Po prostu obowiązek

3 listopada 2022…
Konfederaci Korony Polskiej
Deo gratias !