Clicks70
MementoMori+++

Wybór dwunastu Apostołów

[1] I wezwawszy dwunastu uczniów swoich, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.
[2] A te są imiona dwunastu Apostołów: pierwszy Szymon, którego zowią Piotrem, i Andrzej, brat jego.
[3] Jakub, syn Zebedeuszowy i Jan, brat jego; Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz celnik, Jakub syn Alfeuszowy, i Tadeusz.
[4] Szymon Kananejczyk i Judasz Iszkariot, który go też zdradził.
[5] Tych dwunastu wysłał Jezus rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie zachodźcie i do miast samarytańskich nie wstępujcie.
[6] Ale raczej idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela.
[7] A idąc przepowiadajcie, mówiąc, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie.
[8] Chorych uzdrawiajcie,
zmarłych wskrzeszajcie, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie czarty. Darmoście wzięli, darmo dawajcie.
[9] Nie miejcie złota ani srebra, ani pieniędzy w trzosach swoich.
[10] Ani torby podróżnej, ani dwu sukien, ani sandałów, ani laski. Albowiem godzien jest robotnik strawy swojej.
Mt 10