Stylita
19759
apredsasatoci
Čítať Bibliu bez svätých otcov je veľká opovazlivost a drzosť!
Miroslav Petrů
Osobněecítím se na teologické diskuse. Nicméně mám pocit, že je třeba ji odmaterializovat. A ponechat v této oblasti závoj tajemna pro každého jednoho.
Laco Bajzo
V tisícročné kráľovstvo na zemi po porazení antikrista veria aj niektoré iné sekty. Bludný výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala kap.20 Zj. sv.Jan
U.S.C.A.E.
však to písal už svätý Pavol že roztržky a bludy budú aby sa osvedčila Pravá Viera u Veriacich však už posledné Kánonické Evanjelium ide proti gnosticizmu
Martina Bohumila Lutherová
Vidíš aspoń co vše má na svědomí ta která si
umínila, že je jediná samospasitelná. Nadělala
toli nešvaru mezi lidmi i národy. Nedělala
jak si přál pán Ježíš : Jděte a dělejte mi učedníky
v každém národě - šla ,ale i s armádou -
nadělal pekelníky. A to je moc špatné, proto
skončila jak píše sv. Jan ve Zj 17kap.
Byly mezi nimi a jsou lidé Bohumilí plni Boha,
ale ti trpí....
sekul
Jednou z příčin toho jsou protestatská dogmata:
- Sola gratia - člověk je ze své podstaty špatný a ospravedlnění nedosahuje dobrými skutky, ale výhradně skrze milost Boží. - To vedlo k nauce o predestinaci a k elitářství.
- Sola fide - člověk není ospravedlněn tím co koná, ale pouhou vírou v Boha (dobré skutky nejsou podmínkou, ale důsledkem). - To vedlo k individualismu, důrazu na osobní …More
Jednou z příčin toho jsou protestatská dogmata:
- Sola gratia - člověk je ze své podstaty špatný a ospravedlnění nedosahuje dobrými skutky, ale výhradně skrze milost Boží. - To vedlo k nauce o predestinaci a k elitářství.
- Sola fide - člověk není ospravedlněn tím co koná, ale pouhou vírou v Boha (dobré skutky nejsou podmínkou, ale důsledkem). - To vedlo k individualismu, důrazu na osobní vlastnictví a potlačilo soucit a milosrdenství.
- Sola scriptura - odmítá církevní tradici a tvrdí, že jen samotná bible je měřítkem pravé křesťanské víry. - To vedlo k vlastním výkladům bible a roztříštěnosti do stovek církví.
Martina Bohumila Lutherová
Jen si pochvalujete. Poslední slovo však nebude vaše.
štefan161
Sekul....ja by som si rád pozrel teda tú tradíciu.
Je niekde spísaná?

Keď v prvých storočiach neverili, že Mária matka Ježišova je nanebovzatá, alebo že by bola počatá nepoškvrnene, mali zlú tradíciu?
Keď prišlo učenie o očistci v 13.st. na Lyonský koncil aká bola dovtedy tradícia?
Špeciálne rímske kňazstvo vzniklo až po lateranskom koncile. To isté omša. Aké mali dovtedy tradície?

Rkc tradície…More
Sekul....ja by som si rád pozrel teda tú tradíciu.
Je niekde spísaná?

Keď v prvých storočiach neverili, že Mária matka Ježišova je nanebovzatá, alebo že by bola počatá nepoškvrnene, mali zlú tradíciu?
Keď prišlo učenie o očistci v 13.st. na Lyonský koncil aká bola dovtedy tradícia?
Špeciálne rímske kňazstvo vzniklo až po lateranskom koncile. To isté omša. Aké mali dovtedy tradície?

Rkc tradície sú vymyslené pápežské bájky, vhodné na ovládanie ľudí. Každý pápež si tie tradície menil ako mu vyhovovalo.
Martina Bohumila Lutherová
Děkuji. A uplně poslední slovo bude mít Bůh což poznávám
už nyní podle směru kterým se jejich matka -nevěstka antikrista
ubírá....
U.S.C.A.E.
to je ako s tým že svätý Augustín nikde nepomínal Omšu alebo Pápežstvo štefan? samozrejme že spomenul oboje spisy nie sú preložené len do slovenčiny alebo čestiny a spomenutie Omše vlastne je 😊
U.S.C.A.E.
6. Čo sa stalo s nespísaným učením Pána Ježiša a apoštolov?

Cirkev starostlivo prechovávala toto učenie v dejinnom odkaze nazývanom Tradícia. Dokonca aj protestantský preklad Biblie učí, že množstvo Božích právd bolo odovzdávaných ústne.

2Tes 2, 15: „Tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa podania, ktorému ste sa učili od nás ústne alebo listovne.

2Tim 2, 2: „A čo si počul odo mňa pred …More
6. Čo sa stalo s nespísaným učením Pána Ježiša a apoštolov?

Cirkev starostlivo prechovávala toto učenie v dejinnom odkaze nazývanom Tradícia. Dokonca aj protestantský preklad Biblie učí, že množstvo Božích právd bolo odovzdávaných ústne.

2Tes 2, 15: „Tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa podania, ktorému ste sa učili od nás ústne alebo listovne.

2Tim 2, 2: „A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných.

Komentár: Je teda nutné brať ohľad nielen na Písmo sv., ale aj na iné pramene podania, aby sme dosiahli Kristovej pravdy. Vyznania založené „výhradne na Biblii“ sú teda nutne neúplné.

christianitas.sk/…smo-dvadsatpat-otazok-a-odpovedi-k-sola-scriptura/
štefan161
Mike, prečo sa chceš silou mocou radiť medzi tých, ktorí potrebujú nepísané učenie?

Radím ti dobre. Zarad sa medzi tých, ktorým stačí Pánovo "JE NAPÍSANÉ"

To čo nie je napísané,bolo určené len pre konkrétnych ľudí.
U.S.C.A.E.
ale ako táto sofistika vylučuje že sväté Písmo NIE JE jediný prameň no nijak ak sa mám riadiť napísaným musím uznávať aj iný prameň ako písané Božie slovo

len čo robili dovtedy kým to napísané vzniklo vtedy muselo stačiť povedané čiže je to v istom zmysle dokonca naopak ešte aj v tom úryvku je jasné poradie najprv hlásali ústne potom písal

väčšina Apoštolov nič nenapísala
štefan161
Mike...ale....
2Tim 3:16-17: "Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo."
Písmo samé o sebe tvrdí, že je dostatočné. Načo riskovat?
U.S.C.A.E.
v Písme svätom sa tvrdí že je inšpirované a netreba k nemu nič dopisovať a zároveň v ňom je že nie je jediným prameňom ono sa to nevylučuje lebo slovo Božie nie je iba Biblia ale aj tradovaná časť ono v skutočnosti tradované učenie bolo PRED zapísaním zapísanie vzniklo neskôr ako hlásanie a on niekto musel určiť aké Knihy do nej patria a jeden dôležitý prvok bola tradícia ktoré spisy sú apoštolské …More
v Písme svätom sa tvrdí že je inšpirované a netreba k nemu nič dopisovať a zároveň v ňom je že nie je jediným prameňom ono sa to nevylučuje lebo slovo Božie nie je iba Biblia ale aj tradovaná časť ono v skutočnosti tradované učenie bolo PRED zapísaním zapísanie vzniklo neskôr ako hlásanie a on niekto musel určiť aké Knihy do nej patria a jeden dôležitý prvok bola tradícia ktoré spisy sú apoštolské

to nie je risk keď je jasne napísané že bez ústneho podania je učenie nekompletné to by im nezdôrazňoval že sa majú držať ústneho podania a v Misijnom príkaze Apoštolom nie je o písanom slove Božom dokonca ani zmienka Knihy NZ sú súhrn tam nie je všetko ono Tradícia je uchovaná v obradoch a tak podobne a už je aj zapísaná ale nie všetko je zapísané a úkony sa uchovávajú ich konaním
Martina Bohumila Lutherová
had
U.S.C.A.E.
áno ja som had ktorý súčasne uznáva pravoslávie ktoré sa až štíti niečo primárne dokazovať z Písma svätého a súčasne protestantizmus ktorý vyznáva len Písmo 😊 však bez elementu tradovania by sme nevedeli ktoré Knihy tvoria Kánon NZ ani tie ktoré ste si ponechali ono ich "v obehu" kolovalo viac ako je ustálený a vybratý Kánon a nie nebol ustanovený na Tridentskom koncile ale v roku 397 a odvtedy …More
áno ja som had ktorý súčasne uznáva pravoslávie ktoré sa až štíti niečo primárne dokazovať z Písma svätého a súčasne protestantizmus ktorý vyznáva len Písmo 😊 však bez elementu tradovania by sme nevedeli ktoré Knihy tvoria Kánon NZ ani tie ktoré ste si ponechali ono ich "v obehu" kolovalo viac ako je ustálený a vybratý Kánon a nie nebol ustanovený na Tridentskom koncile ale v roku 397 a odvtedy sa Kánon celej Biblie opakovane potvrdzoval jasne pred Tridentským naposledy na prvom Vatikánskom koncile
Václav Lukeš
to štefan161
Církevní tradice byly původně i listy sv Pavla.
Dokud církev neměla psaná evangelia, kázání apoštolů, jejichž původ byl u Pána Ježíše, společnou tradici vytvářelo. Později církev začala používat princip apoštolské posloupnosti – řada biskupů spojených s apoštoly, kteří učili to co je naučil Kristus.
Později byl přijat kánon, který aby mohl být obecně přijatý, musel být také přijatý …More
to štefan161
Církevní tradice byly původně i listy sv Pavla.
Dokud církev neměla psaná evangelia, kázání apoštolů, jejichž původ byl u Pána Ježíše, společnou tradici vytvářelo. Později církev začala používat princip apoštolské posloupnosti – řada biskupů spojených s apoštoly, kteří učili to co je naučil Kristus.
Později byl přijat kánon, který aby mohl být obecně přijatý, musel být také přijatý apoštolskou tradicí. Časem vznikla potřeba koncilů, kde hledali lepší definice pojmů na obranu proti sporům. Tehdy vzniklo i krédo jehož nedílnou součástí bylo panenství Panny Marie.
štefan161
Václav Lukeš,,,,určite?
Potom asi tvrdíš, že tomu rozumiieš lepšie ako sv.Peter, ktorý tvrdí, že Pavlove listy sú súčasťou sv. Písma,

2. Pt, 3,14... Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji. 15 A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná, 16 tak ako vo …More
Václav Lukeš,,,,určite?
Potom asi tvrdíš, že tomu rozumiieš lepšie ako sv.Peter, ktorý tvrdí, že Pavlove listy sú súčasťou sv. Písma,

2. Pt, 3,14... Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji. 15 A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná, 16 tak ako vo všetkých listoch, keď v nich o tomto hovorí. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu