Adriána Mikulová shares this
287
dyk
Nechceli sme, aby nám kráľoval Trojjediný Boh, tak teraz nám bude kráľovať satan. Čo je na tom čudné. A Boh volal a volal, ale sama Jeho Cirkev hovorila, že nemusime veriť Jeho zjaveniam a posolstvám. Jeho kňazi a biskupi to hlásali . A veriaci tomu uverili.
Mame tak veľké a krásne domy, byty, zamky, až sa nám nechce z nich vyjsť, keď je Svätá Obeta v Božom Chráme , v kostole. Lepšie sa cítime …More
Nechceli sme, aby nám kráľoval Trojjediný Boh, tak teraz nám bude kráľovať satan. Čo je na tom čudné. A Boh volal a volal, ale sama Jeho Cirkev hovorila, že nemusime veriť Jeho zjaveniam a posolstvám. Jeho kňazi a biskupi to hlásali . A veriaci tomu uverili.
Mame tak veľké a krásne domy, byty, zamky, až sa nám nechce z nich vyjsť, keď je Svätá Obeta v Božom Chráme , v kostole. Lepšie sa cítime doma ako pri Ňom. A tak sa nečudujme, že sa stane to, čo sa stalo Izraelu v Starom Zákone a to, že im Boh nechal všetko zobrať, zneuctiť ich manželky a dcéry, pozabíjať synov a zvyšok odviesť do zajatia. Pýcha národa bude zrazená. A nie bez príčiny. Boh volal, ale my sme neodpovedali.
ALENA GARGULAKOVA shares this
39