Ja, Jan Paweł II wołam do wszystkich narodów - wróćcie do Boga, zacznijcie żyć Bogiem. Ja wiem co was czeka, zobaczycie jak Bóg będzie oczyszczał. Kara dosięgnie każdego odstępcę od Boga.Ja, Jan Paweł II będę się modlił z wami a dobry Bóg przyjdzie wam z pomocą. Błogosławię wszystkich, którzy staną do walki ze złem.

Papież Jan Paweł II po śmierci mówi do siostry Zofii Grochowskiej - założycielki Legionu Małych Rycerzy
Miłosiernego Serca Jezusowego :siostra Zofia Grochowska

22.05.2005. Mówi Jan Paweł II :


Córko mego Narodu, Biała Skało otworzyłaś swoje serce dla Boga i Jego planów. Staraj się wypełniać co ci polecę. Ja, Jan Paweł II będę ciebie prowadził. Kościół w Polsce Bóg przeznaczył dla siebie. I ten Boży Kościół ma być oczyszczony dla Chwały Bożej. Kościół w Polsce odniesie tryumf przez dwa cudowne Serca Jezusa i Maryi. Ona zetrze wszelkie herezje w Polsce i w Kościele. Polsko - tylko Miłosierdzie Boże wam pozostało. Podźwignij się Polsko z tak wielkiego upadku duchowego. Tyle razy wołałem do Narodu Polskiego abyście wrócili do korzeni żywej wiary w Boga w Trójcy Jedynego i teraz wołam, abyście otworzyli swoje serca dla Boga.

27.02.2006. Mówi Jan Paweł II :

Biała Skało, Bóg zlecił mi abym tobie przekazywał orędzia dla świata i upominał Lud Boży, bo wielka kara zawisła nad światem. Lud lekceważy ostrzeżenia, które Bóg daje człowiekowi aby rozpoznał jak wielkie jest zagrożenie dla ludzkości. Ja, Jan Paweł II wołam do wszystkich narodów - wróćcie do Boga, zacznijcie żyć Bogiem. Ja wiem co was czeka, zobaczycie jak Bóg będzie oczyszczał. Kara dosięgnie każdego odstępcę od Boga. Mieliście tyle czasu gdy Ja byłem na ziemi, wzywałem, uczyłem, wskazywałem drogę do zbawienia i cierpiałem aby Bóg jeszcze raz okazał miłosierdzie. Teraz jest czas powrotu do Boga i wy, dzieci światła módlcie się o ten powrót dla zagubionych. Ja, Jan Paweł II będę modlił się wraz ze wszystkimi Świętymi i z wami. Pisz Biała Skało kiedy wezwę cię do pisania, niech będą Bogu dzięki za tak wielką łaskę.

13.04.2008. Mówi Jan Paweł II :

Droga Biała Skało, staraj się częściej pisać, bo czas czasów jest tuż tuż. Człowiek powinien wiedzieć, co go czeka za nieprawość. Uchylę ci rąbka tajemnicy, co się stanie z człowiekiem niewiary. Jezus Chrystus jest Bogiem, Jemu się należy największe uwielbienie przez człowieka. Ludzie żyją tak, jakby grzechu nie było i tu największa przepaść przed człowiekiem. Przez 25 lat wołałem, aby naród się opamiętał. Wielu poszło własnymi drogami. Polska jest bardzo zniewolona przez złe moce i złych ludzi. Macie jeden ratunek - Miłosierdzie Boże. Proście Niebo o pomoc i nas Świętych i Aniołów. Ja, Jan Paweł II będę się modlił z wami a dobry Bóg przyjdzie wam z pomocą. Błogosławię wszystkich, którzy staną do walki ze złem.

Orędzia pochodzą z książki " U źródeł Bożego Miłosierdzia" Tom II
>>>
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
601
Jezus Chrystus Jest Bogiem, Jemu się należy największe uwielbienie przez człowieka. Ludzie żyją tak, jakby grzechu nie było i tu największa przepaść przed człowiekiem.
WŁADYSŁAW KRÓL shares this
20
Amen. Amen. Amen.