rzymu jest honorowym członkiem Rotary Club, mam następujące pytanie.
Czy jeśli jest to prawdą, to wybór takiej osoby jest zgodny z Prawem Kościoła Katolickiego i ważny?


Oto co pisze Stanisław Krajski?
Czy kard. Bergoglio był honorowym członkiem Rotary Club?
Na stronie jednego z dystryktów Klubu Rotariańskiego znajdujemy duże zdjęcie papieża Franciszka. W prawym górnym rogu tego zdjęcia umieszczono logo Klubów Rotariańskich. W prawym dolnym rogu tego zdjęcia jest napis: „Un Papa Argentino e Rotariano. O Papa Francisco é sócio honorário de Rotary Club de Buenos Aires, Argentina desde 1999” (Papież z Argentyny jest rotarianinem. Papież Franciszek jest honorowym członkiem Klubu Rotariańskiego w Buenos Aires w Argentynie od 1999 r.”).
A oto adres, pod którym znajdujemy to zdjęcie: www.rotaryfirst100.org/…/vatican.htm

Informacje taka możemy znaleźć na wielu stronach rotariańskich.
Na portalu Klubu Rotariańskiego w Buenos Aires znajdujemy fotokopię pisma podpisanego przez kard. Bergoglio (z jego pieczątką), w którym czytamy: “Me es particarmente grato dirigirme al Sr. Presidente con el fin de avisar recibo de la atenta nota, que conjuntamente con el. Sr. Secretario Honorario, me enviaron, , con fecha 23 del corriente por la que se sirven confirmarme corno Socio Honorario de esa prestigiosa Institucion”.

W liście tym kard. Bergoglio potwierdza zatem swoje honorowe członkostwo w tej „prestiżowej instytucji”.
Fotokopię listu można znaleźć pod następującym adresem: rotaryba.com.ar/…/Francisco1.jpg

Na portalu „Strona Informacyjna Rotary w Polsce” nie ma żadnej informacji na tej temat. Dlaczego się tym nie chwalą?
Wśród znanych polskich osobistości honorowym członkiem Rotary Club był tylko prezydent Aleksander Kwaśniewski.
Przypomnijmy, ze Rotary Klub to organizacja założona przez masonów, określana jako „przedszkole masonerii” lub „organizacja masońska w szerokim tego słowa znaczeniu”. Pisałem o niej wiele w swoich książkach o masonerii, np. w pracy pt. „Masoneria polska 2012”. Opisałem tę organizację szczegółowo w swojej pracy „Szkice o masonerii i pogaństwie”. Można tam, między innymi przeczytać:Członkowie masonerii okresu międzywojennego jak stwierdza Chajn w swojej książce pt. „Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej” (Warszawa 1975) nazywali Klub Rotariański „lożą przemysłowców i kapitalistów”. ( s.201).

Cytuję tam również jednego ze współczesnych polskich masonów, który stwierdził: „W odróżnieniu od wszystkich innych organizacji, do masonerii się nie wstępuje tylko jest się do niej przyjmowanym. W odniesieniu do Lwów i Rotarian uważam, że musi istnieć jakaś forma działalności społecznej, żeby kandydat na masona mógł się sprawdzić, pokazać, co potrafi”.

Odpowiedź

Zadał Pan dwa różne (choć powiązane) pytania:
1) czy mason może być papieżem?
i
2) czy wybór honorowego członka Rotary Club jest zgodny z prawem kościelnym i ważny?
Opierając się na swojej
więcej
mniej niż skromnej wiedzy z zakresu prawa kanonicznego odpowiem tak: nie widzę poważnych przesłanek, dla których odpowiedź na obydwa powyższe pytania miałaby być inna niż pozytywna.
1) Załóżmy, że za przynależność do masonerii jest automatycznie wymierzana kara ekskomuniki. Pius XII w konstytucji apostolskiej Vacantis Apostolicae Sedis (1945; tekst angielski) zarządził, że
Cytuj
Żaden kardynał nie może zostać pozbawiony aktywnego i biernego prawa wyborczego podczas wyboru Najwyższego Pasterza pod pretekstem czy z powodu jakiejkolwiek ekskomuniki, suspensy, interdyktu lub jakiejkolwiek innej kary kościelnej; zawieszamy te cenzury tylko na czas ww. wyborów; pozostają one w mocy w innych okolicznościach.

cz. II, rozdz. I, p. 3
To się mogło później zmienić, ale — mocno wątpię. Tak więc ekskomunika kardynała nie znosi jego biernego prawa wyborczego, a to znaczy, że może — ważnie — zostać wybrany papieżem. Czy będąc najwyższym władcą Kościoła i ustawodawcą podlega nadal tej ekskomunice? Doskonałe pytanie! Tylko kto mógłby stwierdzić, że tak? Tylko władza jeszcze wyższa…

2) Czy jednak faktycznie przynależność do masonerii jest karana automatyczną ekskomuniką? Tak było w starym Kodeksie Prawa Kanonicznego (1917); w nowym znajdujemy tylko kanon 1374, który głosi, że
Cytuj
Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi, powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem.
www.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/prawo/k6c2t2.html

A więc ogólnie “sprawiedliwa kara”; co zaś jest sprawiedliwe,
decyduje oczywiście władza kościelna. (Swoją ścieżką: bardzo to dziwnie sformułowany przepis. Wydawałoby się bardziej logiczne, żeby “sprawiedliwa kara” dotykała tych, którzy w nieokreślony sposób “popierają” działalność takich stowarzyszeń, zaś ci, którzy do nich — formalnie — należą byli karani — formalnym i jednoznacznym — interdyktem.)

2a) Można w tym miejscu argumentować, że Kongregacja Nauki Wiary (KNW) w deklaracji o stowarzyszeniach masońskich Quaesitum est (1983) podtrzymała negatywną opinię Kościoła o masonerii. Owszem, podtrzymała, ale stwierdziła tylko, że “przynależność do nich pozostaje zakazana. Wierni, którzy przynależą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego” — a grzech ciężki a ekskomunika (nie wymieniona w tym dokumencie) to jednak dwie zupełnie różne kwestie.

3) Ponadto, nawet gdyby członek masonerii nie mógł ważnie zostać wybrany/objąć urząd/sprawować władzę papieską, to i tak należałoby jeszcze udowodnić, że:
* Rotary Club to stowarzyszenie masońskie wrogie Kościołowi (por. list KNW z 1974 r. w sprawie ścisłego rozumienia kan. 2335[KPK 1917] zawierającego ekskomunikę za przynależność do masonerii)
* członkostwo honorowe (w Rotary Club) jest karane tą samą karą, co członkostwo rzeczywiste.

* abp Bergoglio został za swoją wiedzą i zgodą mianowany członkiem honorowym RC (czy mamy jakieś potwierdzenia tego faktu poza stronami RC z Argentyny? nawet na [rzekomym?] podziękowaniu za jego przyznanie: rotaryba.com.ar/…/Francisco1.jpg znajduje się adnotacja: nuestro ex socio honorario, ‘nasz były członek honorowy’)

Z tych wszystkich względów twierdzę jak na wstępie. — Oczywiście to wszystko nie znaczy, że członkostwo — choćby honorowe — w Rotary Club jest czymś chwalebnym. Nie jest, wręcz przeciwnie; warto przypomnieć choćby dekret Św. Oficjum z 1950 (AAS 1951, s. 91) stwierdzający, że osobom duchownym nie godzi się należeć do Rotary Club. No, ale tego przecież Pańskie pytanie nie dotyczyło.
Przy okazji: ciekawy artykuł WSPÓŁCZESNE STANOWISKO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO WOBEC WOLNOMULARSTWA, wyjaśniający różne kwestie.

www.bibula.com

żdródło:
Czy mason może być papieżem?
Edward7
Na Polskiej stronie Rotary pisze że jest - rotary.org.pl/papiez-franciszek/
- ... "jest honorowym członkiem Klubu Rotariańskiego w Buenos Aires"...
wacula25wp.pl
Posoborowe absurdy Zaiste Prawdą jest że masoni i zajadli wrogowie wiary produkują takie programy mistyfikacji prawdy i rzeczywistości aby szerzyć bezbożność pośród ludzi zwłaszcza wiary w BOGA .A TY Posoborowe absurdy czerpiesz i żerujesz natchnieniem z tego plugastwa jak pelikan śledzie i obrzucasz naszą wiarę katolicką -kk PIĘKNĄ .POSTĘPUJESZ JAK byś był już poza kk.JAK SEKCIARZ -NIE …More
Posoborowe absurdy Zaiste Prawdą jest że masoni i zajadli wrogowie wiary produkują takie programy mistyfikacji prawdy i rzeczywistości aby szerzyć bezbożność pośród ludzi zwłaszcza wiary w BOGA .A TY Posoborowe absurdy czerpiesz i żerujesz natchnieniem z tego plugastwa jak pelikan śledzie i obrzucasz naszą wiarę katolicką -kk PIĘKNĄ .POSTĘPUJESZ JAK byś był już poza kk.JAK SEKCIARZ -NIE WSTYD Ci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posoborowe absurdy
Tak świat jest już przeklęty przez działania pro-masońskie Franciszka. Na mojej stronie jest film z intronizacji Szatana z czerwca 2016 r. gdzie do diabelskiego tunelu wjeżdża (w papamobile?) biskup - papież z dwiema siostrami i zachowuje się jak gwiazdor.
Ciekawe, że zaraz po śmierci Jana Pawła II miałam chyba "proroczy sen". Wtedy już uważałam JP II za świętego.
se
n; Modliłam się do JP II i …More
Tak świat jest już przeklęty przez działania pro-masońskie Franciszka. Na mojej stronie jest film z intronizacji Szatana z czerwca 2016 r. gdzie do diabelskiego tunelu wjeżdża (w papamobile?) biskup - papież z dwiema siostrami i zachowuje się jak gwiazdor.
Ciekawe, że zaraz po śmierci Jana Pawła II miałam chyba "proroczy sen". Wtedy już uważałam JP II za świętego.
se
n; Modliłam się do JP II i nagle znalazłam się w jakimś ciemnym, zapajęczonym pomieszczeniu bez okien, wókół pełno gruzu. Nagle zobaczyłam JP II na podwyższeniu TRZECH STOPNI (trzy stopnie symbol masonów) na tronie siedział JP II z opuszczonymi rękoma w dół głową spuszczoną prawie do kolan. Gdy go zobaczyłam nadal się modliłam do niego, która to modlitwa dla mnie była słyszalna jak jęk. ... Nagle JPII energicznie podniósł głowę, popatrzył na mnie gniewnym wzrokiem i błyskawicznie wstał i szybko, jakby płynął w CIEMNY TUNEL, który dla mojej informacji, że uciekał W CZELUŚĆ W DÓŁ.
Jeszcze raz obrócił się, popatrzył na mnie srogim wzrokiem i dał silnie do zrozumienia, ŻE MAM SIĘ MODLIĆ ZA NIEGO A NIE DO NIEGO.
Dał do zrozumienia (telepatycznie?), że ta modlitwa za niego ściąga go w dół w najgłębsze pokłady CZYŚCCA, a modlitwa do DO NIEGO może nas sciągnąć w to samo miejsce głęboki czyściec, albo piekło
Po jego śmierci uczyniono kult człowieka - JP II wypaczając kult Boga. Zamiast słuchać tego co mówi Bóg Jezus Chrystus, w Biblii i Nauczaniu Katolickim, to słucha się tego co mówił papież, czyta się to co mówił JP II. Modli się do JP II zamiast do Jezusa, przez JP II. Wszędzie On nawet na Alei JP II w Warszawie, gdzie znajduje się nawięcej burdeli, "świątyń uciech cielesnych"
Weronika-S.
Jan Paweł II to największy ekumenista w dziejach Kościoła. Przed kanonizacją JPII kapłani w kościele, do którego uczęszczam, nie potrafili otworzyć skrzynki z prośbami za wstawiennictwem bł. JPII. Prosili wiernych o pomoc, nie udało się. Rozpoczęcie Mszy się przedłużało. W końcu kapłan wyszedł i oświadczył, że prośby nie mogą być odczytane, bo skrzynka nie da się otworzyć
P.S. Też coś podobnego …More
Jan Paweł II to największy ekumenista w dziejach Kościoła. Przed kanonizacją JPII kapłani w kościele, do którego uczęszczam, nie potrafili otworzyć skrzynki z prośbami za wstawiennictwem bł. JPII. Prosili wiernych o pomoc, nie udało się. Rozpoczęcie Mszy się przedłużało. W końcu kapłan wyszedł i oświadczył, że prośby nie mogą być odczytane, bo skrzynka nie da się otworzyć
P.S. Też coś podobnego przeżyłam. Poza kręgiem jasności, za wysokim i grubym metalowym ogrodzeniem w gęstym mroku siedział na krześle, tyłem do mnie, ręce miał oparte na krzyżu, którym się posługiwał za życia jako pastorałem, a wiadomo był to krzyż z wygiętymi ku dołowi ramionami.
Weronika-S.
Moje doświadczenie jest jakby łagodniejsze od twojego. Zastanawiam się nad tym dlaczego i dochodzę do wniosku, że być może dlatego, że ja właściwie nigdy nie modliłam się o łaski za wstawiennictwem JPII, gdyż byłam przekonana od początku, że coś jest nie tak z tą kanonizacją, tak szybko przeprowadzoną.
JPII siedząc w ciemności, tyłem do jasnej przestrzeni, miał ręce oparte na krzyżu, ale jestem …More
Moje doświadczenie jest jakby łagodniejsze od twojego. Zastanawiam się nad tym dlaczego i dochodzę do wniosku, że być może dlatego, że ja właściwie nigdy nie modliłam się o łaski za wstawiennictwem JPII, gdyż byłam przekonana od początku, że coś jest nie tak z tą kanonizacją, tak szybko przeprowadzoną.
JPII siedząc w ciemności, tyłem do jasnej przestrzeni, miał ręce oparte na krzyżu, ale jestem przekonana, że krzyż z wygiętą ku dołowi, ku ziemi, poziomą belką nie jest krzyżem katolickim. Zabrał jakby ze sobą taki pastorał, jakim się posługiwał.
Posoborowe absurdy
Wklej jak najwięcej informacji z Churchmilitant.com - Michaela Voris, którego uwielbiam słuchać i czytać jego słowa w j. polskim. Nie wszyscy znają angielski
olek19801
Inicjacja dokonana. Teraz czas na kolejne odsłony kultu szatana. Jedna z nich:
Francja legalizuje morderstwo do 9 miesiąca ciąży
alarmują obrońcy życia.
Przez dziewięć miesięcy, ze względu na "niepokój psychospołeczny"
dakowski.pl/index.php
POHENIX
Nigdy nie daj sobie zrobić testów na Covid,„Twierdzą, że wirus niszczy system nerwowy dużej części ludzi, pozostawiając trwałe problemy neurologiczne i uszkodzenia mózgu". Ale chciałbym zapytać - czy to naprawdę wirus to robi, czy też testy to robią?https://gloria.tv/post/6zNcTRVySCqzEXBi9g8yzJbsG
Posoborowe absurdy
Rozpowszechniaj ten materiał gdzie się da. Po wakacjach z zagranicy wszystkim będą musowo robić testy. POWTARZAM raz jeszcze. Trzeba się zaopatrzyć w fiolki z SOLĄ FIZJOLOGICZNĄ najmniej x 3: na każdą dziurkę do nosa i kolejną do przepłukania jamy ustnej i połknięcie jej. Sól fizjologiczna daje UJEMNY WYNIK