Clicks77
Rafał_Ovile
1
Matka Bolesna. Matka BolesnaMore
Matka Bolesna.

Matka Bolesna
Matricaria
Synem Cię marnotrawnym miłość uczyniła,
O szczodry Zbawicielu! Ta cię obnażyła
Z purpury i dla tej się samej nagim stałeś.
Krew, ciało, siebie, żywot i wszystko rozdałeś.
Aza jeszcze nie dosyć? I Matkę uczniowi,
I ducha dałeś Ojcu, i niebo łotrowi.

Stanisław Herakliusz Lubomirski LATRONI DAT PARADISUM, DISCIPULO MATREM, PATRI ANIMAM