Clicks24
vi.news

Theo dòng chảy: Francis trích dẫn Martin Luther

Francis đã kêu gọi một “thế giới tốt đẹp hơn” trong một bài báo mà ông đăng trên tạp chí đầu sỏ Corriere.it (ngày 22 tháng 11).

Văn bản này là một phần của cuốn sách mà ông sẽ xuất bản vào tuần tới. Francis đề cập đến “sức mạnh biến đổi” của Cơ đốc giáo chỉ là “tác dụng phụ” của “cường độ tâm linh” của các Cơ đốc nhân.

Nguồn gốc của lực này là “linh trưởng của ân sủng,” Francis giải thích, điều này không dẫn đến thụ động mà làm tăng năng lượng và sự nhạy cảm với bất công.

Mặc dù giáo trình Fratelli tutti của ông là thông điệp dài nhất từng được viết, nhưng Francis cảnh báo về chủ nghĩa luân lý và những từ ngữ của Cơ đốc giáo “đang mất dần ý nghĩa”.

Sau đó, ông sử dụng một câu nói dài của Martin Luther để đạo đức hóa rằng việc không giúp đỡ người nghèo cũng là hành vi trộm cắp, và một lần nữa Luther và nhà thần học Tin lành Reinhold Niebuhr (+1971) để giải thích điểm chung rằng công lý phải đi kèm với lòng thương xót.

#newsQnqirpnbnk