Clicks759
Stylita
19

Svědkové Jehovovi

Petr Jílek
Svědkové Jehovovi

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi vznikla mezi léty 1870–1879 v USA ve státě Pensylvánie. Na počátku se nazývala „Mezinárodní sdružení vážných badatelů Bible“, nicméně v roce 1931 byla přejmenována na „Svědkové Jehovovi“. Hlavním zakladatelem byl Charles Taze Russell (1852-1916), který napsal mnoho knih, včetně svazků pod názvem Studia písem. Tvrdil, že žádný člověk nemůže pochopit Bibli bez těchto knih. Russell byl vysoce postavený svobodný zednář, templářský rytíř a Rothschildův přítel.
Právník Joseph Franklin Rutherford se v roce 1917 stal druhým prezidentem biblické společnosti Strážná věž. Rutherford se též upnul na další termín konce světa, který měl podle něj nastat v roce 1925. Psal, že v roce 1925 budou vzkříšeni Abrahám, Jákob, Izák a další věrní starozákonní muži, kteří budou vládnout v pozemském Ráji. Posledním konkrétním datem pro konec světa byl podle Strážné věže rok 1975.
Písmo nás však informuje jinak: „O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“
Mk 13,32
Současné vedení Strážné věže řídí 8 lidí, kteří rozhodují prakticky o všem a tito lidé mají právo vysvětlovat Písmo. Svědkové Jehovovi mají tak pevnou mezinárodní organizaci s miliony členů. V České republice bylo před několika lety asi 15 000 členů této organizace. Zaměřují se na zprávu o Božím království a konci světa.
Strážná věž byla a je doménou podivných proroků, před kterými nás varoval již Kristus. Dle starších informací:
1. Nevěří v Trojjediného Boha. Nevěří, že Ježíš Kristus a Duch Svatý je Bůh.
2. Ježíš je pro ně nižší bůh. Ježíš je podle nich stvořený anděl Michael, který není hoden k modlitbě ani uctívání.
3. Duch Svatý je pro ně činná neosobní síla, ne osoba. Duch Svatý podle Jehovistů byl v lidech pouze v minulosti, ne dnes.
4. Opovrhují křížem, který považují za pohanský symbol používaný odpadlým křesťanstvím. Proto učí, že Ježíš nezemřel na kříži, ale na kolmém kůlu. Ježíšovo tělo Otec Bůh rozložil a zlikvidoval. Poté byl Bohem stvořen a zhmotnil se v různých tělech, aby přesvědčil lidi, že byl skutečně vzkříšen. Poté se vrátil ke svému Otci v nebesích, kde se opět stal archandělem Michaelem.
5. Až nastane druhý příchod Ježíše Krista, Ježíš zabije všechny lidi, kromě Svědků Jehovových. Tvrdí, že 144 000 Svědků Jehovových mají zajištěné místo v Nebi. Lidi, kteří se narodili po roce 1914, budou obnovovat Zemi a připraví jí pro věčnost. Všichni ostatní se poté rozhodnou, zda budou chtít žít s Bohem či ne.
Ko 2,6-9: „Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství,“
Svědkové Jehovovi mají mnoho zákazů a nařízení a jejich členové dle starších informací nesmí:
1. Slavit narozeniny, Vánoce, den matek, den zamilovaných apod.
2. Odříkávat žádný slib věrnosti.
3. Zpívat národní hymnu nebo zdravit vlajku.
4. Číst kritiku organizace Strážná věž.
5. Stýkat se s bývalými členy.
6. Chodit do kostela.
7. Navštěvovat jiné náboženské organizace.
8. Angažovat se v politickém životě.
9. Vstoupit do vojenské služby.
10. Přijímat krevní transfúzi. Mohou ale přijímat krevní plazmu. To se nedávno změnilo.
11. Neuznávají žádnou pozemskou vládu.
12. Děti svědků Jehovových si nesmí hrát s ostatními dětmi, protože ti jsou považováni za špatnou společnost.
13. Bibli musí studovat přes výklad. Správným výkladem jsou výhradně materiály Strážné věže.
Jejich Strážná věž proto vydala svou vlastní verzi Bible nazvanou Překlad nového světa. Tento překlad je ale velmi vzdálený tomu, co je v řeckých a hebrejských originálech. Rovněž praktikují nebiblický křest což je sice ponořením do vody, ale nekřtí Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého tak, jak stojí v Písmu.
Obrázky: Charles Taze Russell (starší pán s vousy) a jeho hrobka se zednářskými atributy; Joseph Franklin Rutherford.
(zdroj fb)apredsasatoci
Čítať Bibliu bez svätých otcov je veľká opovazlivost a drzosť!
Miroslav Petrů
Osobněecítím se na teologické diskuse. Nicméně mám pocit, že je třeba ji odmaterializovat. A ponechat v této oblasti závoj tajemna pro každého jednoho.
Laco Bajzo
V tisícročné kráľovstvo na zemi po porazení antikrista veria aj niektoré iné sekty. Bludný výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala kap.20 Zj. sv.Jan
U.S.C.A.E.
však to písal už svätý Pavol že roztržky a bludy budú aby sa osvedčila Pravá Viera u Veriacich však už posledné Kánonické Evanjelium ide proti gnosticizmu
Martina Bohumila Lutherová
Vidíš aspoń co vše má na svědomí ta která si
umínila, že je jediná samospasitelná. Nadělala
toli nešvaru mezi lidmi i národy. Nedělala
jak si přál pán Ježíš : Jděte a dělejte mi učedníky
v každém národě - šla ,ale i s armádou -
nadělal pekelníky. A to je moc špatné, proto
skončila jak píše sv. Jan ve Zj 17kap.
Byly mezi nimi a jsou lidé Bohumilí plni Boha,
ale ti trpí....
sekul
Jednou z příčin toho jsou protestatská dogmata:
- Sola gratia - člověk je ze své podstaty špatný a ospravedlnění nedosahuje dobrými skutky, ale výhradně skrze milost Boží. - To vedlo k nauce o predestinaci a k elitářství.
- Sola fide - člověk není ospravedlněn tím co koná, ale pouhou vírou v Boha (dobré skutky nejsou podmínkou, ale důsledkem). - To vedlo k individualismu, důrazu na osobní …More
Jednou z příčin toho jsou protestatská dogmata:
- Sola gratia - člověk je ze své podstaty špatný a ospravedlnění nedosahuje dobrými skutky, ale výhradně skrze milost Boží. - To vedlo k nauce o predestinaci a k elitářství.
- Sola fide - člověk není ospravedlněn tím co koná, ale pouhou vírou v Boha (dobré skutky nejsou podmínkou, ale důsledkem). - To vedlo k individualismu, důrazu na osobní vlastnictví a potlačilo soucit a milosrdenství.
- Sola scriptura - odmítá církevní tradici a tvrdí, že jen samotná bible je měřítkem pravé křesťanské víry. - To vedlo k vlastním výkladům bible a roztříštěnosti do stovek církví.
Martina Bohumila Lutherová
Jen si pochvalujete. Poslední slovo však nebude vaše.
štefan161
Sekul....ja by som si rád pozrel teda tú tradíciu.
Je niekde spísaná?

Keď v prvých storočiach neverili, že Mária matka Ježišova je nanebovzatá, alebo že by bola počatá nepoškvrnene, mali zlú tradíciu?
Keď prišlo učenie o očistci v 13.st. na Lyonský koncil aká bola dovtedy tradícia?
Špeciálne rímske kňazstvo vzniklo až po lateranskom koncile. To isté omša. Aké mali dovtedy tradície?

Rkc tradície…More
Sekul....ja by som si rád pozrel teda tú tradíciu.
Je niekde spísaná?

Keď v prvých storočiach neverili, že Mária matka Ježišova je nanebovzatá, alebo že by bola počatá nepoškvrnene, mali zlú tradíciu?
Keď prišlo učenie o očistci v 13.st. na Lyonský koncil aká bola dovtedy tradícia?
Špeciálne rímske kňazstvo vzniklo až po lateranskom koncile. To isté omša. Aké mali dovtedy tradície?

Rkc tradície sú vymyslené pápežské bájky, vhodné na ovládanie ľudí. Každý pápež si tie tradície menil ako mu vyhovovalo.
Martina Bohumila Lutherová
Děkuji. A uplně poslední slovo bude mít Bůh což poznávám
už nyní podle směru kterým se jejich matka -nevěstka antikrista
ubírá....
U.S.C.A.E.
to je ako s tým že svätý Augustín nikde nepomínal Omšu alebo Pápežstvo štefan? samozrejme že spomenul oboje spisy nie sú preložené len do slovenčiny alebo čestiny a spomenutie Omše vlastne je 😊
U.S.C.A.E.
6. Čo sa stalo s nespísaným učením Pána Ježiša a apoštolov?

Cirkev starostlivo prechovávala toto učenie v dejinnom odkaze nazývanom Tradícia. Dokonca aj protestantský preklad Biblie učí, že množstvo Božích právd bolo odovzdávaných ústne.

2Tes 2, 15: „Tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa podania, ktorému ste sa učili od nás ústne alebo listovne.

2Tim 2, 2: „A čo si počul odo mňa pred …More
6. Čo sa stalo s nespísaným učením Pána Ježiša a apoštolov?

Cirkev starostlivo prechovávala toto učenie v dejinnom odkaze nazývanom Tradícia. Dokonca aj protestantský preklad Biblie učí, že množstvo Božích právd bolo odovzdávaných ústne.

2Tes 2, 15: „Tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa podania, ktorému ste sa učili od nás ústne alebo listovne.

2Tim 2, 2: „A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných.

Komentár: Je teda nutné brať ohľad nielen na Písmo sv., ale aj na iné pramene podania, aby sme dosiahli Kristovej pravdy. Vyznania založené „výhradne na Biblii“ sú teda nutne neúplné.

christianitas.sk/…smo-dvadsatpat-otazok-a-odpovedi-k-sola-scriptura/
štefan161
Mike, prečo sa chceš silou mocou radiť medzi tých, ktorí potrebujú nepísané učenie?

Radím ti dobre. Zarad sa medzi tých, ktorým stačí Pánovo "JE NAPÍSANÉ"

To čo nie je napísané,bolo určené len pre konkrétnych ľudí.
U.S.C.A.E.
ale ako táto sofistika vylučuje že sväté Písmo NIE JE jediný prameň no nijak ak sa mám riadiť napísaným musím uznávať aj iný prameň ako písané Božie slovo

len čo robili dovtedy kým to napísané vzniklo vtedy muselo stačiť povedané čiže je to v istom zmysle dokonca naopak ešte aj v tom úryvku je jasné poradie najprv hlásali ústne potom písal

väčšina Apoštolov nič nenapísala
štefan161
Mike...ale....
2Tim 3:16-17: "Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo."
Písmo samé o sebe tvrdí, že je dostatočné. Načo riskovat?
U.S.C.A.E.
v Písme svätom sa tvrdí že je inšpirované a netreba k nemu nič dopisovať a zároveň v ňom je že nie je jediným prameňom ono sa to nevylučuje lebo slovo Božie nie je iba Biblia ale aj tradovaná časť ono v skutočnosti tradované učenie bolo PRED zapísaním zapísanie vzniklo neskôr ako hlásanie a on niekto musel určiť aké Knihy do nej patria a jeden dôležitý prvok bola tradícia ktoré spisy sú apoštolské …More
v Písme svätom sa tvrdí že je inšpirované a netreba k nemu nič dopisovať a zároveň v ňom je že nie je jediným prameňom ono sa to nevylučuje lebo slovo Božie nie je iba Biblia ale aj tradovaná časť ono v skutočnosti tradované učenie bolo PRED zapísaním zapísanie vzniklo neskôr ako hlásanie a on niekto musel určiť aké Knihy do nej patria a jeden dôležitý prvok bola tradícia ktoré spisy sú apoštolské

to nie je risk keď je jasne napísané že bez ústneho podania je učenie nekompletné to by im nezdôrazňoval že sa majú držať ústneho podania a v Misijnom príkaze Apoštolom nie je o písanom slove Božom dokonca ani zmienka Knihy NZ sú súhrn tam nie je všetko ono Tradícia je uchovaná v obradoch a tak podobne a už je aj zapísaná ale nie všetko je zapísané a úkony sa uchovávajú ich konaním
Martina Bohumila Lutherová
had
U.S.C.A.E.
áno ja som had ktorý súčasne uznáva pravoslávie ktoré sa až štíti niečo primárne dokazovať z Písma svätého a súčasne protestantizmus ktorý vyznáva len Písmo 😊 však bez elementu tradovania by sme nevedeli ktoré Knihy tvoria Kánon NZ ani tie ktoré ste si ponechali ono ich "v obehu" kolovalo viac ako je ustálený a vybratý Kánon a nie nebol ustanovený na Tridentskom koncile ale v roku 397 a odvtedy …More
áno ja som had ktorý súčasne uznáva pravoslávie ktoré sa až štíti niečo primárne dokazovať z Písma svätého a súčasne protestantizmus ktorý vyznáva len Písmo 😊 však bez elementu tradovania by sme nevedeli ktoré Knihy tvoria Kánon NZ ani tie ktoré ste si ponechali ono ich "v obehu" kolovalo viac ako je ustálený a vybratý Kánon a nie nebol ustanovený na Tridentskom koncile ale v roku 397 a odvtedy sa Kánon celej Biblie opakovane potvrdzoval jasne pred Tridentským naposledy na prvom Vatikánskom koncile
Václav Lukeš
to štefan161
Církevní tradice byly původně i listy sv Pavla.
Dokud církev neměla psaná evangelia, kázání apoštolů, jejichž původ byl u Pána Ježíše, společnou tradici vytvářelo. Později církev začala používat princip apoštolské posloupnosti – řada biskupů spojených s apoštoly, kteří učili to co je naučil Kristus.
Později byl přijat kánon, který aby mohl být obecně přijatý, musel být také přijatý …More
to štefan161
Církevní tradice byly původně i listy sv Pavla.
Dokud církev neměla psaná evangelia, kázání apoštolů, jejichž původ byl u Pána Ježíše, společnou tradici vytvářelo. Později církev začala používat princip apoštolské posloupnosti – řada biskupů spojených s apoštoly, kteří učili to co je naučil Kristus.
Později byl přijat kánon, který aby mohl být obecně přijatý, musel být také přijatý apoštolskou tradicí. Časem vznikla potřeba koncilů, kde hledali lepší definice pojmů na obranu proti sporům. Tehdy vzniklo i krédo jehož nedílnou součástí bylo panenství Panny Marie.
štefan161
Václav Lukeš,,,,určite?
Potom asi tvrdíš, že tomu rozumiieš lepšie ako sv.Peter, ktorý tvrdí, že Pavlove listy sú súčasťou sv. Písma,

2. Pt, 3,14... Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji. 15 A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná, 16 tak ako vo …More
Václav Lukeš,,,,určite?
Potom asi tvrdíš, že tomu rozumiieš lepšie ako sv.Peter, ktorý tvrdí, že Pavlove listy sú súčasťou sv. Písma,

2. Pt, 3,14... Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji. 15 A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná, 16 tak ako vo všetkých listoch, keď v nich o tomto hovorí. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu