Pandémia na Slovensku odhalila, okrem iného, koľko biskupov a kňazov je ešte stále aktívne činných v Pacem in terris

Pandémia na Slovensku odhalila, okrem iného, koľko biskupov a kňazov je ešte stále aktívne činných v Pacem in terris.
Súčasná generácia biskupov a kňazov sa k veriacim už od samého začiatku tzv. pandémie začala chovať presne tak, ako sa voči Cirkvi a veriacim chovali príslušníci ŠTB a Pacem in terris v období vlády komunistov a boľševikov
Slovensko zažíva priam bezprecedentné útoky na Ježiša Krista, Katolícku cirkev a veriacich. Všetko to začalo znesvätením Božieho chrámu Baziliky sv. Petra vo Vatikáne na jeseň 2019 Pachamamou. V tom čase na Slovensku prebiehala modlitbová kampaň za odmietnutie Istanbulskému dohovoru.

Táto kampaň dopadla vďaka Bohu úspešne a Národná rada SR hlasovala za odvolanie podpisu a odmietnutie tohto dokumentu, v ktorom ani tak nešlo o zabránenie diskriminácie žien, ale o to, aby sa rafinovaným spôsobom presadila na Slovensku, zasväteného Sedembolestnej Panne Márii, indoktrinácia genderideológie do všetkých sfér spoločenského života.

Veľkú zásluhu na tejto úspešnej modlitbovej kampani ktorá prebehla na celom Slovensku má Boží prorok vdp. Marián Kuffa, ktorého spočiatku v tejto kampani podporovala aj celá Konferencia biskupov Slovenska. Že išlo naozaj o veľa, nasvedčujú aj eštebácko-pacistické maniere v závere tohto procesu, kde došlo až k podlým útokom a ťažkým obvineniam voči jeho osobe. Za týmto útokom voči vdp Kuffovi stoja (nám zatiaľ neznáme) štyri osoby, ktorých mená biskup Sečka osobne oznámil Orlovi zo žakovskej fary. Svoj podiel viny na tom má žiaľ aj dnes už nebohý biskup Sečka, ktorý sa ku vdp. M. Kuffovi zachoval podobne ako jeho predchodca biskup Alexander Párvy k Otcovi národa Msgr. Andrejovi Hlinkovi.

Ale napriek týmto podlým útokom antikristových služobníkov a eštbácko-pacistických štruktúr infiltrovaných do KBS, Pán Boh dal Slovákom tú milosť, že NRSR odmietla tento Istanbulský dohovor. To bol veľký zázrak a milosť, ktorej sa nám dostalo.

Po tomto úspešnom zápase slovenských katolíkov, ktorí sa pod vedením odvážneho Božieho služobníka vdp. Mariána Kuffu a s ružencom v ruke postavili na odpor extrémistickým zástancom bojového ateizmu na obranu slovenského národa pred diabolskou genderideológiou, prišla na scénu korona. Tento Boží trest za znesvätenie Baziliky sv. Petra vo Vatikáne zasiahol celý svet a nevyhla sa mu ani naša vlasť, zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska. Zaujímavé na tom všetkom je, že najtvrdšie útoky na Boha a Cirkev sa udiali práve na Slovensku.

Ešte skôr, ako by sa na celom Slovensku pozatvárali reštaurácie, fabriky, automobilky, obchodné centrá, supermarkety, alebo školy, s „požehnaním“ KBS sa na celom Slovensku pozatvárali kostoly. To sa nestalo nikde na svete! Eštebacko-pacistické štruktúry nechali z kostolov odstrániť aj svätenú vodu, ktorá o. i. aj dezinfikuje, a zaútočili na sviatosti a to predovšetkým na Eucharistiu. Vedia totiž veľmi dobre, že Cirkev žije z Eucharistie, ako to pripomenul celej Cirkvi v roku 2003 aj sv. pápež Ján Pavol II. svojej poslednej encyklike Ecclesia de Eucharistia. Znesväcovanie Eucharistie, jej podávanie do rúk, je priamy útok na Boha a tisícročnú Tradíciu Cirkvi. Koľko ľudí na Slovensku zomrelo bez prijatia sviatostí pomazania chorých, svätej spovede a Eucharistie sa ťažko niekedy dozvieme.

Táto tzv. pandémia na Slovensku o. i. odhalila, koľko biskupov a kňazov je ešte stále aktívne činných v Pacem in terris. Súčasná generácia biskupov a kňazov sa k veriacim už od samého začiatku tzv. pandémie začala chovať presne tak, ako sa voči Cirkvi a veriacim chovali príslušníci ŠTB a Pacem in terris v období vlády komunistov a boľševikov.

Vrcholom je aj fakt, že sa takým Božím prorokom, ako sú Vdp. Marián Kuffa a Vdp. Matúš Fuchs bráni hlásať evanjelium Ježiša Krista veriacim na celom Slovensku. Boľševici z ÚVKSČ v minulosti brali kňazom štátny súhlas a „boľševici“ z KBS ich bránia evanjelizovať už aj cez média.

Ich kázne na sociálnych sieťach mali a majú obrovskú sledovanosť a pre dobro veriacich je lepšie, ak počúvajú ich kázne, ako bludy, ktorá sa šíria, žiaľ, aj cez TV Lux. Pán Ježiš Kristus prijal každého, kriesil mŕtvych, a liečil každú chorobu a neduh, vrátane malomocenstva. No dnes sa do kostolov nedostanú ani zdraví – ak nemajú covid pas.

Bezprecedentné zatváranie kostolov, znesväcovanie sviatosti Eucharistie, zatváranie kostolov počas sviatkov Narodenia Krista Pána, či umučenia a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista – bez odporu biskupov a kňazov (česť výnimkám), tak, ako sa to deje na Slovensku, nemá vo svete obdobu.

Preto sa nečudujme, že útoky na Boha a Cirkev začínajú naberať aj iné, ostrejšie kontúry.
Po posprejovaní kláštorov a kostolov uršulínok, kapucínov, jezuitského kostola ale aj milosrdných bratov v Bratislave hanlivými nápismi, sa začína pritvrdzovať. Po streľbe na kostol v Dúbravke sme už zažili aj inzultáciu kňaza slúžiaceho svätú omšu v Bardejove a rozbíjanie okien na kostole priamo počas svätej omše v Senici.

Na rad sa dostal už aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Aj keď ide zatiaľ len o verbálny útok extrémistického zástancu bojového ateizmu a novinára z denníka Sme, ktorý jeho a jemu podobných extrémistov zastrešuje, nemali by to páni biskupi podceňovať. Aj v tomto prípade mlčí naša „tzv. kresťanská vláda“, premiér zo Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, i prezidentka, a vyzerá to tak, že sa neozve nikto ani z iných cirkví a náboženských spoločností. Nech je naším biskupom útechou aspoň to, že na obranu pána biskupa spustili petíciu aspoň weby, ktoré paradoxne heretik a hovorca KBS M. Kramara, vraj v mene našich pastierov, označil za dezinformačné. Aj málo býva niekedy veľa.

Ak sa má na Slovensku niečo zmeniť, a ak už si nikto, ani vláda Slovenskej republiky nectí rozhodnutie Ústavného súdu zo dňa 8. 12. 2021 (Nepoškvrneného Srdca Panny Márie), ktoré vyšlo v zbierke zákonov 31. 12. 2021, tak od dnešného dňa neplatí zákaz zhromažďovania sa. Preto by otcovia biskupi mali čím skôr zvolať veriacich z celého Slovenska do Šaštína, alebo do Levoče na odprosujúce pobožnosti za všetky urážky Božieho majestátu, Eucharistického Krista a Božích chrámov, ktoré sa im za posledné dva roky dostalo a pomodliť sa modlitbu zasvätenia Slovenska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Potom sa snáď Pán Boh nad nami zmiluje.

Boh žehnaj Slovensko.
Anton Čulen

Pandémia na Slovensku odhalila, okrem iného, koľko biskupov a kňazov je ešte stále aktívne činných v Pacem in terris
janhalcak shares this
739
MilanJan
Sláva ISUSU CHRISTU! :

Pán Čulen, čomu sa chcú Slováci ešte čudovať???... čomu?.....Ja sa pýtam, kedy bolo to Slovensko zasvätené sedembolestnej Bohorodici ? Kedy prosím ?? Snáď nemyslíte v r. 2017 v Nitre... Tam sa slobodomurársky cirkevník vysmial CHRISTOVI , z ľudí urobil ešte väčšie mulice ako sú . .. no a všetko je ok, že . Každý je spokojný..., len tak dalej a Slovákov prebudia asi už …More
Sláva ISUSU CHRISTU! :

Pán Čulen, čomu sa chcú Slováci ešte čudovať???... čomu?.....Ja sa pýtam, kedy bolo to Slovensko zasvätené sedembolestnej Bohorodici ? Kedy prosím ?? Snáď nemyslíte v r. 2017 v Nitre... Tam sa slobodomurársky cirkevník vysmial CHRISTOVI , z ľudí urobil ešte väčšie mulice ako sú . .. no a všetko je ok, že . Každý je spokojný..., len tak dalej a Slovákov prebudia asi už len ruské zirkóny, keďže sa nechcú prebudiť na smrtiace ihly Pfizeru a ostatných diablov....Slovákom nestačí to, že Pfizer dostal davnejšie vysokú pokutu za experimenty na ľudoch, a teraz má na základe nariadenia federálneho súdu povinnosť zverejňovať 55 000 strán svojho satanského projektu genocídy ľudstva, a teda stačí si to len prečítať!! Popísali ste to dobre, chvála BOHU, ale treba zatiahnuť na hlbinu!!! A JPavla II bez výčitiek svedomia budeme nazývať svätým ??? to fakt? Len preto , že to tak vykonali satanáši z Vatikánskeho sodomského pelechu ????? Ak JP II bol svätý, potom aký bol arcibiskup M. Lefebrve ??? Boží prorok sa môže zrodiť aj na súčasnej fare..../ ako napr. Fuchs z obce Plaveč / , ale na fare nemôže ostať.... alebo si to len neviem predstaviť. Pretože ak niekto nasleduje CHRISTA, zákonite je prenasledovaný / až " po skalný útes, odkial by ho ľudia spolu s cirkevníkmi chceli zhodiť".../. Prenasledovanie pokračuje vylúčením / suspendovaním / resp. exkomunikovaním, to je cesta za CHRISTOM !!!!!!! No a samozrejme bez tých satanských peňazí, ktoré sú zakrvavené a pochádzajú z krádeže, lúpeže – viď obťažovanie ohlupnutých oviec , aby hádzali mince do mešca a to počas liturgie.....ved vzadu majú schránky na tzv. milodary, tak čo psychologicky vydierajú chudákov počas liturgie?!!! Nepovedal CHRISTOS svojim učeníkom, aby si na cestu nebrali nič, ani palicu, ani dvoje šiat ??? Ale to nepotrvá dlho! Ak chcú byť Slováci vyslobodení z poroby a kliadby, ktorú zoslali hlavne biskupi , kardináli, a vymetení ťuťovia zo seminárov a iní zapredanci satana, tak sa musia obrátiť priamo k ISUSOVI CHRISTOVI, odprosovať ho za všetky tieto urážky – ktoré ste aj vy spomenuli – pachamama, kolaborácia na NWO resete, biskupi a farári všetci musia verejne padnúť na kolená a odprosiť BOHA, ale aj ľudí za to že im znemožnili cestu k BOHU !!!! Taktiež musia odprosiť BOHA za urážky z r. 2017 z Nitry !!!! A chcem podotknúť, že musíme nazývať sväté to, čo je sväté ! A nie naopak, ako to robí satanská neviestka z Vatikánu na čele so vzdoropápežom – sodomským Bohorúhačom Bergogliom, ktorý vôbec nemá apoštolskú katolícku vieru !!!
Anton Čulen
Ďakujem. V tej Nitre som bol. Tiež sa mi to nepáčilo....
U.S.C.A.E.
Nie tak. Odhalila ako funguje neomodernizmus on sa tak nápadne podobá komunizmu že je to skoro jedno to nie je heréza to je multi heréza popiera fakticky všetko na čo si spomeniete Trojičnosť Boha čiže náuku ktorú vyprecizoval východ Eucharistickú náuku ktorú vyprecizoval západ aj Mariánsku Úctu ktorú rovnakým dielom rozvinul aj východ aj západ a takto by som mohol pokračovať však nadradenosť …More
Nie tak. Odhalila ako funguje neomodernizmus on sa tak nápadne podobá komunizmu že je to skoro jedno to nie je heréza to je multi heréza popiera fakticky všetko na čo si spomeniete Trojičnosť Boha čiže náuku ktorú vyprecizoval východ Eucharistickú náuku ktorú vyprecizoval západ aj Mariánsku Úctu ktorú rovnakým dielom rozvinul aj východ aj západ a takto by som mohol pokračovať však nadradenosť duchovnej moci nad svetskou leží pod drnom taký svätý Ambróz Milánsky alebo Pius VII sa musia v hrobe obracať ale to je tak "svet je kamarát a svetská moc" to povedzte nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi keď ho predhodili pilátovi ináč vtedy sa tiež spikli kvázi duchovenstvo a svetská moc proti Kristovi ono sa nič nemení
U.S.C.A.E.
nesúhlasím s tým že Cirkev nie je Svätá to je metafyzický pojem ona bola Svätou aj za zbabelého Libéria aj za laxného Honória keby svätosť Cirkvi záležala iba od ľudí tak nie je svätou nikdy a je v nej iba Bohorodička Panna Mária 😊
Hermenegild
Vďaka Bohu za kňazov, ktorí tomuto extrémizmu nepodľahli. Treba vyprosovať pre nich svetlo Ducha Svätého v tejto tmavej dobe "poslušnosti."
Róbert Nikoléni
Je to tak úpadok ktorý nemá obdobu od stredoveku!!
Hiwea
Arcb Bober koná úplne ako za komunizmu. Som zvedavá čím odôvodní biskup Bober svoje rozhodnutie. Ak tým, že máme TV LUX, potom by musel zrušiť všetky TV omše v jeho dieceze.
Peter(skala)
Peerfektne spracovaný článok o tom ako v skratke vystihuje priebeh cirkevného slobodomurarstva v Cirkvi od počiatku plandémie.

Ďakujem za výstižný suhrn udalostí a vysvetlení, nech maju veriaci jasno kto a prečo v Cirkvi "muruje"