Clicks388
csk.news
10

Vatikánsky štátny tajomník investuje do filmu o Eltonovi Johnovi

Dve tretiny peňazí investovaných do Centurion Global Fund na St Paul Street 259, La Valletta, Malta, patria štátnemu tajomníkovi Vatikánu, píše Corriere.it (4. decembra).

Fond vo výške 70 miliónov EUR spravuje 71-ročný Enrico Crasso, Talian žijúci vo Švajčiarsku, bývalý bankár Credit Suisse a majiteľ Lugano Sogenel Holding vo Švajčiarsku. Dostal pápežskú medagliu d´Oro.

V septembri fond investoval 10 miliónov eur do spoločnosti Enrico Preziosi, veľkoobchodníka s hračkami a predsedu futbalového klubu Janov.

Ďalšia 4 miliónová investícia pomohla financovať filmy, medzi nimi aj „Rocketman“, film založený na živote homosexuálneho hudobníka Eltona Johna.

Najväčšia investícia (16 miliónov) smerovala do švajčiarsko-švédskej spoločnosti ABB, ktorá vyrába diely aj pre jadrové elektrárne a podieľa sa na ničení malajzijského dažďového pralesa.

Od roku 2018 stratil Centurion Globálny fond 4,61%, t.j. asi 2 milióny. Táto suma bola vyplatená manažérom ako bonusy.

#newsFbtywmhmeu

Kallistratos
Už dej pokoj ty proradný "Joske" se svou satanovou matrací. Jsi jak uječení antibabišové co hodně křičí a nic nenabízí. Takových křiklounů je kupa všude. I občas v oblasti věrouky. Nic praktického a reálného nedokáží narýsovat, ale pouzí komentátoři a napravovatelé všehomíra :) Ukaž mi svou cestu, své zkušenosti, svou rodinu, svůj přínos pro místní Církev..... Jsi jen bublina a element, který …More
Už dej pokoj ty proradný "Joske" se svou satanovou matrací. Jsi jak uječení antibabišové co hodně křičí a nic nenabízí. Takových křiklounů je kupa všude. I občas v oblasti věrouky. Nic praktického a reálného nedokáží narýsovat, ale pouzí komentátoři a napravovatelé všehomíra :) Ukaž mi svou cestu, své zkušenosti, svou rodinu, svůj přínos pro místní Církev..... Jsi jen bublina a element, který tady měl bratru za dobu působení cca 10 -15 registrací. Nevím zda jsi dospěl až do fáze, kdy si povídáš sám se sebou... A ty Libore dej pokoj s koulema ohnivýma a už se konečně seber, protože je to léta to samé a stále o ničem. Samé ANTI. Těch tvých proroctví a nesplněných bylo asi tolik kolik má "Joske" registrací. Přeji hodně zdraví a adventní přípravu na Narození Syna Božího.
Libor Halik
U dnešního šéfstva Vatikánu je to Bohu žel samé homosexuální lobby. Brzy to tam bude hořet jako kdysi v Sodomě, když na ni padaly ohnivé koule od Boha z nebe.
Joske
Lidé mají defektně formované svědomí. Vidí, že společnost, jejíž jsou součástí, je bezbožná, nevěřící, ale zdráhají se z ní vyjít. Jsou spoutáni strachem, bojí se poslechnout Pána, který je vyzývá, aby se oddělili. Nemají sílu, aby se osvobodili ze Satanovy matrice.

Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu …More
Lidé mají defektně formované svědomí. Vidí, že společnost, jejíž jsou součástí, je bezbožná, nevěřící, ale zdráhají se z ní vyjít. Jsou spoutáni strachem, bojí se poslechnout Pána, který je vyzývá, aby se oddělili. Nemají sílu, aby se osvobodili ze Satanovy matrice.

Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán.
zaba
Nejprve musíme oddělit zdravé učení od toho bludného. Církev pod vládou Bergoglia působí dokonala jako katalyzátor, aby oddělila zrno od plev. Čas na fyzický odchod jistě časem přijde, ale odejít by měli bludaři, takže já se hýbat nebudu. Provověrní mohou být jedině násilně odejiti (vyhozeni) jako jejich Pán.
Joske
zaba, nejedná se o odchod z církve, z mystického Kristova těla, ale o odchod ze společnosti nevěřících. Nikdo nemůže sám od sebe poznat, co je bludné a co je zdravé učení. Vidět může pouze ten, komu dá Bůh zrak. Rozlišovat může pouze ten, koho Kristus probudí.
Nevěřící jsou oklamáni, považují Satanovu matrici za církev. Satanova matrice je vězení, ze kterého Bůh vysvobodí každého, kdo Boha …More
zaba, nejedná se o odchod z církve, z mystického Kristova těla, ale o odchod ze společnosti nevěřících. Nikdo nemůže sám od sebe poznat, co je bludné a co je zdravé učení. Vidět může pouze ten, komu dá Bůh zrak. Rozlišovat může pouze ten, koho Kristus probudí.
Nevěřící jsou oklamáni, považují Satanovu matrici za církev. Satanova matrice je vězení, ze kterého Bůh vysvobodí každého, kdo Boha poslechne.
Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán.
Theodorá-Máriá likes this.
zaba
....Nikdo nemůže sám od sebe poznat, co je bludné a co je zdravé učení. Vidět může pouze ten, komu dá Bůh zrak. Rozlišovat může pouze ten, koho Kristus probudí.

Souhlasím, ale nás přece Kristus vybavuje k tomu, abychom uměli rozlišovat mezi dobrým a špatným: bible, svátosti. Naprosto věřím, že když budu chtít zůstat Pánu věrným on díky své milosti posílí moje svědomí, tak aby ukázal mému srdci, …More
....Nikdo nemůže sám od sebe poznat, co je bludné a co je zdravé učení. Vidět může pouze ten, komu dá Bůh zrak. Rozlišovat může pouze ten, koho Kristus probudí.

Souhlasím, ale nás přece Kristus vybavuje k tomu, abychom uměli rozlišovat mezi dobrým a špatným: bible, svátosti. Naprosto věřím, že když budu chtít zůstat Pánu věrným on díky své milosti posílí moje svědomí, tak aby ukázal mému srdci, kudy vede jeho úzká cesta. Problém je jediný, abych chtěl své probouzené svědomí následovat. Ale i to lze zvládnout cestou pokání -stálého se vracení, tak abych více méně šel správným směrem za Pánem. Bohužel dnes nemáte ani jistotu bezchybného následování v žádném současném křesťanském společenství. Gloria krásně ukazuje, jak jsme rozbití. Dokud Pán sám nevytvoří nový viditelný základ pravého viditelného mystického těla Kristova, tak musíme každý sám se chytat světců a té původní ortodoxie, jak každý dovedeme s maximální pomocí bližního v dílčích otázkách. 3. fatimské poselství možná dává tušit budoucí Pánovo řešení, skrze kříž (budoucí události....) oddělí ty, kteří jsou jistě Pánovi a z nich pak vytvoří základ své nové církve. Paradoxně ustavení této nové viditelné podoby mystického těla bude způsobeno násilným umlčením (ukřižováním) dosavadních ortodoxních skupin ve prospěch nově koncipované Bergogliovy obnovené církve, která do sebe zahrne všechna náboženství. Takto vyloučeným věřím, že Bůh pomůže k očistě i sjednocení i k nutné ochraně před novým světovým řádem světským i duchovním.
Joske likes this.
Joske
Hospodin Bůh dal člověku příkaz: „Ze všech stromů v zahradě smíš jíst, ale ze stromu poznání dobra a zla jíst nesmíš, neboť v den, kdy bys z něho jedl, musíš zemřít!“ Gen 2:16-17
Bůh stvořil člověka na svůj obraz. Adam v Ráji byl pravým obrazem Božím, dokud nepřestoupil Hospodinův příkaz. Ve stejný den Adam zemřel, jak řekl Hospodin.
Adam byl stvořen k věčnému životu. Přestoupením Hospodinova …More
Hospodin Bůh dal člověku příkaz: „Ze všech stromů v zahradě smíš jíst, ale ze stromu poznání dobra a zla jíst nesmíš, neboť v den, kdy bys z něho jedl, musíš zemřít!“ Gen 2:16-17
Bůh stvořil člověka na svůj obraz. Adam v Ráji byl pravým obrazem Božím, dokud nepřestoupil Hospodinův příkaz. Ve stejný den Adam zemřel, jak řekl Hospodin.
Adam byl stvořen k věčnému životu. Přestoupením Hospodinova příkazu život ztratil. Byl mrtev, musel tedy opustit Ráj. Plodil syny a dcery, byl ale mrtev. Přestal být Božím obrazem.

Kdo žije s Bohem, osvojí si duchovní řeč, které mrtví nemohou rozumět. Ti, kteří se probouzejí, mohou cosi částečně pochopit z následujících veršů:

Jinému řekl: „Následuj mne!“ On řekl: „ Pane, dovol mi, abych odešel nejprve pohřbít svého otce.“ Řekl mu: „Nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé; ty však jdi a rozhlašuj Boží království.“ Lk 9:59-60
Otec však řekl svým služebníkům: ‚Přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho, a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jezme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý, a zase ožil, ztratil se, a byl nalezen.‘ A začali se radovat. Lk 15:22-24
Joske
Adam přestoupil Hospodinův příkaz a zemřel. Vzdálil se od Boha. Od té doby se zlo v podobě hada stalo předmětem uctívání u všech národů, u všech mrtvých potomků Adama. Mysl mrtvých dává hadovi za pravdu.
Had ženě řekl: Jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. Gn 3:4-5 Had změnil myšlení Adama a uvrhl ho do …More
Adam přestoupil Hospodinův příkaz a zemřel. Vzdálil se od Boha. Od té doby se zlo v podobě hada stalo předmětem uctívání u všech národů, u všech mrtvých potomků Adama. Mysl mrtvých dává hadovi za pravdu.
Had ženě řekl: Jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. Gn 3:4-5 Had změnil myšlení Adama a uvrhl ho do otroctví Satanovy matrice.
Spící neví, že spí a mrtvý neví, že je mrtvý. Dokud Ježíš neprobudí spáče a nevzkřísí ho z mrtvých, sám člověk svou silou věčného života nedosáhne.

Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nemějte s nimi tedy nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla — ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě — zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. Neboť o tom, co se u nich vskrytu děje, je hanba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno, neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví: ‚Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.‘ Ef 5:6-14
Theodorá-Máriá likes this.
Přítel
Pravda je jednoduchá. Tak jednoduchá, že ji lidé nejsou schopni chápat a přijmout. Pravda je všudypřítomná, lidé kolem chodí netečně.
Joske likes this.
Joske
Velmi dobře! Bůh nabídl lidem spásu, dokonce jim dává sám sebe. Oni se však všemi deseti pevně drží Satanovy matrice. Stala se jejich jistotou na tomto světě. Kdyby se pustili, získali by od Pána věčný život.
Kdo by usiloval svoji duši zachovat, ztratí ji, kdo však by ji ztratil, zachová ji k životu. Lk 17:33