Clicks344
mkatana
3

Wygraliśmy! PE odrzucił dwa groźne raporty. Teraz walczymy w ONZ.

Szanowni Państwo,
Dziękuję za wspólne działanie w sprawie raportu Zuber i Bauer! W obie akcje w zaledwie dwa dni włączyło się kilkadziesiąt tysięcy osób, z czego największą grupę narodową stanowili Polacy! We wtorek Parlament Europejski odrzucił projekt rezolucji będący rocznym sprawozdaniem na temat równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej (autorstwa Inês Zuber).
Raport Zuber postulował "prawo do aborcji”, co pozwoliłoby osobom dążącym do zniesienia prawnej ochrony życia ludzkiego na prenatalnym etapie rozwoju, stygmatyzować kraje, takie jak Polska, które chronią życie najsłabszych. Dostęp do aborcji traktowany był w tym dokumencie jako jedno z praw reprodukcyjnych, co jest sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem Polski, sprzeciwiającej się uznaniu aborcji za jedno z praw reprodukcyjnych. Rezolucja ta promowała również wdrażanie polityki genderowej od wczesnego dzieciństwa w szkołach publicznych. Sprawozdanie postulowało ponadto zrównanie homoseksualnych związków partnerskich z małżeństwem.
W środę PE nie przyjął prawnego projektu rezolucji w sprawie ułatwienia swobody przepływu pracowników (raport Edit Bauer), którą lobby LGBT chciało wykorzystać by zmusić kraje chroniące naturalne małżeństwo do uznania związków partnerskich i małżeństw homoseksualnych. W imieniu całego Zespołu CitizenGO dziękuję Państwu za zaangażowanie w obie akcje!
ALE TO NIE KONIEC…
Niech te pomyślne głosowania w PE zmobilizują nas zatem do dalszego działania na rzecz ochrony godności człowieka w każdej fazie rozwoju, obrony rodziny i podstawowych wolności.
Dość bierności polskiej delegacji w ONZ!
www.citizengo.org/pl/5409-polsko-sto…
Trwają właśnie ważne negocjacje w ONZ w Nowym Jorku dotyczące planu rozwojowego Organizacji po 2015 r. Polscy Delegaci również uczestniczą w tych ważnych negocjacjach w ramach prac Komisji ds. Statusu Kobiet. Istnieje szansa na wykreślenie aborcji z celów ONZ. Potrzeba do tego stanowczego głosu Polski. Do tej pory polscy reprezentanci nie wykazywali jednak inicjatywy, aby cele ONZ były wolne od proaborcyjnych zapisów lub chociażby zgodne z polskim prawem i wolą zdecydowanej większości społeczeństwa.
Poprośmy o działanie za życiem Stałego Przedstawiciela Polski przy ONZ w Nowym Jorku, Ryszarda Sarkowicza oraz o odpowiednie dyspozycje Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.
www.citizengo.org/pl/5409-polsko-sto…
W negocjacjach uczestniczy również przedstawiciel CitizenGO, Gregory Mertz, który śledzi sytuację i poinformował nas, że stanowisko Polski może mieć w negocjacjach decydujące znaczenie.
Serdecznie pozdrawiam w imieniu międzynarodowego Zespołu CitizenGO
Magdalena Korzekwa
Polish Campaigns Manager
------
CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli,którzy bronią życia człowieka, rodziny i wolności. Aby dowiedzieć się więcej na nasz temat, kliknij tutaj. Możesz też znaleźć nas na portalach Facebook lub Twitter.

Kliknij, aby podpisać petycję.
urielrafael
Petycja podpisana! 🤗
urielrafael
...a wiecie, ze sie kompletnie tego nie spodziewalem. Nie podejrzewalem, ze sie uda,...widzicie jaka mialem mala wiare???...ehhhh, wiecej modlitwy!
mkatana
Proszę o aktywny udział polskiej delegacji w obradach Komisji ds. Statusu Kobiet
Adresaci wiadomości:
Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski
Stały Przedstawiciel Polski przy ONZ w Nowym Jorku Ryszard Sarkowicz
Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Ambasadorze,

podczas dotychczasowych obrad Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW58) delegaci z Polski pozostawali jedynie ich biernymi uczestnik…More
Proszę o aktywny udział polskiej delegacji w obradach Komisji ds. Statusu Kobiet
Adresaci wiadomości:
Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski
Stały Przedstawiciel Polski przy ONZ w Nowym Jorku Ryszard Sarkowicz
Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Ambasadorze,

podczas dotychczasowych obrad Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW58) delegaci z Polski pozostawali jedynie ich biernymi uczestnikami. Bierność podczas obrad Komisji oznacza przychylenie się do polityki forsowanej przez jej aktywnych uczestników i tak też zostanie ta postawa odebrana przez polskich Obywateli.
Toteż zwracam się do Panów z prośbą o to, aby polska delegacja wyraziła podczas obrad jasne stanowisko dotyczące ochrony życia, które będzie adekwatne do głosu zdecydowanej większości Polaków i nie dopuściła do sytuacji, w której rezultat obrad byłby wyrazem promocji postaw proaborcyjnych. Polska delegacja powinna stanowczo wystąpić przeciwko wyrażaniu przez Komisję wsparcia dla usług zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, pod którą to nazwą kryje się szeroka promocja przemysłu aborcyjnego i działań sprzecznych z polskim prawem w tym względzie.
Uprzejmie proszę o aktywny udział polskiej delegacji w obradach.
Z poważaniem
[Twoje imię i nazwisko]

Kliknij, aby podpisać petycję.