Ja, Jan Paweł II wołam do wszystkich narodów - wróćcie do Boga, zacznijcie żyć Bogiem. Ja wiem co …

Papież Jan Paweł II po śmierci mówi do siostry Zofii Grochowskiej - założycielki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego : siostra Zofia…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
601
Jezus Chrystus Jest Bogiem, Jemu się należy największe uwielbienie przez człowieka. Ludzie żyją tak, jakby grzechu nie było i tu największa przepaść przed człowiekiem.
WŁADYSŁAW KRÓL shares this
20
Amen. Amen. Amen.