Clicks1.1K

Byzantine chant: Lament for Constantinople: Ο Θεός ήλθοσαν έθνη/ O Lord the heathen are come

Lament nad Konstantynopolem autorstwa Manuela Chrysaphesa, kompozytora muzyki cerkiewnej.
Nieprzejednany Wstecznik
W tym trudnym czasie prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.