Anton Čulen
92.4K

Občania Slovenska vyjadrujú podporu otcovi arcibiskupovi Jánovi Oroschovi nielen podpisom pod petíciu, ale aj svojimi komentármi

Občania Slovenska vyjadrujú podporu otcovi arcibiskupovi Jánovi Oroschovi nielen podpisom pod petíciu, ale aj svojimi komentármi.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým odvážnym občanom Slovenskej republiky za podpísanie petície, vyjadrenie solidarity, za vašu obranu Cirkvi a arcibiskupa Jána Oroscha.

Petíciu do dnešného dňa podpísalo na webe AZN 911 občanov SR a na webe Slovenskí katolíci 348 občanov SR. Spolu je to teda 1259 podpisov občanov SR.
Na Slovensku sa ešte stále hlási viac ako 50% občanov SR k viere.

Povzbudzujeme vás, pošlite prosím link na petíciu na všetky strany, zdieľajte na sociálnych sieťach, oslovte priateľov a známych, bráňme Cirkev a pastierov, čo ešte odvážne ohlasujú pravdu evanjelia Ježiša Krista, aby náš hlas v spoločnosti bolo aj skutočne počuť. Cirkev, verní a odvážni biskupi a kňazi teraz veľmi potrebujú cítiť podporu od nás veriacich! Je to tak potrebné, ako to snáď ešte nikdy v histórii nášho národa od čias sv. Cyrila a Metoda potrebné nebolo. Ak dnes umlčia Cirkev, kňazov a biskupov, čo nás ešte bránia. Kto sa nás zastane zajtra? Tu sú slová, ktoré mi dnes v tejto súvislosti napísal jeden kňaz.

PbJK!
Skoro každý deň nás špinia, osočujú, len preto lebo obhajujeme Božie práva a náuku cirkvi, bez akéhokoľvek zrieďovania a kompromisov.
Ak sme sa „zmýlili“ a padlo ospravedlnenie, dokonca zo strany KBS a arcibiskupa, prečo dennodenné útoky, diskreditácia cirkvi, delenie a pod.? Ibaže nás chceli umlčať.. a čo potom?! Kto nás obráni? Ak nebude už čo brániť?
Na vyháňanie len toľko: kto hovorí o vyháňaní, ten kto je nepriateľ cirkvi? Kto odmieta zjavenú Božiu pravdu? Kto nežije a nechce žiť podľa pravidiel Desatora? Aká manipulácia!
Veď Ježiš povedal na slová „tvrdá je to reč, kto to môže počúvať?“ – „Aj vy chcete odísť?…
J.


Petícia na podporu arcibiskupa Jána Oroscha: Pošlite prosím ďalej, zdieľajte na sociálnych sieťach, bráňme Cirkev a pastierov, čo odvážne ohlasujú pravdu evanjelia Ježiša Krista

Komentár: Biskup Orosch obhajuje Desatoro, ktoré dal Boh Mojžišovi, nielen pre Židov a kresťanov, ale pre všetkých ľudí všetkých čias. Kto bude žiť podľa Božích prikázaní, bude žiť, aj keď zomrie. Bude žiť v prítomnosti Boha. Človek je duchovno-telesná bytosť, má nesmrteľnú dušu. Jeho telo, aj keď zomrie, bude vzkriesené v Posledný deň. Kritici by sa mali tešiť, že im otec biskup hovorí pravdu, aby aj oni mohli žiť v pravde a neboli sklamaní, keď sa po skončení pozemského života ocitnú pred Božím súdom. T. P.
Komentár: Mons. Ján Orosch je našim arcibiskupom a je takým, akého my veriaci i naša cirkev na Slovensku potrebujeme. Je zástancom tradičných hodnôt, obhajcom rodiny a biskupom na správnom mieste v dôstojnom zastávaní úradu Ježiša Krista. Je nevyhnutné, potrebné, aby bol našim pastierom naďalej. L. K.

Komentár: PROSIM NAŠICH OTCOV BISKUPOV ABY BOLI VIAC AKTÍVNYMI AJ NAVONOK PRI OBHAJOVANI PRAVDY TAK AKO O. BISKUP OROSCH O. MORDEL ČI O. MARCIN…A ĎALŠÍ NAŠI KŇAZI. ..VĎAKA IM ZA ICH ODVAHU… A. C.

Komentár: Podpisujem túto peticíiu,lebo považujem za veľmi potrebné pevne štát za pravé učenie cirkvi.Neustalle útoky a zastrašovanie len svedčia ako sa zlo rozmáha. Ľ. B.
Komentár: Western evil is coming …P.G.
Komentár: súhlasím s arcibiskupom Oroschom M. R.
Komentár: Podporujem pána Biskupa. P. Z.

Komentár: Nesúhlasím s ideológiou LGBTI a ich útokom na morálnu čistotu. Otca biskupa si veľmi vážim a má moju plnú podporu. Ľ. O.
Komentár: Je to nemysliteľné aby človek ktorý povie svoj názor bol takto terorizovaní !!! P. Š.

Komentár: Áno podpisujem som veriacia A. G.
Komentár: Ak by aj niekto pochybil,treba brať do úvahy:kto z vás je bez viny,nech hodí do Teba kamen-zena .Všetko treba riešiť podľa svojho vedomia a svedomia. D. Ľ.

Komentár: Modlím sa za našich predstavených, lebo sme ako stádo bez pastiera. Ak oni pôjdu za Ježišom my ich budeme určite nasledovať. V opačnom prípade, nech je k nám všetkým Boh milostivý lebo zle dopadneme. L. G.
Komentár: Podpisujem, pretože nesúhlasím s tým čo sa deje v našom “demokratickom”štáte. Ľ. Š.

Komentár: Vnímam to celé tak, že média silne rozdeľujú spoločnosť a pretáčajú vyjadrenia kohokoľvek. List nebol adresovaný verejnosti, preto by som sa k nemu nechcela vyjadrovať, ale tiež to celé vnímam z hlbokého duchovného hľadiska. Vždy si kladiem otázku, kto som ja, aby som súdila kňaza, biskupa, arcibiskupa, pápeža, kto som ja? A keď sa pozriem do svojho vnútra stíchnem, myslím si, že to TICHO potrebujeme teraz všetci, TICHO v modlitbe, ani písanie, ani soc. siete to všetko nás oberá o čas modlit sa. AK chceme bojovať proti zlu, modlitba je tá najväčšia a najkrajšia „zbraň“, modlitbou dokážeme také veci meniť, lebo v modlitbe je BOH. Tiež si myslím, že by sme mali byť kresťania v jedno, ak sa budeme my rozdelovať, tažko sa píše, ale dnes sa všetci vyjadrujú, aj keď možno nie vždy je ich kompetencia na mieste. Potrebujeme vzývať Ducha Svätého, či je vždy potrebný náš názor, kedy máme byť ticho a modliť sa. Modlitba k Duchu Svätému, pýtať sa, robíme veci v súlade s Božou vôľou, chce toto od nás Náš Nebeský Otec, kde by bol Ježiš v takejto situácii? Ježiš, ktorý je Kráľ všetkých národov, veď on nás všetkých vykúpil svojou drahou krvou, všetkých nerobil delenie národov. Pokorený Ježiš na kríži zomiera za nás, na hlave má tŕňovú korunu, pre mňa znak, že veľmi trpel pre moje hriechy. Slovensko má úlohu (ako povedal Ján Pavol II.) ukázať vieru, ale ja osobne to vnímam tak, že oživme našu vieru v srdciach a pokľaknime pre živým Kristom, ktorý prebýva v Bohostánku a čaká… P. D.

Komentár: Otec Oroš hovorí evanieliovú Pravdu, ktorú svet nechce počuť J. H.
Komentár: Aby bol rovnaký meter na všetkých.V tomto prípade jednoznačne došlo k porušeniu listového tajomstvá ( list nebol určený pre verejnosť ). To však nik neskúma, ale hneď sa útočí na kresťanov, ale to že je to najviac prenasledovaná komunita na svete nikde nepočujete. Dokonca za kresťanov chcú rozhodovať liberáli, tí jediný „spravodlivý“ viď žiadosť o odvolanie otca biskupa, ktorý iba sa zamýšľal nad nešťastím aj z iného pohľadu P. G.

Komentár: Súhlasím s otcom arcibiskupom Oroschom, milovať hriešnika a nenávidieť hriech. Cirkevní predstavitelia majú právo vyjadriť svoj názor. Náboženská sloboda je v ústave zaručená. H. B.
Komentár: Lebo stojím za biskupom Oroschom. M. B.
Komentár: Súhlasím so zásadami kresťanskej viery a názorom arcibiskupa Mons Oroscha. R. M.

Komentár: Podporujem túto petíciu svojím podpisom, lebo už pred vyjadrením p. biskupa som si uvedomovala cielavedomé využívanie tragického prípadu na vzbudzovanie naladenia verejnosti proti Cirkvi, ktorá v programe nemá násilie a ani ho nerobí, ani ničím nepodporuje. Takto LGBT a politici v tejto tak zložitej dobe rozvirujú ešte ovela viac nepokoj. E. H.
Komentár: Vyjadrujem svoj podpis verejne, pretože chcem podporiť arcibiskupa Jána Oroscha B. CH.

Komentár: podpisujem , preto, že chcem a treba podporiť ., S. CH.
Komentár: Súhlasím s postojom biskupa Oroscha. R. K.
Komentár: Pretože chcem chrániť náboženskú slobodu a naše deti a ich budúcnosť…len s Kristom Kráľom všetko zvládneme, potrebujeme Ho ❤ I. G.
Komentár: ZA PRAVDU SA TREBA VZDY POSTAVIT M. O.
Komentár: Cirkev a Pán je naša záchrana, J. H.
Komentár: Cirkev treba chrániť,proti nikomu nič nemám,mam rada všetkých ľudí bez rozdielu. Z. J.

Komentár: Vazim si, ak niekto vie povedat pravdu. M. V.
Komentár: Ako muž, manžel, rodič-otec, katolík nesúhlasím s presadzovaním a uprednostňovaním komunity LGBTI / LGBTI+ M. G.
Komentár: Podpisujem preto že myslím si že je to psychická diagnóza a nie je vhodná na verejnú prezentovaniu… D. M.

Komentár: Podporujem, lebo arcibiskup Orosch napísal pravdu. Ich život pohoršoval najmä mladých ľudí. Nie sú (morálne) nevinní. R. R.
Komentár: Podpisujem, pretože otec biskup Orosch je zodpovedný, svätý kňaz katolíckej cirkvi a tieto mediálne útoky sú prejavom neúcty voči správnemu biskupovi na svojom mieste,ako aj veľkej a stupňujúcej sa netolerancii voči kresťanom. M. C.

Komentár: Plne súhlasím s našim otcom arcibiskupom , to čo sa dnes deje v našej spoločnosti je strašne a naši rodičia a starí rodičia sa musia za nás veľmi hanbiť. J. D.

Komentár: Podporujem, pretože otec biskup nepovedal nič za čo by sa mal ospravedlniť. Naopak,ako jediný z biskupov sa aspoň on vyjadril,keďže všetci ostatní biskupi mlčia,akoby sa báli.Pravdu poznáme,Boh zjavil,ako máme žiť,ak niekto žije hriešne, verejne a nehanbí sa za to, prečo sa niekto potom uráža, keď sa to povie. Tým,že sa pomenuje pravda,to neznamená,že je to nenávisť,ani to neznamená,že človek nemá súcit. Zlo treba odsúdiť,zlo vraždy,ale aj zlo nemorálneho sexuálneho života.Jezis povedal hriešnikom vždy pravdu…miloval hriešnikov,ale napomínal ich a pomenoval veci pravým menom,však aj preto bol nenávidený. K. P.

Komentár: podporujem všeobecné dobro a odvážneho biskupa K. J.
Komentár: Veľa Božích milosti sa dostalo mojej rodine. Pán Boh doprial druhú šancu na život viacerým ľuďom z mojej rodiny. Vďaka Ti Bože za všetko čo si pre nás urobil, aj keď sme si to hádam ani ne zaslúžili. 🙏 🙏 🙏 M. Z.
Komentár: Tuná sa nedá nič dodať, len „apage satanas“… Je to (nasleduje veľmi škaredé slovo, aké ani neviem povedať). Jasný útok na cirkev – teda na nás. D. G.

Komentár: Otec, biskup Oros má pravdu. Preto stojím za jeho obhajobu. Stotožňujem sa s jeho názorom. M. B.
Komentár: Pán biskup Orosch sa nebojí povedať pravdu nahlas. Je náš. Aj Ján Krstiteľ povedal pravdu nahlas a preto musel zomrieť. M. Š.
Komentár: som proti gender politike, fašizácii spoločnosti a odoberaniu práv na slobodu slova H. B.

Komentár: Pretoze biskup ako pastier musi hajit pravdu. Vdaka za jedneho. Vzor pre veriacich nemlcat.P. J.
Komentár: Podpisujem, pretože útoky proti arcibiskupovi Oroschovi sú priamym útokom proti náboženskej slobode nás katolíkov. Sú to útoky zo strany vládnuceho krajne ultraľavičiarskeho a ultraliberálneho neomarxistického režimu despotických pro-potratových abortfašistov a pro-LGBTI homofašistov plus ich pseudonovinárskych presstitútov z denníka N.-enávisti a plátku SME-tiatov plus dalších im podobných presstitútskych pseudonovinárkych krajne ultralavičiarskych a ultraliberálnych neomarxistických pro-potratovo abortfašistických a pro-LGBTI homofašistických sračkometov na Slovensku i mimo Slovenska! H. L.

Komentár: Podpisujem, pretoze v nasom state politicki predstavitelia riesia zaujmy jednej skupiny a problemy ostatnych ludi NERIESIA!!! M. M.
Komentár: Ježiš je pravda, láska, spravodlivosť. M. B.
Komentár: Pretoze sa neboji povedat pravdu a neprekruca Bozie slovo. aj za cenu urazok, . Je mi luto cloveka, ktory zverejnil interny obeznik, ale aj tych, ktori ho sudia velmi neslusnym sposobom najma krestania katolici. Nech ho ochranuje Dobry Boh a Sedembolestna Panna Maria. Jediny Sudca Je BOH. AMEN. E. D.

Komentár: Podpisujem a ďakujem tvorcom petície za aktivitu v prospech dobra. M. P.
Komentár: Bol by som rád, keby sa v prvom rade pána arcibiskupa Mons. Jána Oroscha zastali aj všetci vysokí cirkevní hodnostári.; M. Š.
Komentár: Desať Božích prikázaní sú platné pre každého a naveky,sú nemenné najmä to platí pre mnohých prelatov KC.Som sklamaný z ich nečinnosti a pokrytectvo viď.novy „predseda“BK.sk podporovatel bio zbraní tzv . vakcín „na likvidáciu ľudí. Modlíme sa za nich, aby im Otec Boh otvoril oči pre pravdu.VP.

Komentár: Som rád,že máme pána biskupu,ktorý hlása pravdu. M. H.
Komentár: Podpisujem, pretože považujem vyjadrenia p. arcibiskupa Oroscha za legitímne (jednalo sa o interný obežnik ). Zároveň som odporcom akejkoľvek cenzúry a zástancom kultivovanej diskusie. D. P.
Komentár: Podpisujem, v liste nie je nič nenávistné. M. B.
Komentár: Podpisujem, pretože arcibiskup Orosch obhajuje život a rodinu ako Boží dar. E. K.

Komentár: Arcibiskup Orosch patrí ako jeden z mála slovenských biskupov medzi skutočných pravoverných pastierov stáda, ktoré mu zveril Ježiš Kristus. Za jeho postoje a usmernenia mu patrí naša vďaka. Neviem prečo sa zľakol útokov na svoju osobu? Pravoverný katolík bude stáť pri ňom v dobrom aj zlom. Biskup by mal reprezentovať vždy Cirkev a nezabúdať na Kristove slová „Brány pekelné ju nepremôžu!“ J. K.
Komentár: Suhlasim a plne podpirujem vyhlasenie Mons. arcibiskupa Oroscha. O. V.

Komentár: Už ba sa mal národ a rozumní ľudia spamätať. Konečne by sme sa mali zamyslieť nad hodnotami života a údajným utlačovaním osôb s pochybnými názormi na život a ľudskú podstatu. Dokedy budú zveličovaní a uprednostňovaní len tzv progresívci. A. Č.
Komentár: Podporujem Otca Arcibiskupa Jána.Stojím za každým jeho slovom. Nech nám Boh dá všetkých takých Kňazov V. F.

Komentár: Podpisujem, lebo médiá vytrhli z kontextu slová pána arcibiskupa, ktoré napísal v internom obežníku svojim kňazom. Médiá a liberálni politici to zneužili na útok proti katolíckej cirkvi, na jej rozdelenie a oslabenie. Pán arcibiskup a všetci naši biskupi a kňazi by mali cítiť našu podporu a jednotu. I. P.

Komentár: Preto že správne a jasne pomenoval veci P. K.
Komentár: Si pána arcibiskupa vážim, nebojí sa hovoriť pravdu. M. S.
Komentár: Biskup Orosch hovorí pravdu. Z. G.
Komentár: Podpisujem, pretože súhlasím s textom petície. T. B.
Komentár: ma moju plnú podporu! bodaj by ich bolo viac v katolíckej cirkvi. F. P.

Komentár: Podpisujem, pretože otec biskup nenapísal nič zlé, len pravdu. A. S.
Komentár: Mediálny útok na arcibiskupa je neadekvátny a jeho posolstvo nepochopené. I. B.
Komentár: Pretože si hlboko vážim a mám rád Otca biskupa Š. Č.
Komentár: Je dobrý arcibiskup, miluje hriešnika, ale nemiluje hriech. Š. B.
Komentár: Arcibiskup Ján Orosch chráni katolícku vieru. Nech ho ochraňuje Matka všetkých kňazov ,za jeho nezlomnú vieru, pravdovravnosť a odvahu. Takýchto kňazov by sme potrebovali… J. Š.

Komentár: – byť kresťanom znamená odvážne žiť v pravde J. H.
Komentár: Ježiš Kristus je jediný náš Pan a Boh a za neho je treba bojovať a za jeho cirkev pod vedením nasej nebeskej matky Márii.Boh vás žehnaj!!!! J. H.
Komentár: Súhlasím do všetkým, čo napísal otec arcibiskup, aj s vyjadrením podpory pre neho. Ďakujem Pánu Bohu za vzácneho odvážneho pastiera, ktorý zotrváva v Pravde a hlása Ju vhod i nevhod. Je pre nás, ovečky, veľkým povzbudením a potešením. I. M. K.

Komentár: … pretože „Ja som cesta, pravda, život“ hovori Pan Ježiš …;
Komentár: Podpíšem lebo súhlasím. P.P.
Komentár: Súhlasím s listom arcibiskupa Oroscha, a preto podpisujem túto petíciu. Ako jediný z našich biskupov aktívne zareagoval na túto nešťastnú udalosť a ako starostlivý pastier vystríhal svojich kňazov a cez nich svojich veriacich pred zlom, ktoré môže rafinovaným spôsobom zahubiť ich nesmrteľné duše. Oslava Boha a spása duší, to sú naše priority! V. S
Komentár: Biskup Orosch ma pravdu. E. Č.

Komentár: Vďaka za každého statočného biskupa, kňaza … L. Ž.
Komentár: Pán Arcibiskup žiadne prepáčte! Čo ste napísal to ste napísal. Znova chytiť meč a bojovať za rodiny! Za pravdu. Za národ. Čo myslíte ospravedlnili by sa ultra liberáli keď nám dokaličia deti? Odpovedzte si úprimne sám.

Modlím sa za vás aj slovenský národ P. A.
Komentár: Podpisujem so súhlasom vyjadrenia otca arcibiskupa J. Oroscha,
v duchu pravej katolíckej viery, v jeho starostlivosti o duše. M. G.
Komentár: Len pravda nás vyslobodí. M. CH.
Komentár: Súhlasím s obsahom listu v plnom rozsahu. J. S.
Komentár: Plne súhlasím s listom. F. K.
Komentár: Súhlasím s Mons. Oroschom. J. F.

Komentár: Pán arcibiskup konal správne, tak, ako má pastier konať. Treba sa zastať a podporiť kňazov, ktorí sa neboja verejne hlásať Božiu pravdu. Všetci by sme mali bojovať proti týmto odporným zvrátenostiam. E. M.
Komentár: Som proti útokom ktoré sú proti arcibiskupovi Oroschovi. A. K.
Komentár: Vyjadril svoj názor v duchu kresťanskej viery a vari to je trestné, či opovrhnutia hodné? P. K.

Komentár: Podpisujem, pretože touto kauzou ide o útok na Katolícku cirkev, o pretlačenie zákonov ohrozujúcich heterosexuálnu rodinu a o snahu o demoralizáciu nášho národa. Treba, aby sme boli aktívni a stáli za našimi statočnými pastiermi. M.N
Komentár: Kto sa bojí pravdy, obviňuje a útočí. Š. J.
Komentár: Mi záleží na pravde, slobode a hlavne kresťanských hodnotách. M.K.

Komentár: Podporujem arcibiskupa Oros cha E. L.
Komentár: Odhalenie Pravdy bolí a formuje, ochrana falošnosti a lži zabíja! Ľ. V.
Komentár: Mám rád, keď sa veci hovoria pravdivo tak, ako sú. Škoda, že nemal kto poukázať aj na hriech. J. M.

Oznam na záver:
Ak ste podpísali petíciu na webe AZN, tak sa váš podpis pod týmto textom petície nezobrazuje. Mení sa iba číslo s počtom podpísaných signatárov na lište hneď pod nadpisom. Po skončení budú mená signatárov vytlačené a zoznam bude odovzdaný otcovi arcibiskupovi Jánovi Oroschovi a na Nunziatúru. Počet podpisov celkovo je súčet z webu Slovenskí katolíci a z webu AZN.
Za pochopenie ďakujeme.
Boh žehnaj Slovensko, aby zostalo verné Kristovi a Cirkvi
A. Čulen


alianciazanedelu.sk/archiv/12874
Coburg
Aj Krista zradil jeden z dvanástich. Je koniec súdržnej a jednotnej katolíckej Cirkvi na Slovensku.
Hermenegild
Treba sa modliť k Sedembolestnej za záchranu národa a svätosť pastierov z brožúrky o.z. DEDICSTVO OTCOV, vydanej z roku 2017 a priloženej aj do M ROSY, starú modlitbu str. 12 a litánie str. 13-15.
Hermenegild
To napísala teta do KN. A v ďalšom čísle KN ani zmienka o lavíne komentárov a postojov, ktorá sa dovalila na KN a predsedu SSV.
. ARMATA .
Škoda,že naši predstavení cirkvi začali umlčiavať kňazov,ktorí boli ochotní aj v ich mene hovoriť holú neprifarbenú a neskreslenú pravdu Rim.Kat. učenia,nech už bola akokoľvek horká. Ľudia si sami vyberú nebojácneho pastiera,ktorého sa oplatí nasledovať aj cez mnohé prekážky.
Je pekné si v článku nájsť svoj komentár z petície.
dominikguzman
Ono ide o to, že biskupi sú zodpovední za svojich kňazov ako muži za svoje manželky a deti, takže ak je kňaz nepohodlný, pôjdu za biskupom, a ak ten nie je pevná osobnosť, poprípade je vydieratelny, tak potom kňaza odprata, lebo by on sám musel čeliť následkom. Je ako Pilat, ktorý pre pokoj odsúdil nevinného Ježiša. Preto je také dôležité, aby post biskupa, a všeobecne vysoké posty zastávali …More
Ono ide o to, že biskupi sú zodpovední za svojich kňazov ako muži za svoje manželky a deti, takže ak je kňaz nepohodlný, pôjdu za biskupom, a ak ten nie je pevná osobnosť, poprípade je vydieratelny, tak potom kňaza odprata, lebo by on sám musel čeliť následkom. Je ako Pilat, ktorý pre pokoj odsúdil nevinného Ježiša. Preto je také dôležité, aby post biskupa, a všeobecne vysoké posty zastávali silné a bezúhonne osobnosti.
dominikguzman
Ono sa zabúda na jednu vec, že to bol neverejný obežník, teda tieto slová arcibiskup nevenoval verejnosti, ale len svojim kňazom. Samozrejme, že je potrebné mu vyjadriť podporu, aby najbližšie sa nebál vyjadriť skutočne verejne tieto veci, pretože keby nebolo toho zradcovského Judáša, čo to pustil na verejnosť, tak by o tom nikto nevedel. Preto aj tá odvaha arcibiskupa nebola taká, akú by mal …More
Ono sa zabúda na jednu vec, že to bol neverejný obežník, teda tieto slová arcibiskup nevenoval verejnosti, ale len svojim kňazom. Samozrejme, že je potrebné mu vyjadriť podporu, aby najbližšie sa nebál vyjadriť skutočne verejne tieto veci, pretože keby nebolo toho zradcovského Judáša, čo to pustil na verejnosť, tak by o tom nikto nevedel. Preto aj tá odvaha arcibiskupa nebola taká, akú by mal mať človek jeho postu, ale vždy lepšie nejaká, než žiadna, aj za to ho treba podporiť. Treba dať najavo, že veriaci stoja za pastiermi, ktorí bránia vieru.
Dana Slašťanová
🙏 🙏
macusana
Otom sme mali debatu s fararom kedysi bol fararom Košice kvp Peter Novák mozno ho poznáte keďže ste z Košíc. On sam povedal že všade sú kňazi ktorý len čakajú na chybu. Tak to bolo aj v tomto prípade. Knazi nemajú zakázané fotiť si tieto materiály aj ked je to v prvom rade ich interná záležitosť ale nikto to nezakazuje fotiť. Aj Kristus mal zradcu očo skôr zradi kňaz svojho biskupa.
Metod
Dobrá sprava, daj Bože tomuto statocnému pastierovi zdravie. Ad multos annos!