Clicks795
hasak
2
Misia bratov Konštantína a Metoda - 3_cast. Dokument o vierozvestcoch Slovanov.More
Misia bratov Konštantína a Metoda - 3_cast.

Dokument o vierozvestcoch Slovanov.
Stylita shares this
7
Svatí Cyril a Metoděj.

soluňští bratři
svatý Cyril
svatý Metoděj
Peter(skala) shares this
VIDEO.

- dokumentárne záznamy